En tips voor financiële support

04:46 - 02:52
luistertijd 04:46 - leestijd 02:52

Beauty Trade Professionals, de leveranciersvereniging van de beauty branche, geeft zondagavond het dringende advies aan beauty professionals om hun bedrijven tijdelijk te sluiten. Directeur Frank Slangen: “Zo min mogelijk sociale contacten en anderhalve meter afstand houden tot andere mensen was het heldere advies van de overheid. Plus het dringende verzoek om ons daar aan te houden. Dat is in de praktijk van een beauty professional niet haalbaar. Binnen ons vak heb je juist intensief fysiek contact met je klant”.

Ingekomen mededeling: inmiddels heeft beroepsvereniging ANBOS schoonheidsspecialisten ook geadviseerd om hun bedrijven tot 6 april te sluiten.

Help mee om verspreiding van het virus af te remmen

Slangen benadrukt dat iedere beauty professional zijn eigen beslissing moet maken en de verantwoordelijkheid te nemen je bedrijf open te houden of tijdelijk te sluiten. “Ons dringende advies is: sluit je deuren tot in ieder geval 6 april. Mocht je besluiten je zaak toch open te houden, neem dan alle hygiënische maatregelen die mogelijk zijn. Draag handschoenen, een gedegen mondkapje en andere mogelijke bescherming. Werk in elk geval niet onbeschermd, niet voor jezelf, niet voor je personeel en niet voor je klant.”

Gezondheid gaat voor

Beauty Trade Professionals meent dat het verstandig is om de werkzaamheden tot nader order op te schorten en geen behandelingen meer uit te voeren. Een heftig advies in roerige tijden: “Wij realiseren ons dat deze maatregelen zeer ingrijpende gevolgen hebben voor je persoonlijke en bedrijfsmatige situatie, maar je eigen gezondheid, dat van je personeel en dat van de klanten gaat voor.”

Ondersteuning

De leveranciersvereniging benadrukt dat de overheid al diverse maatregelen heeft getroffen om bedrijven te ondersteunen bij financiële gevolgen van het coronavirus.

  1. Werktijdverkorting
  2. Verzachtende fiscale maatregelen
  3. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten
  4. Bijstand voor zelfstandigen

Werktijdverkorting

Indien door het coronavirus sprake is van tijdelijk minder werk, kan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd. Zodra een werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft, kan hij voor zijn werknemers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Indien er als direct gevolg van het coronavirus ten minste 2 weken, en naar verwachting maximaal 24 weken, minimaal 20% minder werk is binnen de onderneming van de werkgever, is het mogelijk om een beroep te doen op werktijdverkorting.

Verzachtende fiscale maatregelen

Bedrijven die in financiële nood komen door de coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Ondernemers die op papier hun problemen aantonen, hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting af te dragen aan de fiscus. De fiscus zal dan de verzuimboete voor het niet op tijd betalen van de belasting schrappen of terugdraaien. Let op!  De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht, dus ondernemers moeten wel een juiste en tijdige aangifte indienen. Betalingsregeling en uitstel betaling

TIP: Verwacht je dat je winst lager wordt door het coronavirus laat dan zo spoedig mogelijk je voorlopige aanslag naar beneden aanpassen.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar om per eind maart de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen als gevolg van het coronavirus, kunnen bij verruiming de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling voor MKB-kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen.

Lees meer

Bijstand voor zelfstandigen

Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus financieel in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten.

Lees meer

 

Lees ook – tegen de stress!:

Lees ook