Is dit een opleiding voor Instagrammers of huidspecialisten?

09:46 - 05:52
luistertijd 09:46 - leestijd 05:52

De afgelopen twee jaar is het zeer onrustig geweest binnen de beroepsgroep van schoonheidsspecialisten door ministerieel maatregelen om behandelingen als acne en laser/IPL niet meer te laten vergoeden door de shs maar onder te brengen bij de huidtherapeuten. De aanleiding hiervoor was dat er een aantal serieuze klachten waren binnen gekomen bij de Voedsel en Waren autoriteit over ondeskundig gebruik van apparatuur door schoonheidsspecialisten met grote gevolgen.

De hele beroepsgroep leed eronder…

Dit is natuurlijk ook ernstig, maar als gevolg daarvan werd meteen de hele beroepsgroep veroordeeld en moeten de spreekwoordelijke ‘goeden onder de slechten’ lijden.  Er moest meer regelgeving komen, en vooral duidelijkere, striktere richtlijnen om uitwassen te voorkomen.

Acne en laserontharing alleen nog vergoed bij huidtherapeute

Schoonheidsspecialisten gaven aan zich tekort gedaan te voelen, vooral zij die zeer goed opgeleid zijn en al tientallen jaren werkzaam zijn in dit vak. Er is veel commentaar geweest op de brancheorganisatie ANBOS en men verwijt hen niet genoeg voor de belangen van de beroepsgroep op te komen, daar waar voorzitter Sabine Uitslag zich juist zeer heeft ingespannen om haar beroepsgroep in de schijnwerpers te krijgen bij het ministerie en hen werkveld beter af te bakenen.

Het wetsvoorstel dat er nu ligt, houdt in dat bijvoorbeeld acne- en laser/ontharingsbehandelingen nog wel vergoed worden, mits deze bij de schoonheidsspecialiste onder toezicht/met akkoord van een huidtherapeute worden uitgevoerd. De huidtherapeute is BIG (medisch) geregistreerd, de schoonheidsspecialiste niet.

Ben je snoetenpoetser of specialist in huidverbetering

BeautyJournaal’s uitgever Monique Lindeboom

Onderliggend probleem is dat een toplaag van schoonheidsspecialisten zo goed is opgeleid en langdurige kennis heeft dat zij op het niveau van een huidtherapeute staan of zelfs nog hoger. Maar volgens de wetgeving zijn alle schoonheidsspecialisten hetzelfde: of je nu net van school komt met een MBO diploma, of dat je echt senior in je vak bent met specialisaties. Je bent en blijft oneerbiedig gezegd de snoetenpoetser en weldoener.

Een HBO opleiding moet uitkomst bieden voor imago van schoonheidsspecialiste

Een van de manieren om het vak toch naar een hoger plan te krijgen, was de oprichting van een volledige HBO-opleiding. Schoonheidsspecialisten keken hier het afgelopen jaar al reikhalzend naar uit, want dat zou het verschil kunnen gaan maken in profilering in het veld en naar de overheid toe. Volgens de ANBOS zou deze opleiding een belangrijke tool worden in de discussie met de minister voor behoud van een aantal behandelingen door de schoonheidsspecialiste: ‘Bovendien ontwikkelen we nu zelf een volledige bacheloropleiding voor schoonheidsverzorging, in deeltijd, en modulair te volgen. Deze opleiding op HBO niveau inclusief modules IPL/laser en vormt een belangrijke schakel in de discussie met het ministerie.’

Een opleiding met toekomstvisie, maar met een naam als een Instagram workshop?

Al eerder gaf de ANBOS de volgende doelstellingen aan met de nieuwe opleiding: ‘De opleiding zal alle elementen borgen die te maken hebben met de toekomst van de beroepsgroep. Deze toekomst heeft in onze optiek vooral te maken met het invulling geven aan de zogenoemde ‘nulde lijn’ van de zorg en de rol die schoonheidsverzorging daarin kan vervullen. De huisarts is eerste lijn, de dermatoloog de tweede lijn.

Schoonheidsspecialisten zullen in de toekomst meer en meer de nulde lijn voor hun rekening kunnen gaan nemen. Zo wordt de beroepsgroep, in goed overleg, dienstbaar aan de andere lijnen. Dit is een belangrijke innovatie voor schoonheidsverzorging zelf, en we verwachten dat deze nieuwe rol een aanzienlijke bezuiniging zal opleveren in de zorg, omdat huisartsen en dermatologen op deze manier worden ontlast.’

Inmiddels staat hij genoteerd op de website van LOI. Maar wat schetst de verbazing? De naam!

Voor winkelmedewerksters in de parfumerie?

De opleiding heet ‘Beauty & Skincare’. Als je niet beter zou weten zou je denken dat het om een cursus voor winkelmedewerker in de parfumerie zou gaan, of workshop voor de Instagrammende jeugd. Want dit is populaire online taal, gericht op jongeren. Wezenlijk houden beiden begrippen namelijk niets in. Te generiek. Dus hoe wil je hiermee uitdrukken dat je een bloedserieuze opleiding op het hoogste niveau bent voor vrouwen (en mannen) die geen smeerseltjes willen aanbrengen maar met huidverbetering bezig zijn? Wat zegt beauty dan, wat zegt skincare dan? Verzamelnamen die lekker in de mond liggen.

LOI heeft duidelijk andere doelstellingen

Je zou bijna denken dat al die vakvrouwen die zo op de barricaden zijn gegaan om hun vak te verdedigen niet de doelgroep zijn voor LOI, maar inderdaad de meiden die vers van school komen en embedded zijn in de social media wereld. Een wereld die bol staat van keeping up appearances en niets met de realiteit te maken heeft.

Schoonheidsspecialisten klagen nu ook al dat het curriculum van de opleiding eruit ziet alsof deze hetzelfde is als van de MBO-4 opleiding. Men ziet de toegevoegde waarde niet.

Naam in overeenstemming met richtlijnen vak?

Volgens ANBOS manager Bestuurszaken, Herman van Venetië, is de naam volledig in overeenstemming met de richtlijnen van het vak, ‘en is er drie jaar lang over gesproken. Het staat dicht bij het begrip schoonheidsverzorging. Namen die associaties hebben met het vak van de huidtherapeut mogen niet.’

Zo geknokt voor erkenning op niveau, en dan zo’n naam?

Ik moet zeggen dat ik als journalist en deskundige op het gebied van communicatie in huidverbetering en cosmetica ook flabbergasted ben over deze naam. Zeker als je alle perikelen van de afgelopen 12 maanden indachtig neemt, dat schoonheidsspecialisten hun vak ook qua imago naar een hoger plan willen trekken. Men wilde graag een herijking van het vakdiploma zoals Gea de Haan ook stelde in haar campagne om voorzitter te kunnen worden, maar deze opleidingstitel gaat daar compleet aan voorbij.

Herman van Venetië wilde de discussie verder niet aangaan, die was al gesloten, dit is de naamgeving, bedacht door LOI met een marketingmotivatie in gedachten, en waarmee ANBOS akkoord is gegaan, zo laat hij mij telefonisch weten. Hij stond op het punt om weg te gaan, we moesten het gesprek kort houden.

Inhoudelijk blijft de opleiding op hoofdlijnen wel zoals de ANBOS het de afgelopen maanden naar buiten toe communiceerden:

‘…..het verbreden en verdiepen van kennis in de volle breedte van het vak. Nieuwe studie-elementen zijn onder andere farmaceutica, kennis van werkzame stoffen en ingrediënten, medische kennis, psychologie en natuurwetenschappen. Om de rol van nulde lijn te vervullen, moet je de taal van de eerste en tweede lijn spreken, multi- en interdisciplinair kunnen handelen. Het blijft echter wel expliciet een cosmetische opleiding, geen medische.

De HBO opleiding wordt geaccrediteerd en is daarmee erkend als officiële HBO opleiding. Ook de particuliere opleidingen schoonheidsverzorging op MBO niveau voldoen aan het zogenoemde European Qualification Format, zoals vastgesteld door Europa bij het Verdrag van Lissabon. Hierdoor is binnen geheel Europa het niveau van de opleiding transparant en bovendien erkend. Daarmee onderscheiden deze opleidingen zich van de opleiding tot medisch schoonheidsspecialist van U-Consultancy bijvoorbeeld, wat een particuliere en niet gekwalificeerde opleiding is.’

Geeft de ANBOS het op?

Het lijkt wel of de ANBOS de handdoek in de ring heeft gegooid. Terwijl mondiaal door visionairs wordt gesproken om huidverzorging weer naar een hoger plan te brengen, wat het ook verdient, blijven organisaties als ANBOS en LOI steken in de korte termijn gedachte van het social media gepeupel op dit moment, en ontbreekt lange termijnvisie totaal.

Staat goed op je CV…

Natuurlijk moet je ook aantrekkelijk zijn voor jonge mensen in dit vak. Maar laat niet de werkelijk ervaren specialisten de barrières doorbreken om hen vervolgens volledig te negeren en er een opleiding uit te ontwikkelen met een kleuternaam.

Hoe staat dit op je CV? ‘Ik heb de opleiding Beauty & Skincare gedaan…..’  Het dekt volstrekt maar dan ook volstrekt de lading niet, sterker nog, het doet volledig afbreuk aan de hoge kwaliteit die de toplaag van schoonheidsspecialisten heeft en die men als lichtend voorbeeld wilde hebben om het imago naar een hoger plan te trekken. En zo wordt het imago van dit vak steeds verder weg getrokken van dat van de huidtherapeute.

Hopelijk voldoet de inhoud van de opleiding wel. Ik kan me voorstellen dat dit wel zo’n beetje de laatste dolkstoot is die leden nu in hun maag krijgen. Wat een complete verrassing. Men zegt A en doet B. Wederom.

(ingekomen mededeling per 1 sept 2017) Waarom koos de LOI deze naam?

LOI laat ons weten dat er samen met ANBOS goed is nagedacht om de naam voor deze opleiding. LOI is van mening dat de naam de inhoud van de opleiding dekt: ‘Je bent als schoonheidsspecialiste bezig met de gezonde huid. Hiermee geven we ook duidelijk het verschil aan met hetgeen de huidtherapeut doet.

‘Daarnaast geven de Engelse woorden de opleiding een internationale uitstraling. Het zijn ook begrippen die iedereen kent en meteen duidelijk maken waarover het gaat.’

Lees ook meer over de inhoudelijke doelstellingen van de nieuwe opleiding op de ANBOS website.

Lees ook