De FDA start een grootschalig onderzoek!

08:29 - 05:05
luistertijd 08:29 - leestijd 05:05

Er is al lange tijd veel te doen over de veiligheid van zonnefilters. Een aantal zonnefilters zou te makkelijk door de huid dringen en in ons bloed terecht komen, waardoor de gezondheid in gevaar komt. De berichtgeving in de pers gaat alle kanten op en schept daardoor alleen maar meer onduidelijkheid.

Een kwestie van vertrouwen

Het gevolg daarvan is dat mensen zonneproducten niet meer vertrouwen en ze niet meer willen gebruiken, waardoor de kans op huidkanker toeneemt. De Amerikaanse FDA, de Food and Drug Administration,  probeert nu met meer onderzoek en nieuwe regelgeving weer orde te scheppen.

Gevaarlijk voor de gezondheid? Al meer dan 30 jaar op de markt

Allereerst: alhoewel inderdaad is gebleken dat er meer onderzoek nodig is naar de veiligheid en effectiviteit van de diverse filters die in de gangbare zonneproducten worden gebruikt, is het gebruik ervan niet bewezen gevaarlijk voor de gezondheid. Deze producten zijn al meer dan dertig jaar op de markt en er is geen gevallen bekend van mensen die daar gezondheidsklachten van hebben gekregen.

Shop hier zonproducten met minerale zonnefilters

 

Meer huidkanker zonder bescherming

Wel is bewezen dat de kans op huidkanker vele malen groter is als de huid niet wordt beschermd met een zonneproduct. Stop dus niet met gebruik van zonneproducten. Bedek verder je huid met kleding en blijf zoveel mogelijk in de schaduw.

Er bestaan 16 typen zonnefilters, maar niemand weet of ze 100% veilig zijn

Er zijn zestien verschillende zonnefilters in gebruik, die in verschillende combinaties en hoeveelheden worden toegevoegd aan alle gangbare zonneproducten. Al deze producten zijn volgens de fabrikanten veilig maar het punt is dat niemand dat helemaal zeker weet.

Er is simpelweg te weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. In februari 2019 kondigde de FDA aan dat ze meer wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar de zonnefilters die worden gebruikt in alle gangbare zonneproducten, iets wat ze vreemd genoeg tot nu toe nauwelijks hebben gedaan.

Shop hier zonproducten met minerale filters

Nieuwe regels creëren om veiligheid te definiëren

Aan de hand van de resultaten van deze wetenschappelijke onderzoeken wil de FDA nieuwe regels creëren die bepalen welke producten veilig genoemd mogen worden. En dat zullen alleen producten zijn die enkel filters bevatten waarvan men zeker weet dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Deze bewezen veilige filters worden in het Engels aangeduid als ‘generally recognized as safe and effective’, oftewel GRASE.

Niet GRASE? Dan ook niet veilig!

Zonneproducten die filters bevatten waarvan men niet zeker weet of ze volkomen veilig zijn, die dus niet GRASE zijn, mogen door de fabrikanten voortaan niet meer zonder meer veilig genoemd worden, maar zullen eerst door de FDA onderzocht en goedgekeurd moeten worden.

Voorlopig nog alleen in Amerika en dan alleen als aankondiging

Let wel: deze nieuwe maatregelen zijn vooralsnog alleen aangekondigd en zullen uiteraard alleen in de VS gelden. Maar dat neemt niet weg dat we van het voorgestelde onderzoek niet veel kunnen leren over de veiligheid van deze zestien zonnefilters.

Welke filters zijn volkomen veilig, oftewel GRASE?

Van de zestien zonnefilters zijn er helaas maar twee bewezen veilig, oftewel GRASE: zinkoxide en titaniumdioxide.

Aan de andere kant van het spectrum staan para-aminobenzoëzuur (PABA) en Trolamine salicylaat. Deze zonnefilters zijn niet veilig en zouden niet meer moeten worden gebruikt in zonneproducten.

Er bestaan ook twaalf ’twijfel’ filters

Dan blijven er twaalf filters over waarvan we niet helemaal zeker weten of ze al dan niet veilig zijn: cinoxate, dioxybenzone, ensulizole, homosalate, meradimate, octinoxate, octisalate, octocrylene, padimate O, sulisobenzone, oxybenzone en avobenzone. Naar deze filters wil de FDA nu nader onderzoek gaan doen.

Er wordt gekeken naar de dosis en de  vorm

Het gaat er verder niet alleen om of deze filters op zich veilig zijn, het gaat er ook om welke dosis veilig is, en in welke vorm ze worden gebruikt: een olie, een crème, een spray, een boter, een gel: ze leveren allemaal een verschillende dosis zonneproduct en dus ook een verschillende dosis filters.

Wat in een creme veilig is, kan in een spray onveilig zijn

Een crème die bepaalde filters bevat kan volledig veilig zijn en een spray die dezelfde filters bevat kan dat niet zijn. Dit wil de FDA allemaal grondig gaan uitzoeken. Ze hebben fabrikanten van zonneproducten gevraagd mee te werken aan dit onderzoek, aangezien zij vaak wel over meer wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van filters beschikken.

Geen zorgen

De FDA hoopt in november 2019 het onderzoek helemaal rond te hebben, maar volgens vooraanstaande dermatologen is dat wel wat erg ambitieus. Serieus onderzoek naar de veiligheid van filters duurt veel langer. Desalniettemin hoeven we ons geen zorgen te maken.

Al meer dan 30 jaar

Zoals eerder gezegd worden producten die deze filters bevatten al meer dan dertig jaar dagelijks gebruikt door miljoenen mensen. En tot nu toe zijn er geen gevallen van aanwijsbare gezondheidsproblemen bekend.

Beschermen filters effectief tegen huidkanker?

Een bijkomend probleem: de twaalf filters die nu worden onderzocht beschermen vooral tegen UVB-straling en niet zozeer tegen de veel schadelijkere UVA- straling.  Ondanks het vele smeren neemt huidkanker nog steeds flink toe. Zinkoxide en titaniumdioxide beschermen de huid wel effectief tegen huidkanker.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Wederom, het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: er zijn geen bewezen, aanwijsbare en massale gezondheidsproblemen als gevolg van het gebruik van zonnefilters bekend.

Meer dan honderd wetenschappelijke onderzoeken in diverse laboratoria lijken echter wel te bevestigen dat de twaalf filters niet helemaal veilig zijn.

Invloed op hormoonhuishouding

Zonnefilters die door de huid kunnen dringen en zo in de bloedbaan terechtkomen, en dat zijn alle eerder genoemde filters op zinkoxide en titaniumdioxide na, blijken volgens deze onderzoeken effect te hebben op de hormoonhuishouding. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het begin van de puberteit, de kwaliteit van sperma en de zwangerschap.

Sommige filters zijn ook aangetroffen in moedermelk, al weet men niet of de moedermelk daardoor ook risico’s oplevert voor baby’s. Daar zijn in ieder geval geen gevallen van bekend. Dit alles wordt nu in ieder geval nader onderzocht en bekeken door de FDA.

Zinkoxide en titaniumdioxide niet erg populair

Zinkoxide en titaniumdioxide, de twee bewezen absoluut veilige en effectieve filters, zijn niet erg populair. Onterecht, maar er is wel een reden voor. Tot voor kort leverde het gebruik van deze filters producten op die niet prettig aanvoelden en de huid wit deden uitslaan.

Dat is echter niet meer zo, aangezien de deeltjes nu veel fijner gemalen worden, waardoor ze transparant zijn. Ze spoelen ook niet weg in het water, aangezien ze zich goed hechten aan de opperlaag van de huid. Daardoor komen ze ook niet in het milieu terecht.

Mensen die zich zorgen maken om de veiligheid van filters doen er goed aan om op zoek te gaan naar producten die deze twee filters bevatten. Ze dringen niet door in de huid en beschermen prima tegen huidkanker.

We houden je uiteraard op de hoogte van de onderzoeken van de FDA en alle andere ontwikkelingen wat betreft de veiligheid van filters.

Bron

Lees hier meer over zonnefilters:

Lees ook