Het wordt tijd voor echt schone nagellak

01:53 - 01:08
luistertijd 01:53 - leestijd 01:08
Van links naar rechts: Essie, O.P.I., Caption

Vandaag staat er een stuk op de site van HP/De Tijd over de hormoonverstorende stof trifenylfosfaat in nagellak. De stof zou dermate snel in het lichaam opgenomen worden dat wetenschappers zich nu zorgen maken. Vooral voor jonge meisjes, die toch meer nagellak gebruiken.

HP/De Tijd schrijft: “Onderzoekers van Duke University vonden al enkele uren na het lakken van de nagels sporen van hormoonverstorende stoffen in de lichamen van onderzochte vrouwen. Slechts een half etmaal na het aanbrengen van de nagellak konden in het bloed reststoffen teruggevonden worden van trifenylfosfaat. De concentratie aan difenylfosfaat, de stof die achterblijft nadat het lichaam trifenylfosfaat heeft afgebroken, was bijna verzevenvoudigd.

De uitkomsten van de studie lijken het bewijs te leveren dat TPHP, dat gebruikt wordt om de nagellak flexibeler en duurzamer te maken, maar ook wordt toegepast in de kunststofindustrie en als brandwerend schuim in meubelen, via nagellak in het lichaam terechtkomt. Daarbij veroorzaakt TPHP hormoonontregeling, wat betekent dat het normale functioneren van hormonen wordt verstoord. Uit studies met dieren is al gebleken dat de stof onregelmatigheden in groei en voortplanting teweeg brengt. Recent onderzoek wijst ook in de richting van obesitas.

De Internationale Federatie van Gynaecologen en Verloskundigen waarschuwt dan ook dat de blootstelling aan giftige chemicaliën dramatisch is toegenomen en dat er steeds meer bewijs is voor de negatieve gevolgen op de gezondheid, met name de voortplanting. Geschat wordt dat de blootstelling aan hormoonverstoorders in Europa alleen al oploopt tot minimum 157 miljard euro per jaar aan medische kosten.”

Lees verder op HP/De Tijd

Bekijk ook dit Amerikaanse filmpje erover:

https://youtu.be/wch56l9Ep_s

Lees ook