Accreditatie is nog niet door. Mogelijk moet ANBOS deel subsidie terugbetalen

03:44 - 02:14
luistertijd 03:44 - leestijd 02:14

Zojuist binnengekomen mededeling (integraal geplaatst):

ANBOS (branche organisatie voor schoonheidsspecialisten) heeft van het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) subsidie toegezegd gekregen voor de ontwikkeling van de hbo-bacheloropleiding. Daaraan heeft het CvAE een aantal voorwaarden verbonden. Een deel van de subsidie is al betaald in de vorm van een voorschot, een ander deel nog niet. Dat deel heeft ANBOS voorgeschoten voor de ontwikkeling van de hbo-opleiding. Het gaat om grote bedragen (enkele tonnen). ANBOS heeft onvoldoende rekening gehouden met enkele van de subsidievoorwaarden. Wij betreuren de situatie die hierdoor ontstaan is.

Eindafrekening en accreditatie

Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van de subsidie was dat ANBOS uiterlijk 31 december 2017 de totale eindafrekening zou indienen bij het CvAE.

De accreditatie, aangevraagd door LOI Hogeschool, zou dan ook rond moeten zijn. Dan is er namelijk pas een hbo-bachelor.

Onderdeel van de accreditatie is dat een commissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) een bezoek brengt aan LOI. De commissie onderzoekt dan het materiaal, spreekt met docenten, de hogeschool, en met anderen om zich een oordeel te vormen over het niveau van de opleiding.

Dat bezoek heeft nog niet plaatsgevonden. De geplande datum is sinds kort wel bekend: 16 februari 2018. Daarna is er nog tijd nodig (enkele maanden) voordat de accreditatie ‘een stempel van goedkeuring’ heeft gekregen, door interne procedures bij de NVAO. Het kan ook zijn dat de NVAO beslist om geen stempel van goedkeuring te geven. De ANBOS heeft hier geen invloed op.

ANBOS voldoet (nog) niet aan subsidievoorwaarden

Het CvAE heeft het ANBOS-bestuur erop gewezen dat ANBOS nog niet voldoet aan bovenstaande subsidievoorwaarden. In het ergste geval zou ANBOS op 31 december 2017 geen recht (meer) hebben op subsidie en ook het eerder ontvangen voorschot moeten terugbetalen.
Dat zou betekenen dat er een fors financieel gat ontstaat in het ‘huishoudboekje’ van ANBOS.

Acties van het bestuur

Jantine van ’t Klooster, onze nieuwe voorzitter, heeft samen met de overige bestuursleden in korte tijd met veel verschillende partijen gesproken om uit deze impasse te komen. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Zodra er substantieel nieuws is, maken we dat bekend.

Tussentijdse resultaten

Het bestuur is dankbaar voor de zeer behulpzame houding van het Centrum voor Ambachtseconomie. Het CvAE toont begrip voor het gegeven dat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de bureaucratische procedures van externe partijen. Maar het CvAE stopt op 1 januari 2018.

Overbruggingskrediet

Het financiële gat dat mogelijk ontstaat (als we inderdaad het geld van de subsidie niet ontvangen), moet worden gedicht. Het bestuur heeft besloten om hiervoor een overbruggingskrediet aan te vragen bij de bank.

Zonder dit krediet zou ANBOS tijdelijk een tekort hebben op haar lopende rekening. Met de ontvangst van de contributie voor 2018 lost dat probleem zich in enkele maanden op. Dat blijkt uit een doorrekening van de verwachte inkomsten, vaste lasten en begrote kosten voor activiteiten.

Er wordt ook scherp gelet op, en gesneden in, kosten voor activiteiten volgend jaar. Wij hadden die beslissing liever niet genomen. Helaas zijn bezuinigingen op korte termijn noodzakelijk.

Lees ook:

Lees ook