Komt er een referendum wie de nieuwe voorzitter mag worden? Kees of Gea....

18:44 - 11:14
luistertijd 18:44 - leestijd 11:14

Het rommelt al bijna een jaar binnen de branchevereniging voor schoonheidsspecialisten en de voornaamste reden is dat deze vakvrouwen van overheidswege mogelijk heel streng aangepakt gaan worden.

Minder behandelingsmogelijkheden voor schoonheidsspecialiste

Als het aan minister Schippers van Volksgezondheid ligt (tenminste…als ze nog terugkomt op haar post en haar wet er doorheen wil krijgen) mogen schoonheidsspecialisten straks geen laser en IPL behandelingen meer uitvoeren, dit moet worden voorbehouden aan BIG-geregistreerde huidtherapeuten. Ook zijn er inmiddels zorgverzekeraars die acnebehandeling bij de schoonheidsspecialiste niet meer vergoeden, maar wel bij de huidtherapeute.

De echte vakvrouwen lijden onder het gepruts van minder gekwalificeerde collega’s

Het is uitermate oneerlijk, maar het issue is ontstaan uit het feit dat er de afgelopen jaren toch serieuze klachten van consumenten zijn binnengekomen bij de overheid over verminkingen door verkeerd gebruik deze apparatuur. De verkoop van de apparatuur is vrije handel, en het moet gezegd, niet iedere schoonheidsspecialiste is even vakbekwaam om ook zwaardere behandelingen uit te voeren maar daar was geen toezicht op. De goede moeten onder de slechte lijden, en als de plannen doorgaan betekent dat simpelweg een behoorlijke inkomstenderving voor de beroepsgroep in ons land. De minister is dan van mening dat de schoonheidsspecialisten zich maar bij moeten laten omscholen tot huidtherapeut, jawel, ga maar vier jaar terug naar school (!). Terwijl heel veel schoonheidsspecialisten al zo goed geschoold zijn met talloze specialisaties via erkende opleidingsinstituten. Alleen….ze hebben geen BIG-registratie, ze verrichten geen (semi) medische handelingen officieel. Maar diverse specialisaties zitten wel degelijk op HBO-niveau.

ANBOS voorzitter Kees Hoogendijk

Lobby van ANBOS is laat en traag en onduidelijk

Taak voor de ANBOS om flink aan de bak te gaan en op te komen voor haar 4800 leden in den lande. Zo geschiedde ook, er is druk gelobbied, vergaderd en zijn er plannen gesmeed om ervoor te zorgen dat deze vakvrouwen niet een deel van hun brood wordt afgenomen en zij niet genoodzaakt worden om terug naar school te gaan en wederom vakken te moeten doen die ze allang doorlopen hebben. Tot op heden is het het bestuurd van de ANBOS, onder aanvoering van voorzitter Kees Hoogendijk en zijn rechterhand Herman van Venetie nog niet gelukt het tij te keren. Wel zijn er beloften dat er in september een mogelijkheid tot bijscholing komt op HBO niveau waarmee modulen behaald kunnen worden die ertoe leiden dat je wel op het niveau van de huidtherapeute komt en wat zal moeten resulteren in het behoud van het geven van laser en IPL behandelingen. Maar zeker is dat nog lang niet.

Geduld achterban is op

Inmiddels roert de achterban zich hevig. Steeds meer leden geven in besloten Faceboek groepen aan het vertrouwen in het bestuur op te zeggen. Het geduld is op. Men verwijt het bestuur veel te laat te zijn gaan handelen om deze zaken te voorkomen en doortastender op te treden waardoor er geen broodroof door de branche van huidtherapeuten onder aanvoering van (overigens zeer kundige) voorzitter Sabine Uitslag kan plaatsvinden.

Kwalificatie van leden te divers

Men vindt ook dat de ANBOS zich in haar campagnes naar consumenten toe teveel profileert als specialisten op het gebied van wellbeing, in plaats van serieuze huidverbetering. En daar wringt ook een schoen, want er is naar mijn idee een forse tweedeling gaande. Er zijn ongelofelijk goed geschoolde en geinformeerde vakvrouwen die niet alleen prachtondernemingen hebben neergezet maar ook met verbetering van de huid bezig zijn – ik heb ze voorbij zien komen toen ik twee maal zitting had in de jury van de Schoonheidsspecialiste van het Jaar, en er zijn schoonheidsspecialistes die hun middelbare schoolniveau voor dit vak (ik vind het echt te laag, sorry) niet overstegen zijn en blijven masseren, en schoonmaken. Ik zie het ook in mijn vak als journalist: de kennis van huid, cosmetica formuleringen, apparatuur….als je het tegenwoordig wilt doorgronden zit je al op wetenschappelijk niveau. Zo ver zijn al…

Maar goed dat Schippers even druk is met de formatie

Het is inmiddels een cruciaal jaar voor de ANBOS. Het is een geluk dat Schippers nu even druk is met de formatie en alle plannen stil liggen, maar in de tussentijd is het wel tijd voor een voorzitterswisseling binnen de ANBOS. Kees Hoogendijk heeft twee termijnen – zes jaar – gediend, en dient officieel het stokje over de te dragen aan een nieuwe voorzitter. Volgens de statuten is het niet mogelijk een derde termijn te krijgen. Tenzij…er een uitzondering wordt gemaakt, en tweederde van de Algemene Leden Vergadering akkoord gaat met een uitzondering eenmalig. Maar veel kernleden zijn er klaar mee en willen iemand anders. Iemand die zich meer betrokken toont, helderder communiceert,

Gea de Haan stelt zich kandidaat als voorzitter van de ANBOS

die de morres van het moderne digitale tijdperk kent en niet in achterkamers vertoefd en zich laat souffleren door een verborgen leider, waardoor de lijnen alleen maar onduidelijker worden en wrevel opwekken.

Tegenkandidate Gea de Haan

Inmiddels heeft zich een nieuwe kandidate aangediend, Gea de Haan, oud-penningmeester van de ANBOS, maar naar het zich laat aanzien wordt haar kandidatuur ondermijnt. Het bestuur wil haar niet, gelooft niet in haar kwaliteiten, Gea de Haan laat zichzelf ook niet echt zien met een campagne waarin ze alles op alles zet om de achterban te overtuigen van haar kwaliteiten, maar ze is wel de enige andere kandidate. Het bestuur wil door met Hoogendijk, om in deze precaire tijd alles tot een goed einde te kunnen brengen. Hij is de man met het juiste netwerk bij de overheid, aldus het bestuur.

Bestuur wil De Haan niet als kandidaat

En dan wordt het lastig. Op 6 juni aanstaande is de Algemene Leden Vergadering. Men moet stemmen. Wordt het Kees weer (terwijl dat officieel niet kan statutair) of wordt het Gea? Het bestuur wind er geen doekjes omheen en doet haar best om de kandidatuur van Gea de Haan niet te zichtbaar te maken. In een brief aan de leden wordt alleen aangegeven dat Kees Hoogendijk zich weer verkiesbaar stelt, in een andere brief, die je kan gebruiken als machtiging als je niet bij de ALV kunt zijn, wordt alleen zijn naam genoemd waarop je bij machtiging kan stemmen. Dit klopt niet, ook de naam van Gea de Haan moet daarin genoemd worden. Inmiddels heeft de ANBOS dit gecorrigeerd en staat haar naam er wel bij. Maar erg democratisch gaat het er niet aan toe.

Referendum als een Paard van Troje?

En er zijn geruchten, afkomstig van vertrouwelingen rond het bestuur, dat men, mocht Gea de Haan toch winnen, haar rol alsnog ondermijnd kan worden en het voorzitterschap van Kees Hoogendijk toch bestendigd kan worden voor een derde termijn, door een referendum uit te roepen (artikel 25 uit het statuut). Dat werkt dan als volgt: het bestuur heeft even geen voorzitter omdat de twee termijnen erop zitten, maar via een referendum kan Hoogendijk weer op zijn stoel plaatsnemen als hij een meerderheid van de stemmen van het referendum krijgt.

Vreemde gedachte

Dit is natuurlijk absoluut onlogisch en raar. Vergelijk het met de landelijke verkiezingen: je stemt en dan na een maand wordt je gevraagd of je wel tevreden bent met je stem en mag je het opnieuw doen. In een schriftelijke reactie laat Kees Hoogendijk weten dat hij niet op de hoogte is van deze tactiek, maar zegt dat het hem wel op een goed idee brengt.In een schriftelijke reactie laat hij weten: ‘….ik zie het referendum als een ultiem middel om achteraf te checken of het tijdens de ALV genomen besluit voldoende gedragen wordt door de gehele achterban. Een goeie suggestie dus en ja, als het nodig is, zullen wij daar gebruik van maken. Laten alle 4.800 kernleden zich maar uitspreken.’

Het is opmerkelijk dat de voorzitter het doet voor komen alsof dit nieuw is, terwijl dit voornemen als een Paard van Troje-truc gelekt is uit zijn eigen geledingen.

Waarom is er niet eerder naar opvolging gezocht

En waarom gaat alles zo ‘ last minute’: wordt er nu nog even snel een nieuwe voorzitter gekozen worden, nu het einde van de termijn al voor de deur staat? Men weet toch al zes jaar dat het einde van het voorzitterschap nabij is? De leden begrijpen dit niet. In dezelfde schriftelijke reactie laat Hoogendijk hierop weten: ‘Het afgelopen jaar hadden wij als ANBOS bestuur de handen vol aan hele grote, voor de beroepsgroep cruciale dossiers, zoals de “regulering van de cosmetische sector” en de lobby richting Ministerie en Tweede Kamer. Daarnaast ontwikkelen wij o.a. een HBO opleiding voor Schoonheidsverzorging en een erkenningsregeling voor de branche. Dat zijn cruciale dossiers die we succesvol af moeten ronden. Onderwijl bleef de ANBOS winkel gewoon open voor alle reguliere zaken.

Kees Hoogendijk blijft op verzoek van bestuur

Door al die hectiek was er geen ruimte om op tijd een goede opvolger te werven. Dat is de simpele reden waarom het bestuur mij gevraagd heeft nog een derde termijn aan te blijven. Een benoeming voor een derde termijn is overigens niets nieuws voor ANBOS. Voorzitter Tineke Pronk en penningmeester Marianne van den Broek zijn ook drie termijnen achter elkaar benoemd. Daarom heb ook ik ‘ja’ gezegd op de vraag van het bestuur, maar wel met de bedoeling het stokje zo snel mogelijk over te dragen aan een waardige opvolger, die de branche echt verder kan brengen.’

Derde termijn niet mogelijk volgens statuten

Hierbij moet ik nogmaals aantekenen dat Pronk en Van den Broek niet zo maar drie termijnen konden aanblijven, daar was een tweederde meerderheid voor nodig tijdens de ALV, met de mededeling dat het een eenmalige uitzondering betrof, en dat dit kon omdat er geen tegenkandidaat was, en die is er nu wel. Dus?

Kees Hoogendijk laat ook weten in dezelfde reactie dat het bestuur toch echt weer een professionele voorzitter wil hebben, en die ziet men niet in Gea de Haan. ‘Ten eerste voldoet zij niet aan de profielschets, ten tweede heeft zij er al zes jaar op zitten als penningmeester. Wij vinden dat de branche hiermee een flinke stap terug zou doen in de tijd. ANBOS is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen vereniging, die net zoals de NVH en andere branche organisaties een professionele voorzitter verdient, als boegbeeld.’

Schoonheidsspecialiste Els van Meenen

Hoogendijk heeft al herhaaldelijk aangegeven dat hij zeker het stokje wil overdragen als de belangrijkste dossiers tot een goede einde zijn gebracht. Hij vertelt mij: ‘Ik deel overigens wel uw mening dat ANBOS een bevlogen leider nodig heeft die past in de moderne tijdgeest. Daarom gaat het bestuur zo snel mogelijk na de ALV op zoek naar een waardige opvolger. Wat ons betreft moet dat iemand zijn, die qua statuur en profiel vergelijkbaar is met de voorzitters bij onze collega branches, die overigens ook geen van allen uit de eigen beroepsgroep komen.’

Lid stuur amendement in: ze wil een sollicitatiecommissie

Het stelt de achterban allemaal niet gerust. Met nog een week te gaan….en hoe lang wil Hoogendijk dan nog aanblijven? Die dossiers kunnen nog wel drie jaar doorlopen. Men wil op korte termijn verandering zien. ANBOS lid Els van Meenen heeft een amendement ingediend. Deze brief publiceerde ze in een besloten Facebook groep en ik heb toestemming hem hier te plaatsen:

‘Nog iets meer dan een week te gaan. Dan is het 6 juni, de ALV van ANBOS. Iets wat jullie, mij en heel veel collega’s de afgelopen tijd bezig heeft gehouden. Met als hoofdoorzaak de bestuursverkiezing. Jullie als bestuur hebben de heer Kees Hoogendijk herkiesbaar gesteld voor een derde termijn en mevrouw Gea de Haan is als tegenkandidaat aanbevolen door een groep kernleden.

Zoals bekend bij jullie leeft er veel onvrede en onrust onder de leden. Ook de verstuurde brieven en email nieuwsbrieven met termen als activistische leden hebben daar niet veel goeds aan gedaan. We leven in een democratisch land en het bestuur van ANBOS wordt op een democratische manier gekozen. De geschreven brieven zijn bij veel collega’s als intimiderend overgekomen en worden gezien als bangmakerij.

Jullie als bestuur hebben de heer Kees Hoogendijk herkiesbaar gesteld omdat jullie van mening zijn dat dat van groot belang is voor het slagen van het lobby ipl/laser, het tot stand komen van de HBO en de contacten met zorgverzekeraars en politiek Den Haag. Het zou zelfs zo zijn dat het niet herkiezen van de heer Kees Hoogendijk grote financiële problemen op gaan leveren waarbij er zich direct liquiditeitsproblemen zullen voordoen. Maar dat is toch niet afhankelijk van 1 persoon? Als Kees morgen langdurig ziek wordt dan moet het toch ook gewoon doorgaan? Als Nederland een nieuwe minister president krijgt gaat toch ook alles gewoon door? Zelfs Amerika lukt dat met Trump.

Nu mogen we op 6 juni kiezen. En zelfs ik weet nog niet wat ik ga doen. Wordt het Kees, wordt het Gea? Voor mij en veel leden is het een gevoel van kiezen uit twee slechten.
Kees heeft 2 termijnen volgemaakt. Een derde termijn is nog nooit eerder in de geschiedenis van ANBOS voorgekomen en is zelfs altijd als ongezond gezien. Daarnaast bepaald de voorzitter voor een groot deel de uitstraling van ANBOS en het beleid en dat is nou juist waar een grote groep leden, inclusief mijzelf niet tevreden over is.
Gea is mijns inziens een goede vakvrouw en heeft haar werk als penningmeester van ANBOS gedurende vele jaren goed gedaan. Maar is zij ook de voorzitter waar wij op dit moment behoefte aan hebben? Ons ‘Sabientje’ zeg maar. Ik denk het niet. Maar wat dan?

De heer Kees Hoogendijk heeft aangegeven niet de intentie te hebben de volledige 3 jaar vol te maken. Hij wil de lopende zaken afronden, de rust moet terug gekeerd zijn en pas dan gaat hij samen met het bestuur een nieuwe externe voorzitter werven en selecteren. Maar zijn die lopende zaken binnen nu en 3 jaar wel afgerond? Is er binnen nu en 3 jaar rust in de branche? Gezien de vorderingen van de kabinetsformatie en de onvrede bij de leden zie ik dat niet gebeuren.

Met dit alles in ogenschouw genomen wil ik het bestuur verzoeken het volgende amendement bij het herkiesbaar stellen van Kees Hoogendijk te plaatsen.
De heer Kees Hoogendijk zal voorzitter van ANBOS blijven tot de juiste externe persoon is gevonden door een speciaal hiervoor te vormen commissie*.

*Uiterlijk 15 juni 2017 zal er een commissie gevormd zijn voor het werven en selecteren van de juiste kandidaat. Deze commissie zal bestaan uit het Dagelijks Bestuur van ANBOS, Manager bestuurszaken Herman van Venetïe en 3 kernleden ANBOS. Deze commissie zal een duidelijk profiel opstellen waaraan de kandidaat moet voldoen. Zodra de juiste kandidaat gevonden is zal deze in een extra alv worden gekozen en wordt het voorzittersstokje overgedragen.

Ik hoop van harte dat jullie mijn voorstel in overweging willen nemen en dat we op deze manier samen aan een gezonde toekomst van ANBOS en de schoonheidsbranche kunnen werken.

Daarnaast wil ik er nog op wijzen dat als er een machtigingsformulier worden opgevraagd via ANBOS er alleen de mogelijkheid op staat voor het stemmen op de heer Kees Hoogendijk. Tevens is de agenda zoals geplaatst op de website niet aangepast in de te kiezen kandidaten. Het lijkt mij niet meer dan correct dat mevrouw Gea de Haan hier ook bij vermeld wordt.’

Ik vind het een wijs verzoek. Stel een deadline aan het termijnverlening van Hoogendijk en ga actief werven middels de speciale commissie. Besteedt deze taak uit.

Hoe eerlijk is het dat schoonheidsspecialisten zo hard worden aangepakt?

Tot slot moet me toch nog iets van het hart, en dat is heel persoonlijk vanuit mijn 24-jarige ervaring als beautyjournalist. Ik vind dat de schoonheidsspecialisten in ons land onevenredig hard aangepakt worden. Ik krijg wekelijks mails binnen van vrouwen die serieuze problemen hebben met fillers, met borstprorthesen, met lichaamsvreemde materialen ter verfraaiing van het uiterlijk en dit kan allemaal gebeuren zonder harde afrekeningen. Er wordt miljarden verdiend aan cosmeticaproducten die inmiddels al lang niet meer aan de overigens zwaar verouderde wetgeving voldoen, waarbij een cosmeticum geen fysiologisch verandering in de huid te weeg mag brengen, maar dat op een schaal van 100% zeker wel doen.

En dat mag gewoon, niemand grijpt in….en deze vakvrouwen die zulk mooi werk verrichten, relatief weinig schade aan richten en juist heel veel goed doen voor huid en psyche, moeten knokken voor hun brood? Wat een makkelijk target. Bah….Het gaat om niet om die tiental gevallen van schade, het is een economisch verhaal. Geld is het issue, tussen verschillende beroepsgroepen. Behoudt van werkgelegenheid voor de ene groep, verlies van werkgeledenheid voor de andere groep.

Ondertussen lijkt de situatie voor het ANBOS bestuur onhoudbaar geworden, maar the proof is in the eating of the pudding: we zullen zien wat de uitkomst wordt op 6 juni. Hoe serieus de bijna 5000 leden de huidige situatie echt nemen, of dat er alleen maar veel geroepen wordt in de digitale wereld.

 

Lees ook