Meer vet, meer vrouwelijk oestrogeen, minder kans op acne?

02:17 - 01:22
luistertijd 02:17 - leestijd 01:22

Zijn de coronakilo’s er langzaamaan bijgekomen? Dan hebben we hier een positieve berichtgeving voor je! Een recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat jongeren met een hogere body mass index (BMI), minder acne hebben. Het berekenen van je BMI doe je door het gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Stel je weegt 85 kilo en je lengte is 1,70 meter. Dan is je BMI 85/(1,70×1,70) = 29,4.

Onderzoek onder jongeren

Aan de studie deden 299.163 mannen en 301.241 vrouwen mee met een gemiddelde leeftijd van 18,9 en 18,7 jaar. Bij 55.842 mannen (18,7%) en 48.969 vrouwen (16,3%) werd acne gediagnosticeerd door dermatologen. Het aantal deelnemers met acne nam geleidelijk af wanneer het gewicht toe nam. De groep met ernstig overgewicht (obesitas) had het minste last van acne. De definitie van overgewicht is een Body Mass Index (BMI) van 25-30 en een BMI meer dan 30 is een ernstig overgewicht oftwel obesitas.

Er werd in het onderzoek echter niet gekeken naar de ernst van het acne en naar andere factoren die mogelijk een rol spelen.

Concluderend blijkt uit dit onderzoek dat een hoger gewicht samenhangt met minder acne. Echter is er meer onderzoek nodig om deze resultaten te bevestigen.

Hoe zou dit enigszins te verklaren zijn, dat vroegen we natuurlijk ook aan dermatoloog Francis Wu, en hij laat ons weten: ‘Het is mogelijk dat de beschermende werking van overgewicht tegen acne wordt toegeschreven aan de toename van aromatase-activiteit in vetweefsel. Een proces in het vetweefsel dat verantwoordelijk voor de omzetting van androgenen in oestrogenen.

Een andere optie is dat overgewicht de activiteit van 5-a-reductase-II onderdrukt, een enzym dat testosteron omzet in het meer fysiologisch actieve dihydrotestosteron. Door vermindering van 5-a-reductase-II  is er minder testosteron in het bloed, met als gevolg minder acne.’

Literatuur

Snast I, Dalal A, Twig G, et al. Acne and obesity: A nationwide study of 600,404 adolescents. J Am Acad Dermatol. 2019 Sep;81(3):723-729.

Lees ook:

beautyjournaal shop

Lees ook