Meer aandacht voor vrouwelijke hoogleraren…

03:04 - 01:50
luistertijd 03:04 - leestijd 01:50

Dr. M.J. (Maria) Barbosa, directeur AlgaePARC (Wageningen University & Research Center) en dr. F.S. (Frances) de Man, universitair docent aan de vakgroep longziekten (VU Medisch Centrum) ontvingen 5 oktober de Nederlandse beurs For Women in Science t.w.v. €25.000.

Deze beurs is in het leven geroepen door L’Oréal-UNESCO en biedt talentvolle vrouwelijke wetenschappers de kans om zich maandenlang te focussen op het schrijven van wetenschappelijke artikelen in de Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS). De twee vrouwelijke onderzoekers gaan dit geldbedrag gebruiken om onderzoek te doen in hun vakgebied. Zo ontving Maria Barbosa de beurs voor haar onderzoek naar een soepele invoering van de duurzame microalgen biotechnologie in onze maatschappij, Frances de Man gaat het geldbedrag gebruiken voor haar onderzoek naar een betere behandeling van de ongeneeslijke longziekte pulmonale hypertensie (PAH).

Doel L’Oréal UNESCO beurs

In Nederland is het percentage vrouwelijke hoogleraren aanzienlijk laag; zo’n 14,8% (gemeten in 2012), het meest lage percentage in Europa (het Europees gemiddelde is 20%). Om meer vrouwen te stimuleren om iets te betekenen in de wetenschappelijke wereld introduceerden L’Oréal en UNESCO het internationale L’Oréal-UNESCO For Women in Science programma onder het mom van ’the world needs science and science needs women’.

Onderzoek 1: microalgen

Waarom onderzoek naar microalgen zo belangrijk is? Deze microscopische kleine eencellige waterplanten (lees hier een artikel over zeewier dat we onlangs publiceerden) bevatten veel chemische stoffen die nuttig zijn voor voedsel en brandstof. Microalgen worden gezien als veelbelovende leveranciers van duurzame producten. Juist, de trend tegenwoordig en tevens goed voor het milieu. Onderzoek naar microalgen heeft dan ook grote commerciële en industriële potentie. Nu Maria Barbosa de beurs heeft ontvangen, kan ze zich de komende tijd bij NIAS gaan richten op ‘het vertalen van fundamenteel onderzoek naar praktische toepassingen met als doel een maximale productie van stofwisselingsprocessen door microalgen. Ze zal de uitkomsten gebruiken voor de ontwikkeling van innovatieve onderzoekslijnen,’ is te lezen in het persbericht.

http://youtu.be/9lpdOq-IvP4

Onderzoek 2: longziekte PAH

PAH is de afkorting van ‘Pulmonale Hypertensie’, een ongeneeslijke longziekte die zich kenmerkt door een steeds hoger wordende bloeddruk in de longslagader. Nederland telt enkele honderdduizenden PAH patiënten, vaak zijn dit volwassen vrouwen met jonge kinderen. PAH patiënten komen vroegtijdig te overlijden door het falen van de rechter hartspier, iets wat nog onbekend is voor de wetenschap. Door zich meer te richten op deze vorm van hartfalen kan Barbosa haar eerder verkregen gegevens analyseren en beschrijven in een publicatie. Uiteraard hoopt ze met de uitkomst van haar onderzoek de behandeling en levensverwachting van PAH patienten te verbeteren.

http://youtu.be/uB8K5FohjKY

Lees ook:

Lees ook