Energy based devices zijn de toekomst, en die is nu!

12:46 - 07:39
luistertijd 12:46 - leestijd 07:39

drs Claudia van der Lugt kliniek Alizonne lrBinnen de cosmetisch medische praktijk wordt veel gebruik gemaakt van injectables en peelings, maar ook allerhande apparatuur op basis van licht en geluid. Laser, maar ook Energy Based Devices als LED, IPL, ultrasound, radiofrequentie.

Drs. Claudia van der Lugt, eigenaar van Alizonne klinieken en cosmetisch geneeskundig expert in ons team, is een van de grootste deskundigen op dit gebied in ons land. In haar praktijk biedt ze heel veel (anti/active-aging) behandelingen aan op dit gebied, naast een unieke, werkzame methode voor gewichtsbeheersing. Ze zet de feiten op een rij.

Laser

Het woord LASER is een anagram en staat voor ‘Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation’ wat op het volgende neerkomt: er zitten fotonen ( licht energie deeltjes) van 1 golflengte in een buis waar aan beide kanten elektroden zitten die een radiofrequent spanningsveld opwekken.

De fotonen worden tussen deze 2 elektroden heen en weer geslingerd en botsen tegen hun metgezellen. Door dit botsen springen elektronen van fotonen over naar een andere foton die daardoor meer energiedragende elektronen heeft dan in rust situatie.

Als je dan de shutter (vergelijk dit met een fototoestel als je klikt op de opname knop) van de lichtbuis opent en de met energie verrijkte fotonen in contact komen met specifieke huidbestanddelen, worden deze extra elektronen geabsorbeerd, met vrijgave van energie. Alleen deze extra energie kan een effect in weefsel bewerkstelligen.

1 golflengte

Elke laser heeft 1 golflengte (monochromatisch, 1 lichtkleur) en 1 richting (coherent), met een specificiteit voor een chromofoor. Ik leg hieronder uit wat die termen betekenen. De inhoud van de laserbuis kan bestaan uit gas, een vaste stof of een vloeistof.

EBD ua alizonne

Het lichtspectrum is breed en bestaat o.a. uit zichtbaar licht, de regenboogkleuren, tussen 415 en 780 nm:

Daarna is er geen kleur meer waarneembaar en noemt men dit infrarood licht.

Laser werkt in op specifieke huidbestanddelen zoals ik hierboven al aangaf. Bestanddelen met een kleurtje. Elke kleur reageert op een eigen golflengte van laserlicht.

Dit is natuurlijk taaie kost, maar het is wel eens goed om te vertellen, want een specialist kan wel zeggen dat hij of zij laser heeft, maar wat voor laser dan? Er gaat een wereld van onwetendheid achter schuil en het roept ook bij consumenten veel vragen op.

laser bij alizonneEr bestaan grof gezegd twee groepen lasers: de ablatieve lasers en de niet- ablatieve lasers die vooral ‘ coagulerend’ werken.

Verdampen met de ablatieve laser

De huidcel bevat 70% water en als je een laser toepast waarvan de energie door water wordt geabsorbeerd dan ontstaat er gas. Hiermee verdamp je als het ware de huidcellen en dat noemen we ablatief ofwel resurfacing.  Daarvoor gebruiken we een CO2 laser of en Erbium-Yag laser.

Stollen met coagulerende laser

Is het doel gericht op de rode kleurstof om couperose, spinnenpootjes/adertjes te verwijderen, dan gaat het niet om het ablatieve maar vooral coagulerende effect van de laser en wordt een Nd-Yag (1064 nm), IPL of een Ruby (564 nm) laser toegepast.

Voor de vuist weg noem ik hieronder even de meest gebruikte ablatieve/resurfacing lasers:

IPL 

Naast lasers, die dus 1 golflengte bevatten, bestaat er ook Intensed Pulsed Light. In dit apparaat zit een condensator die fotonen (lichtdeeltjes) van golflengten tussen de 515 en 1200 nm bevat.

Niet gefocust licht

Een IPL bevat meerkleurig licht en het licht is niet gefocust zoals bij laser, maar wordt alle kanten uitgestrooid. IPL bevat licht dat geabsorbeerd wordt in zowel hemoglobine, melanine, eiwit, als ook water. Daardoor is het toepassingsgebied erg groot maar niet specifiek. De IPL wordt vooral voor ontharing, couperose en oppervlakkig pigment gebruikt. Hierbij is het van belang om de juiste filters te kiezen voor het te behandelen doel.

Diode laser

Een diode laser bevat ook maar 1 golflengte maar de energie wordt tussen 2 platen opgewekt en niet in een buis, zoals bij laser. De energetische output is veel lager dan een gaslaser zoals een CO2 laser en er is een beperkte mogelijkheid aan golflengtes beschikbaar. Een diode laser wordt voornamelijk voor hemoglobine en melanine gebruikt. Voorbeelden zijn de diodelaser 810 nm voor haarverwijdering en het dichtschroeien van bloedvaten (couperose en dergelijke).

LED bij alizonne

LED voor regeneratie

Light Emitted Diodes is ook een vorm van lichttherapie. Er wordt gebruikt gemaakt van led lampjes die geen warmte afgeven maar waarvan de energie van een bepaalde kleur op cellen een hele specifieke werking hebben. Led licht heeft de bijzondere eigenschap om huidcellen te regenereren. Dit is te vergelijken met het proces hoe wondgenezing tot stand komt. Ik zal dit uitleggen.

Een wond geneest in drie stadia:

Het blijkt dat het infrarode licht op 830nm opruimprocessen activeert en dat het rode licht op 633nm acteert als politieagent om opbouwende cellen in het wondgebied te roepen. Dat betekent dat je ook zonder wond een huidgebied kunt stimuleren tot een vernieuwingsproces.

Led wordt op meerdere vlakken toegepast:

LumenisFx_2008_05Gefractioneerde laser 

Bij een fractionele laser is de volledige lichtbundel gesplitst in kleine microstraaltjes waardoor alleen een klein percentage van de huid behandeld wordt zonder schade aan de tussenliggende, onbehandelde, huid. Dit wordt mogelijk door voor de lichtbundel een soort zeefje als filtertje te plaatsen.

Gefractioneerd geeft minder huidbeschadiging

In principe kan elke laser of lichtbundel gefractioneerd worden. Dat betekent dat een gefractioneerde CO2 laser nog steeds een verdampende laser is. Het is wel zo dat door het fractioneren van de lichtbundel er niet-beschadigde huidelen overblijven waardoor de genezingstijd veel korter is geworden en de bijwerkingen fors zijn afgenomen.

EBD: Ultrasound/radiofrequentie/endermologie /Icoone

Onder Energy Based Devices valt een heel scala aan apparatuur waarbij door contact met de huid een energie overdracht plaatsvindt dat effect heeft in de huid, zonder een specifiek doel. Dit zijn de meest voorkomende methoden:

Ultrasound: het toepassen van geluidgolven met een frequentie buiten het hoorbare gebied van 30 Hz tot 18 KHz.

Er zijn ultrasounds met een hoge frequentie die niet diep in het weefsel doordringen en vooral warmte in de dermis veroorzaken. Ultrasounds met een lage frequentie dringen dieper door in de huid en zelfs in het subcutane vetweefsel.

Niet specifieke warmte overdracht

Ultrasounds werken volgens het principe van cavitatie. Dit betekent niets anders dan dat cellen in elkaar gedrukt worden en weer uitzetten. Ook bij ultrasounds is er sprake van niet-specifieke warmte overdracht.

Gasbelletjes zorgen voor druk op celwand, waardoor de cel leegloopt

Door deze beweging wordt er warmte in de cel opgewekt wat het water in de cel tot gasbelletjes maakt. Die gasbelletjes maken de wand van cellen tijdelijk doorlaatbaar en als alle cellen zijn samengedrukt ontstaat er een vacuüm tussen cellen. Hierdoor kan via omgekeerde osmose de celinhoud verwijderd worden. Als deze methode wordt toegepast voor het verminderen van lokale vetophopingen zal door vermindering van de vetcelinhoud een volume-afname en contourverbetering plaats vinden.

Bij gewichtsvermindering is het nodig vetcellen intact te laten

Er is een verschil tussen stabiele en implosieve cavitatie. In de stabiele vorm zullen de gasbelletjes langzaam terug keren naar de waterfase en blijft de cel intact. Als het gaat om een behandeling die onderhuidse vetophopingen moet verminderen maar ook een gewichtsvermindering nodig is, moeten de vetcellen juist intact blijven, en enkel hun inhoud afgeven die dan weer als energie in een dieet gebruikt kan worden. Immers het doel is gewichtsvermindering met enige contourvorming, zonder dat er een onregelmatige contour ontstaat. De vetcellen moeten niet weg dus, ze moeten alleen maar kleiner worden in volume.

Bij louter vethopingsverwijdering kan de vetcel kapot gemaakt worden

CAPAffirm_2007_01Bij de implosieve vorm zit er zoveel energie in de gasbelletjes dat de cel explodeert. Als er geen enkel behoefte is aan gewichtsvermindering maar enkel verminderen van een vetophoping dan wil je juist dat de vetcellen afgebroken worden en de contour behandeld wordt.

Juist dan zoek je een gefocuste hoog frequente ultrasound techniek waardoor de vetcellen als het ware exploderen en de ongewilde ophoping verdwijnt zonder dat dit effect heeft op je gewicht.

Natuurlijk is het wel van belang dat als je vetten in het lichaam vrijmaakt je dezelfde hoeveelheid energie uit je voeding haalt omdat het lichaam deze vrijkomende vetten moet verbranden en zeker niet als extra elders moet opslaan. Geen dieet maar wel aanpassing van je voedingsplan en energie intake is hierbij altijd een must.

Voor het gezicht is er de Ulthera ( hoog frequent gefocuste ultrasound) die door hitte overdracht op het SMAS netwerk een huidverstrakking opwekt. Hitte werkt beschadigend op collageeneiwit waardoor er een ontstekingsreactie ontstaat met als gevolg nieuwe aanmaak van collageen.

Radiofrequentie: bij radiofrequentie wordt er door niet-galvanische stroom een elektromagnetisch veld in weefsel opgewekt. Ook hier is het doel verhitting zonder specifiek weefseldoel. RF bestaat in monopolaire en bipolaire vorm.

Thermage en Venus

Op de gelaatshuid, met als doel verstrakking via verwarming, is bijvoorbeeld de monopolaire hoogfrequente Thermage behandeling bekend of de Venus Concept Freeze/legacy. Voor het lichaam is de hoogfrequente Accent geschikt.

Thermalipo

Meer up to date en vernieuwend is de Venus concept legacy die ook nog magnetische pulsen venus legacyafgeeft wat directe afgifte van groeifactoren stimuleert. Een laag frequente radiofrequentie techniek zoals de Thermalipo is zeer geschikt voor de vermindering van vetophopingen die dieper gelegen zijn.

Inmiddels is er ook een radiofrequentie die met hele kleine pinnetjes de huid penetreert en onder de huid de verwarming creëert waardoor er een huidverstrakking optreedt (Venus Concept Viva).

Aanpak van cellulite

ICOONE: dit is een huid-bindweefsel massage apparaat dat de huid vacuüm zuigt. Hierdoor ontstaat niet alleen een lymfedrainage maar door de irritatie van de massage worden ook de fibroblasten stimuleert om nieuw collageen aan te maken. Hiermee kan er een positieve invloed zijn op lymfe stuwing, cellulite of huidverslapping.

ICOONE is een upgrade van de mechanische bindweefselmassage- technologie die ook goed inzetbaar is voor de gelaatshuid en een meer “gentle approach” heeft maar zeker niet minder effect. Integendeel, de ICOONE is het meest geschikt om eindelijk de zeer kwetsbare en verslapte huid van de boven armen en aan de binnenkant van de bovenbenen te behandelen.

Lees ook