Het is ingewikkeld goed zicht te krijgen op de vele soorten apparatuur

03:01 - 01:48
luistertijd 03:01 - leestijd 01:48

Dit stelt de beroepsvereniging voor schoonheidsspecialisten, ANBOS, in een perscommunique dat vandaag naar buiten kwam. Demissionair minister van VWS, mevrouw Schippers, heeft inmiddels tweede onderzoeksrapport van het RIVM over de vermeende onveiligheid van IPL en laser, aan de Tweede Kamer gestuurd. Volgens het RIVM zijn er geen veilige grenswaarden te stellen en wil het daarom bij deze beroepsgroep weghalen en alleen nog uitgevoerd zien door BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars zoals huidtherapeuten en artsen.

De ANBOS is verbolgen over deze gang van zaken omdat uit een onafhankelijk onderzoek van Sentix (Licht op de zaak) wel degelijk zou blijken dat er grenswaarden te stellen zijn. Dit rapport lijkt niet ter beoordeling te zijn meegenomen in het RIVM advies, aldus de ANBOS.

Voorzitter Kees Hoogendijkvan ANBOS: “Dit advies is niet proportioneel. Het Sentix-rapport Licht op de zaak heeft aangetoond dat gekwalificeerde schoonheidsspecialisten onder voorwaarden uitstekend veilige behandelingen kunnen uitvoeren met deze apparatuur. Zo blijkt dat er wel degelijk maximale waarden aan te geven zijn, en is er geen wijziging van de huidcelstructuur bij IPL/Laser. Laat staan dat die vergelijkbaar is met snijden en prikken.”

ANBOS-leden met de specialisatie IPL/laser worden iedere drie jaar opgeroepen voor een verplichte nascholing. Er is een richtsnoer Ontharingstechnieken dat beschrijft hoe de ondernemer moet werken om te voldoen aan eisen van hygiëne, veiligheid, arbeidsomstandigheden en juiste voorlichting aan de klant. Bovendien voldoen ANBOS-leden aan de verplichtingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarmee is een systeem van waarborgen ingericht waarbinnen de bevoegde en bekwame schoonheidsspecialist op een veilige manier kan werken met IPL- of laserapparatuur. Het is niet nodig om deze behandeling, waarvan er probleemloos vele gegeven worden ieder jaar, voortaan alleen te laten uitvoeren door BIG-geregistreerde zorgverleners.

Leveranciersplatform apparatuur ANBOS heeft het initiatief genomen om met een aantal leveranciers uit te werken, welke apparatuur echt veilig is en welke grenswaarden daarvoor gelden. Daarnaast vindt ANBOS dat er verscherpt overheidstoezicht moet komen op apparatuur.

Als de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies van het RIVM-rapport overneemt, lijden Nederlandse schoonheidsspecialisten gezamenlijk zo’n € 58 miljoen schade door directe omzetderving (€ 35 miljoen), doorlopende leasecontracten (€ 19 miljoen) en afschrijvingskosten (€ 4 miljoen). Sommige ondernemers zullen hun deuren moeten sluiten, hoewel zij deze behandelingen al jaren zonder klachten van consumenten doen, aldus het persbericht.

Lees hier het complete RIVM rapport

De reden waarom het RIVM met onderzoek begon was omdat er klachten over ernstige huidschade binnenkwamen, zo stelt zij in de inleiding van haar rapport.

 

Lees ook:

Lees ook