Leer te luisteren naar de signalen van je lichaam. Houd regie over je gezondheid!

11:53 - 07:07
luistertijd 11:53 - leestijd 07:07

Wow, ik ben onder de indruk van de campagneboodschap ‘Je lichaam is van jou’ van de Stichting Artsen Collectief waarin je krachtig, mooi en helder op het hart gedrukt wordt, dat je ten allen tijde zelf de regie hebt over je eigen lichaam en en dat er zoveel mogelijkheden zijn om er goed voor te zorgen. En dan zeg ik er nog bij: ook al is het leed al eens geschied, het is nooit te laten om je leefstijl te veranderen. Ik citeer het collectief: ‘Gezondheid wordt sterk beïnvloed door je mentale staat van zijn en de omgeving waarin je leeft, inclusief voeding, beweging, sociale interacties en de balans tussen inspanning, stress en ontspanning.

Dit is ook de missie van BeautyJournaal: gezondheid is beauty

Ik verspreid deze boodschap van dit collectief graag omdat ik er volledig achter sta. Ook op BeautyJournaal is het mijn missie geworden om beauty met gezondheid te koppelen. Er bestaat geen beauty zonder gezondheid, en gezondheid is per definitie beauty.

Zeker nu we in de Westerse wereld steeds ouder worden en de welvaartgerelateerde ziekten hard toenemen, wordt het des te belangrijker dat je het heft in handen neemt. Ziekte voor te zijn, echt gezond te gaan leven. Stoppen met klagen dat je daar geen tijd voor hebt. Keuzes maken. Want je wordt plezieriger oud als je gezond blijft. Dat begint bij jou: neem de regie over je leven, over je mentale en fysieke gezondheid. Laat je niet leven door de waan van alle dag…..durf het! De beloning is te gek, als je merkt hoe fit je kan worden en kan blijven.

Stichting Artsen Collectie is de campagne ‘Je lichaam is van jou’ begonnen.

Natuurlijk, zo stelt het artsencollectief: er zijn situaties waarin medicatie van levensbelang is, maar voor veel chronische en leeftijdsgerelateerde aandoeningen (het collectief noemt astma, eczeem, hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes en hoge bloeddruk) zijn medicijnen niet per definitie een eerste keuze. ‘Een aanpak op basis van een goed gesprek, zelfkennis, motivatie, doorzettingsvermogen, de juiste kennis, en begeleiding van artsen en andere professionals is vaak effectiever,’ zo stelt men.

Let op wat je allemaal slikt aan medicijnen

Het artsencollectief heeft een zeer uitgebreid betoog, waarvan ik hierbij een aantal alinea’s zal overnemen (dit is toegestaan door het collectief). Men schrijft dat in Nederland medicijngebruik de derde doodsoorzaak is (na kanker en hart- en vaatziekten), terwijl ook nog eens 1 op de 3 mensen voorgeschreven medicatie niet gebruikt. Dit roept vragen op over de effectiviteit van ons huidige systeem, vooral gezien de aanzienlijke winsten van farmaceutische bedrijven tegenover bezuinigingen op zorgverzekeringen, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Een fundamentele verandering in het denken over ziekte en gezondheid is nodig, zo vindt men.

Neem en houdt de regie over de gezondheid van je eigen lichaam

Het collectief schrijft: ‘Het is cruciaal dat JIJ het eigenaarschap over je gezondheid weer opeist, voor de verbetering en het behoud van jouw gezondheid. Want in een systeem waar we afwachten tot ziekten zich voordoen en vervolgens verwachten dat anderen de oplossingen aandragen, waar gemakzuchtige leefgewoonten worden omarmd, en waar verondersteld wordt dat aftakeling al begint bij het bereiken van de veertig (en dat zie ik persoonlijk ook veel gebeuren om mij heen….het wordt niet alleen verondersteld, het gebeurt dus ook), zijn de vooruitzichten voor de toekomst niet gunstig.’

Verbinding, ontspanning, vers eten, beweeg en omarm de zon

Het collectief geeft een heel scala aan gezondheidsverbeterende tips, die ik volledig ondersteun en die ik ook al regelmatig met je deel in mijn artikelen. Een gezondheidsverbeterende leefstijl omvat sociale en fysieke verbondenheid, indien affiniteit: ook spiritualiteit, maar ook stressmanagement, een gezonde ademhaling, alleen verse voeding en een beperking van ultrabewerkt voedsel, dagelijks voldoende beweging, blootstelling aan zonlicht.

Van hulpverlener naar gezondheidscoach

Het collectief pleit voor een bijzondere transformatie waarbij je zorgverlener niet louter meer een hulpverlener is, maar transformeert tot een soort coach die je helpt ‘om naar eigen inzicht en in relatie tot anderen goed voor jezelf te zorgen en voor het ecosysteem waarvan je deel uitmaakt.’

Hoe mooi geformuleerd is dat, prachtig. Echter vraagt het natuurlijk wel wat van jou, de nodige basiskennis over je gezondheid, lichamelijk en mentaal, en creativiteit en lef om je leefstijl ten bate van je gezondheid om te turnen, en te behouden. Intrinsieke motivatie dus!

Je lichaam heeft een zelfherstellend vermogen

Men schrijft: ‘Een gezonde leefstijl blijkt de meest effectieve manier te zijn om het zelfherstellend vermogen te ondersteunen en te stimuleren. Met de juiste informatie en begeleiding kunnen mensen zélf voor een gezondere leefstijl kiezen, wat niet alleen zeer kosteneffectief is maar ook een duurzame oplossing vormt, nu en in de toekomst.

Je bent je eigen dokter: verbeter je leefstijl

’70-90% van veel voorkomende aandoeningen als darmkanker, hart- en vaatziekten en diabetes hebben direct te maken met leefomstandigheden én leefstijl,’ gaat het collectief verder. ‘Actieve gezondheidsbevordering bij de behandeling van ziekte geeft ook veel winst. Recent Nederlands onderzoek naar de behandeling van diabetes type 2 met voedingsaanpassingen wijst uit dat bijna 90% van de behandelde mensen dankzij leefstijlaanpassingen kan stoppen met medicatie!Ook is bewezen dat het eten van meer groenten en fruit de kans op ontwikkeling van type 2 suikerziekte verkleint.’

Bewegen, zo krijgen we minder ‘zitdoden’

Prof. Eric Scherder, de bekende Nederlandse voorvechter van bewegen, benoemt dat er lang voor corona al een andere pandemie aanwezig was, namelijk die van de ‘lichamelijke inactiviteit’. Al in 2012 is uit studies gebleken dat er per jaar wereldwijd 5,3 miljoen mensen overlijden aan ziekten die gerelateerd zijn aan lichamelijke inactiviteit: diabetes type 2, obesitas en hart- en vaatziekten.

In vervolgstudies uit 2016 en 2019 werd dat beeld weer bevestigd: Wie te weinig beweegt, is extra kwetsbaar voor infecties. Er is zelfs een nieuw begrip door ontstaan: ‘zitdoden’. Bewegen is dus letterlijk van levensbelang. Of het nu wandelen, fietsen, sporten, yoga, tai chi etc. is, bewegen versterkt niet alleen de spieren, botten en vaten, maar verbetert ook de hersenfuncties (preventie van dementie) en de stemming. Bewegen gaat depressies tegen en kan ze verminderen, aldus het collectief.

Ademhaling, en het chronisch tekort aan zuurstof

Het is evident dat een goede ademhaling – voldoende opname van zuurstof en uitademing van kooldioxide – essentieel is voor onze gezondheid. Chronisch tekort aan zuurstof kan tot allerlei ziekten, zelfs kanker leiden,  en verzwakt het immuunsysteem. In de praktijk hebben veel mensen problemen met hun ademhaling. Naast astma, hyperventilatie en COPD blijkt 6-10% van de Nederlandse bevolking allerlei klachten te hebben die veroorzaakt worden door zogenaamd disfunctioneel ademen.

GA NAAR BUITEN…….

Gezonde frisse lucht, goede ventilatie, ontspanning en ademhalingsoefeningen versterken onze weerstand. Een extra reden om buiten te sporten en te bewegen is dat de kans op besmetting in de buitenlucht zeer klein is.

Doe dan ademhalingsoefeningen; een verlaging van stress kan zorgen voor een sneller herstel. Ook kunnen specifieke ademhalingsoefeningen met een retentieperiode helpen om je afweersysteem te versterken.

Voeding

In juli 2020 verscheen er een voorwoord van hoofdredacteur Fiona Godlee in British Medical Journal, waarin zij de voedingsindustrie medeverantwoordelijk stelde voor de Corona-pandemie van de afgelopen jaren. ‘Niet alleen verhoogt obesitas de kans op een ernstig verloop van deze ziekte, het is ook een grote factor bij tal van chronische aandoeningen zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk en hart- en vaataandoeningen.’

Ga over van glucose op vetverbranding

De obesitasepidemie hangt nauw samen met het overmatig gebruik van suiker en snel verteerbare koolhydraten, die veel in industrieel bewerkte voeding voorkomen en  afgebroken worden tot glucose. Een teveel aan glucose in het bloed wordt omgezet in glycogeen én vet.

Over Parkinson gesproken

Er is genoeg bekend over de ziekmakende invloed van (andere) toxische stoffen in ons milieu en voeding. Onlangs meldde prof. Bas Bloem, hoogleraar Neurologie in het Radboudumc, in een college dat toxische stoffen in onze voeding een belangrijke oorzaak zijn van de enorme toename van de ziekte van Parkinson. Naar aanleiding van de coronacrisis adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS): Gemeenten moeten mogelijkheden krijgen om een teveel aan fastfoodwinkels of snackbars te weren. Ook pleiten we voor het invoeren van een suikertaks, btw-verlaging op gezond eten zoals fruit en groenten, en een verbod op reclame voor ongezond voedsel.

Vitaminen en mineralen

Veel mensen hebben zonder het te weten chronische tekorten aan vitaminen en mineralen, bijvoorbeeld een tekort aan vitamine C, vitamine D en zink, welke juist ons immuunsysteem ondersteunen. Daarmee zijn ze in veel gevallen meer vatbaar voor het ontstaan van een virusinfectie en bovendien zou een eenmaal opgelopen infectie door acute tekorten een ernstiger verloop en uitkomst kunnen krijgen. Het artsencollectief drukt ons op het hart dat bijvoorbeeld onze vitamine D in het bloed rond de 100 nmol/l moet zitten, maar nog liever tussen de 125 en 175 nmol/l.

Stress, ontspanning en liefde

In het betoog van het artsencollectief zijn ook de volgende mooie uitspraken te vinden over verbinding en liefde, over trauma, stress en angst.

‘De Amerikaanse celbioloog Bruce Lipton vertelt in zijn lezingen, gebaseerd op zijn boek Biology of belief, hoe ons herstelvermogen en immuunsysteem versterkt worden door rust en ontspanning. Op microscopisch niveau heeft hij kunnen aantonen dat cellen proberen te ‘vluchten’ van giftige stoffen en negatieve invloeden (chronische stress), en dat zij juist gedijen in een milieu waarin gezonde voeding aanwezig is, rust en liefde. Hetzelfde geldt voor hogere systemen, voor organen en organismen, dus ook voor de mens als geheel. Angst verkrampt en vernauwt ons bewustzijn, terwijl vertrouwen, ontspanning en veiligheid mensen helpen in hun groei en genezingsproces.’

‘Prof. Pierre Capel, emeritus-hoogleraar Immunologie, laat in zijn boek Het emotionele DNA zien hoe onze emoties invloed hebben op het wel of niet aflezen van genen, op ons hele DNA en daarmee op ziekte en gezondheid. Kort gezegd: voortdurende stress remt de groei, verlaagt het bewustzijn en remt het immuunsysteem, terwijl liefde, vertrouwen en veiligheid de groei en ontwikkeling stimuleren, het bewustzijn verruimen, het immuunsysteem versterken en het zelfherstellend vermogen aanwakkeren.’

Zingeving: wat is jouw ikigai?

Tot slot wordt het prachtige voorbeeld aangehaald van mensen die heel oud worden in de zogeheten Blue Zones van deze wereld: met name in Japan.

‘Een van de redenen waarom mensen op het Japanse eiland Okinawa zo (gezond) oud worden – een op de duizend mensen is 100 jaar of ouder – is volgens de onderzoekers van de zogenaamde Blue Zones (afgebakende gebieden waarvan de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt en waar de mensen meetbaar langer leven) het begrip ‘ikigai’, dat zoiets betekent als ‘de reden om ’s morgens op te staan’.

Het is de combinatie van het gevoel van verbondenheid, van betekenis kunnen zijn voor anderen en iets te doen wat ertoe doet.’

Lees ook:

Lees ook