ANBOS wil voorbehoud aan vakvrouwen, middels Algemene Maatregel van Bestuur

05:00 - 03:00
luistertijd 05:00 - leestijd 03:00

Zoals je weet is hier veel te doen over geweest. De behandelingen zouden weg gehaald kunnen worden bij de schoonheidsspecialisten vanwege onveilige situaties. Lees er hier meer over.

De kogel lijkt nu door de kerk, zo lezen we op de website van Huidtherapie.nl, de website van de Vereniging van Huidtherapeuten:

‘Het kabinet-Rutte III is geïnstalleerd en daarmee worden lopende zaken weer opgepakt. Zo ook het wetsvoorstel Wet BIG artikel 3 voor huidtherapeuten en de voorbehouden handelingen omtrent Energy Based Devices (lees hier op BeautyJournaal wat dit zijn) zoals door oud-minister Schippers geformuleerd. Minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, heeft hierover gisteren aan de Tweede Kamer zijn advies uitgebracht.

De NVH is verheugd te lezen dat de nieuwe minister het advies heeft overgenomen en de risicovolle behandelingen als voorbehouden handeling gaat borgen binnen de Wet BIG. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de bevordering van meer duidelijkheid, kwaliteit en veiligheid voor de patiënt c.q. consument.’

Zie hier ook de officiele correspondentie van de minister aan de Tweede Kamer.

Wat vind jij ervan als consument? Ben je gewend naar de schoonheidsspecialiste te gaan voor IPL behandelingen voor ontharing en anti-aging, en voor laserbehandelingen voor vaatjes en rimpels en dergelijke? Of ga je daarvoor al naar de huidtherapeute. We zijn benieuwd naar je mening.

De ANBOS laat in een schriftelijke reactie weten:

Pleidooi voor vakmanschap en zelfregulering

ANBOS onderschrijft het belang van consumentveiligheid en de conclusie dat er voor veilige toepassing van laser en aanverwante technieken veel deskundigheid nodig is. Waarin we met de minister van mening verschillen is de vraag of uitsluitend BIG-beroepsbeoefenaren in staat zijn om de huid goed te beoordelen en de apparatuur correct in te stellen en toe te passen. ANBOS blijft pleiten voor een combinatie van bekwaam vakmanschap en zelfregulering.

Gelukkig gaan niet alle elektrische behandeltools onder de wet BIG vallen

We waarderen het dat de minister in zijn brief ook schrijft dat het niet zijn bedoeling is om andere behandelingen met EBDs onder de wet BIG te plaatsen, omdat hij dat disproportioneel zou vinden.

Samenwerken met alle partijen die met IPL en laser werken

Naast de formele weg via politiek en wetgeving vindt ANBOS het belangrijk om ook op de werkvloer te zoeken naar oplossingen met andere partijen die eveneens werken met IPL/laser-apparatuur. Enkele weken geleden heeft ANBOS daarom het initiatief genomen om in het nieuwe jaar een bijeenkomst te organiseren met deze partijen. We geloven in de kracht van samenwerking en overleg om te komen tot oplossingen die realistisch en aanvaardbaar zijn.

Laat er voorbehoud zijn voor vakvrouwen middels een Algemene Maatregel van Bestuur
ANBOS staat voor kwaliteit en wil het verschil tussen vakvrouwen en beunhazen zichtbaar maken. Daarom pleiten wij er al lang voor[1] om, onder de juiste voorwaarden, een selecte groep goed opgeleide en geregistreerde schoonheidsspecialisten toestemming te geven om zelfstandig te blijven werken met IPL- en laserapparatuur. Die voorwaarden kunnen worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur.

De verlengde arm constructie intact houden

In het gedeelte van de brief over de ‘verlengde arm’-constructie geeft de minister aan dat in opdracht de IPL- of laserbehandeling mag worden uitgevoerd, mits de behandelaar beschikt over voldoende bekwaamheid. Wij zullen in de eerder genoemde bijeenkomst met andere partijen afstemmen wat werkbare criteria zijn voor ‘voldoende bekwaamheid’, zodat we een concreet voorstel kunnen doen aan de minister.

Zorgvuldige besluitvorming
De belangen die op het spel staan, zowel het waarborgen van de consumentveiligheid als de grote bedrijfseconomische belangen van schoonheidsspecialisten, vragen om zorgvuldigheid in de besluitvorming.

ANBOS zal een brief sturen in reactie op dit nieuws om de minister, ambtenaren en Kamerleden goed te informeren. Daarnaast gaan we, zoals eerder genoemd, het gesprek aan met andere partijen op de werkvloer. Om recht te doen aan de beroepsgroep schoonheidsverzorging die al jaren op verantwoorde wijze ontharingsbehandelingen uitvoert met IPL- of laserapparatuur, bestaat ons voorstel aan de minister uit de volgende onderdelen:

Dit is het ANBOS voorstel aan de minister

 

Lees ook