De klok terugdraaien, kun je weer jonger worden? Misschien wel.

04:42 - 02:49
luistertijd 04:42 - leestijd 02:49

Er lijkt een eerste aanwijzing te zijn gevonden dat het door middel van medicijnen mogelijk is om de epigenetische klok van het lichaam terug te draaien, waardoor je biologische leeftijd lager wordt. Hoe klein het onderzoek ook is, het gonst ervan in de beauty- en healthwereld. Omdat het zoeken naar de Heilige Graal die tot lang en gelukkig gezond leven leidt, almaar groter wordt;-)

Groeihormoon en diabetesmedicijnen

Tijdens een heel klein onderzoek door de Universiteit van Californië is voor het eerst een aanwijzing gevonden dat het heel misschien wel mogelijk is om de epigenetische klok van het lichaam terug te draaien, en zo de biologische leeftijd van een mens te verlagen. Gedurende een jaar gebruikten negen gezonde vrijwilligers, blanke mannen tussen de vijftig en zestig, een cocktail van drie medicijnen, een groeihormoon en twee diabetes medicijnen. Hun biologische leeftijd werd gedurende het onderzoek tweeëneenhalf jaar jonger, zo bleek uit metingen van het genoom. Ook hun afweersysteem werd jonger.

klok

Kleinschalig onderzoek, futuristische uitkomst

De onderzoekers hadden dit niet verwacht: “We verwachtten dat de biologische klok vertraagd zou worden, maar niet dat hij terug zou lopen”, zei geneticus Steve Horvath die meewerkte aan het onderzoek. “Het voelt allemaal erg futuristisch.” Andere biologen willen echter niet te vroeg juichen. Het onderzoek is daarvoor te kleinschalig.

Het verschil tussen je biologische en je chronologische leeftijdsklok

De epigenetische klok is afhankelijk van het epigenoom, dat door middel van chemische veranderingen bepaalt welke genen in de weefsels actief worden en welke niet.  Het patroon hiervan verandert in de loop van het leven. Door dat te bestuderen  is vast te stellen wat de biologische leeftijd van iemand is, en die kan hoger of lager zijn dan de chronologische leeftijd. Horvath heeft veel ervaring in het bestuderen van de biologische klok.

Een rol voor DHEA en metformine?

Hij deed dit onderzoek om er achter te komen of groeihormoon veilig kon worden gebruikt om schade aan de zwezerik te repareren, een klier die vlakbij de longen ligt en cruciaal is voor het immuunsysteem. De zwezerik krimpt en vervet echter na de puberteit en dan nog nauwelijks actief. Uit eerdere proeven was reeds gebleken dat groeihormoon een effectief middel is om de zwezerik te repareren. Echter, groeihormonen kunnen ook tot diabetes leiden  en daarom combineerde hij het in dit onderzoek met twee populaire anti-diabetes medicijnen: DHEA en metformine.

DHEA

De zwezerik klier leeft op

Het onderzoek werd geleid door immunoloog Gregory Fahy, die al sinds 1986 onderzoek doet naar de zwezerik. Toen al was bekend dat ratten die werden behandeld met groeihormonen  een verjongd immuunsysteem ontwikkelden. Een decennium later injecteerde Fahy zichzelf een maand lang met groeihormoon en DHEA en constateerde dat zijn eigen zwezerik iets beter functioneerde. Ook uit dit recente onderzoek bleek dat bij alle deelnemers het vet grotendeels uit de zwezerik was verdwenen en de klier weer beter functioneerde. Ook de hoeveelheid rode bloedcellen in hun bloed bleek er op vooruit gegaan te zijn.

rode bloedcellen

Optimisme

Pas aan het eind van het onderzoek besloot Fahy om ook naar epigenetische klok van de deelnemers te kijken. Vanaf dat moment sloot Horvath zich aan bij het team. Hij ontdekte dat bij alle deelnemers de biologische klok was teruggedraaid, een effect dat ook zes maanden na afloop van het onderzoek nog aantoonbaar was. “Ik ben erg optimistisch over het resultaat”, zegt Horvath.

Metformine bij kanker en hartkwalen

Uiteraard wordt er vervolgonderzoek gepland. Er wordt al gekeken naar het effect van metformine op het beschermen tegen ouderdomsziekten zoals kanker en hartkwalen. Daarnaast wordt er nu een onderzoek gepland met een veel grotere groep vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen van verschillende etniciteiten en leeftijden.

vrijwilligers

Stimulans voor immuunsysteem

Het verjongen van de zwezerik kan heel effectief zijn bij het behandelen van mensen die een minder goed functionerend immuunsysteem hebben, zoals mensen van boven de zeventig. Zo kunnen longontsteking en infecties, de twee belangrijkste doodoorzaken in deze leeftijdsgroep, voorkomen worden. Ook op het gebied van kankerbestrijding kan dit resultaat grote gevolgen gaan krijgen.

Bron

Lees ook:

Lees ook