Ronald van Welie, NCV, reageert op de berichten

04:15 - 02:33
luistertijd 04:15 - leestijd 02:33

Een week geleden was er behoorlijke opheft ontstaan over de weekmaker TPHP in nagellak, en het hormoonverstorende effect ervan. Uit Amerikaans onderzoek, geinitieerd door de Environmental Working Group (actiegroep tegen schadelijke chemicalien in cosmetica o.a.), zou blijken dat de stof ook in het lichaam opgenomen wordt. Men maakt zich zorgen over met name jonge vrouwen, omdat zij nagellak zeer frequent gebruiken. Lees dit artikel hier nog eens.

Wij hebben navraag gedaan bij de Nederlandse Vereniging van Cosmeticaproducenten, bij Ronald van Welie, directeur van de NVC, in hoeverre de industrie op de hoogte is van deze eigenschappen en wat het standpunt van de industrie is. We plaatsen de reactie van Van Welie, die per email binnenkwam, integraal.

Reactie Ronald van Welie, directeur Nederlandse Cosmetica Vereniging:

“Graag kom ik terug op je vragen over TPHP in nagellak. De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) begrijpt dat de manier waarop het onderzoek van de Duke University gepresenteerd wordt verontrustend kan zijn.

De NCV wil graag op basis van verschillende feiten het onderzoek in meer perspectief te plaatsen.

Niet TPHP maar afbraakproduct zat in de urine

Het onderzoek toont niet aan dat TPHP in nagellak een risico voor de gezondheid oplevert. Het betreft een biomonitoringonderzoek waarin een afbraakproduct van deze stof is teruggevonden.  En wel in de urine van de proefpersonen (en niet in het bloed!) is naar het afbraakproduct genaamd DPHP gekeken.

TPHP wordt in het lichaam afgebroken tot DPHP en gewoon via de urine uitgescheiden. De bevinding geeft aan dat de biologische systemen van de proefpersonen goed werken en dat afvalstoffen worden afgevoerd uit het lichaam.

Extreem laag

De waargenomen hoeveelheden DPHP in urine zijn extreem laag. TPHP moet er voor zorgen dat de nagellak flexibel is, daarvoor moet TPHP aanwezig zijn in de nagellak. Als TPHP wordt opgenomen door het lichaam, dan bevindt de stof zich niet meer in de nagellak en kan de stof ook niet meer zijn functie vervullen.

Tot slot is het zo dat de wetenschappelijk vastgestelde niveaus voor TPHP die nodig zijn om negatieve gezondheidseffecten te veroorzaken nooit bereikt kunnen worden door het gebruik van nagellak.”

Monitoring van hormoonverstorende stoffen

Het is belangrijk om te benadrukken dat de industrie en de overheden op de hoogte zijn van de bezorgdheid over mogelijke hormoonverstorende effecten van stoffen. Als blijkt dat het gebruik van cosmetische producten een risico op hormoonverstorende effecten oplevert, dan mogen deze producten niet op de Europese markt verkocht worden.

Verplichte veiligheidsbeoordeling

De Cosmeticaverordening vereist niet alleen dat alle producten veilig moeten zijn, maar ook moeten alle ingrediënten op het etiket vermeld worden. Daarnaast worden cosmetische producten onderworpen aan een bijzondere veiligheidsbeoordeling. De veiligheidsbeoordeling houdt rekening met alle ingrediënten in het product, hoe het product wordt gebruikt, door wie, hoe vaak en op welke plaats van het lichaam.

De veiligheidsbeoordelaar die de veiligheidsbeoordeling uitvoert, heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product. Alleen als een product veilig is, komt het op de markt. Alle gegevens uit het productveiligheidsrapport zijn ter controle beschikbaar voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Daarmee is onafhankelijk controle door externe experts gewaarborgd.

Op de website van de NCV, www.ncv-cosmetica.nl, is veel meer te lezen over producten en veiligheid.” (einde citaat)

Alternatief? Nagellak op waterbasis

Dit standpunt nuanceert de uitspraken van de EWG in Amerika. Maar het neemt niet weg dat ook wij natuurlijk liever zien dat er voor deze stof een geheel onschadelijke variant op de markt komt. En wie twijfelt, kan altijd nog overstappen op nagellak op waterbasis. Je zal dan wel aan houdbaarheid en andere kwaliteiten in moeten boeten, , maar er is tenminste een alternatief, voor wie dat zoekt. O.a. Acquarella, Scotch Naturals, Zoya, Lauren B.

Lees hier over achtergronden:

 

Lees ook