Het bestuur doet alleen aan procesbeheersing, en onderneemt te weinig toekomstgerichte actie

12:08 - 07:17
luistertijd 12:08 - leestijd 07:17

Maandag maakten we bekend dat zich voor de beroepsvereniging voor schoonheidsspecialisten een nieuwe kandidaat voorzitter heeft voorgesteld: Gea de Haan. Dit gebeurde middels een persbericht.

Verlies van werkgelegenheid?

We hebben de afgelopen maanden met enige regelmatig bericht over de precaire situatie waarin schoonheidsspecialisten terecht kunnen komen als het plan van voormalig minister voor Volksgezondheid, mevrouw Schipper, wordt doorgevoerd: IPL- en laserbehandelingen alleen nog toestaan voor huidtherapeuten (BIG-geregistreerden). Het kost werkgelegenheid in de branche en kan een behoorlijke inkomstenderving gaan betekenen. Begin dit jaar werd door sommige verzekeraars ook de vergoeding van acnebehandeling door schoonheidsspecialisten geschrapt.

De ANBOS onderneemt te laat actie

De vakvrouwen zijn voor de officiele regelgeving volledig afhankelijk van de inzet van hun beroepsvereniging, die zich sterk moet maken voor behoud van de werkgelegenheid in het vak. Men is al langere tijd ontevreden over het huidige bestuur, men vindt dat het bestuur veel te laat actie is gaan ondernemen om zaken als hierboven genoemd te voorkomen.

Huidtherapeuten straks concurrenten?

Een voortvloeisel uit het plan om bepaalde behandelingen bij hoog- en medisch opgeleide huidtherapeuten neer te leggen zet ook de discussie rond het opleidingsniveau van schoonheidsspecialisten op scherp. Een grote groep doet het prima in het meer algemene wellness circuit en met basis-schoonheidsbehandelingen met een MBO-opleiding, maar het zijn vooral de toch al HBO opgeleide schoonheidsspecialisten die zich focussen op huidverbetering, en zij die langs andere wegen vele specialisaties hebben behaald en al vele jaren in het vak zitten (ook al hebben ze geen officieel HBO papiertje) die te hoop lopen tegen de mogelijke regels die eraan komen.

De kopgroep van topvrouwen wil dat zij ook een HBO-erkende opleiding krijgen waarmee zij behandelingen mogen uitvoeren die nu mogelijk naar de huidtherapeuten verhuizen. Volgens de ANBOS gaat dit er nu ook snel komen, maar de beroepsgroep raakt haar geduld en het vertrouwen in het bestuur kwijt.

‘Het is mijn streven om resultaten te bereiken en de organisatie in de juiste richting verder te brengen. Ik heb een toekomstvisie, betrek leden erbij en daag die uit. Dat is een andere focus dan het beheersen en controleren van processen. Dat is de reden dat kernleden mij hebben voorgedragen.’

De huidige voorzitter wil een derde termijn, de leden willen dat niet

Voor de huidige voorzitter, Kees Hoogendijk, loopt zijn tweede termijn op 6 juni aanstaande af, en hij wil graag een derde termijn. Maar inmiddels dient zich ook een nieuwe kandidate aan: Schoonheidsspecialiste Gea de Haan. Zij is bezig met een campagne om stemmen te winnen.

Gea de Haan vertelt…..

Ik vroeg haar waarom zij denkt dat zij geschikt is voor het voorzitterschap van de ANBOS en of zij de beroepsgroep beter kan gaan helpen. Dit interview is een integrale weergave die via e-mail heeft plaatsgevonden.

Wanneer is het idee ontstaan om je kandidaat te stellen en hoe lang heb je er over gedaan om er ‘ja’ tegen te zeggen?

‘Dit is geen relevante vraag, het is een interne zaak. Ik ben gevraagd en wil het graag doen.’

Wat waren je twijfels om het eventueel te doen?

‘Ik heb hier geen twijfels over gehad. Ik ben een door de wol geverfde vakvrouw en al 24 jaar succesvol ondernemer. Ik heb 6 jaar bestuurservaring binnen de brancheorganisatie als penningmeester en ik heb het vertrouwen van een groep vakvrouwen achter mij.’

Wat is je drive om het juist wel te doen?

‘Ik vind het belangrijk om de belangen te behartigen van de schoonheidsspecialisten. Ik vind het ook belangrijk dat het lidmaatschapsgeld zo effectief mogelijk wordt ingezet. En ik vind het belangrijk om een goed contact te hebben met de achterban.

Ik sta open voor vernieuwing. In de huidige tijd met alle communicatiemiddelen die er zijn, moet het mogelijk zijn om de leden of andere belanghebbenden in de branche goed te informeren over de lopende zaken en keuzes die gemaakt worden. Door middel van e-mail en social media kun je op een eenvoudige manier contact zoeken met je achterban en binnen enkele uren/dagen weten hoe zij over bepaalde onderwerpen denken. Zo kom je erachter of je als bestuur op de goede weg bent.’

Waarom denk je de juiste ‘papieren’ te hebben om deze pittige baan in roerige tijden op te pakken en het ‘stuurloze schip weer op koers te brengen’ , en daarin ook beter te zullen zijn dan de huidige voorzitter Kees Hoogendijk?

‘Het stuurloze schip weer op koers brengen’ zijn niet mijn woorden. Daar geef ik geen antwoord op. Ik vind het belangrijk dat schoonheidsspecialisten ‘gehoord’ worden. Niet alleen binnen hun eigen vereniging, maar ook daarbuiten.

De professionele beautybranche is een kennisintensieve branche. Ik ben goed op de hoogte van het vak schoonheidsverzorging, ik weet wat er gebeurt in een schoonheidssalon. Ook als het over de huid gaat sta ik mijn mannetje. Bij overleg met andere partijen zoals huidtherapeuten en cosmetisch artsen is die kennis heel handig.

Mede om die reden ben ik een goede interne en externe gesprekpartner, ik weet waarover ik het heb. Aan de onderhandelingstafel word ik serieus genomen. Ik kan goed luisteren, communiceer helder en ik heb vermogen tot zelfkritiek. En ik doe wat ik beloof. Ik heb een ondernemersmentaliteit, ik wil dat er dingen gebeuren en niet blijven liggen.

Het is mijn streven om resultaten te bereiken en de organisatie in de juiste richting verder te brengen. Ik heb een toekomstvisie, betrek leden erbij en daag die uit. Dat is een andere focus dan het beheersen en controleren van processen. Dat is de reden dat kernleden mij hebben voorgedragen.’

‘Wij moeten onze leden helpen en vooral naar ze luisteren in plaats van regeltjes opleggen.’

Er spelen diverse zaken, waaronder de kwaliteit van het opleidingsniveau, het mogelijke verbod behandelingen… wat is jouw plan van aanpak om deze onderwerpen aan te pakken, kortom, wat wordt je ‘programma’?

‘Ik ondersteun de huidige missie en visie van de brancheorganisatie, daar sta ik helemaal achter.

De huidige missie van ANBOS is om als businesspartner de belangen van schoonheidsspecialisten te behartigen op kwaliteit, vakinhoud en ondernemerschap. Maar ik zie nog weinig resultaat als het gaat om de wijze waarop dat tot uitdrukking komt. Ik denk dat dit beter kan. Wij moeten onze leden helpen en vooral naar ze luisteren in plaats van regeltjes opleggen. Om meer dienstverlening naar de leden te kunnen verzorgen moet je weten wat er speelt onder de leden. Je moet dus met ze in gesprek gaan en niet alleen over en tegen ze praten.

Wij moeten onze positie in de keten van huidzorg en gezondheidszorg versterken. Om sterk te staan in de keten van huidzorg en gezondheidszorg moet je wel in gesprek gaan met aanpalende beroepsgroepen zoals, dermatologen, huisartsen maar ook huidtherapie. Iedereen moet op de hoogte zijn van de competenties van de schoonheidsspecialist en precies weten wat het niveau van de specialisaties is.

Het onderwijs moet regelmatig getoetst worden of de stof die aan toekomstige schoonheidsspecialisten wordt geleerd gelijke pas houdt met de praktijk.

Maar ook tijdens de nascholingen moeten die nieuwe inzichten en mogelijkheden overgebracht worden op die vakvrouwen die al jaren in het bezit zijn van een specialisatie. Alleen op die manier blijven ze up to date.

Op dit moment is de brancheorganisatie niet als zodanig herkenbaar bij de consument. Veel schoonheidsspecialisten weten ook niet wat de brancheorganisatie voor ze betekent. Ofwel waar ze hun contributie voor betalen.

Een professioneel bestuur zet op de juiste manier de beleidslijnen uit naar de werkorganisatie en legt daar ook verantwoording over af. In die werkorganisatie is het dus van groot belang dat de medewerkers inhoudelijk, geheel of in grote lijnen, op de hoogte zijn van lopende dossiers. Ook een goede interne communicatie is dus heel belangrijk.’

Denk je voldoende sterk te staan om de grootste struikelblokken uit de weg te gaan ruimen?

Ik ben van nature een positief mens en ga ook zo de toekomst tegemoet. Veel leden hebben vertrouwen in mij, dat geeft mij vertrouwen in de toekomst. Ik zie ook geen struikelblokken ik zie kansen en uitdagingen. Daarnaast waardeer ik kritische input zeer, daar ga ik mee aan de slag. Kritische leden zijn betrokken leden en dus heel belangrijk. Eigenlijk zou ik willen dat ieder lid dat is.

Inmiddels weet ik mij ook gesteund door mensen buiten de brancheorganisatie, die mij met hun netwerk weer in staat stellen om andere contacten te leggen. Binnen en buiten de branche.’

Waarom lukt het het huidige bestuur niet, vind jij?

‘Ik doe geen uitspraken over het huidige bestuur. Hierboven lees je mijn programmapunten. De Algemene Leden Vergadering op 6 juni aanstaande zal beslissen in wie ze vertrouwen hebben. Daar stemmen ze voor.

Komt er onder jouw supervisie wel heel snel een volledige HBO opleiding, of wil je dit anders gaan oppakken/inrichten?

‘Zoals de leden in de uitnodiging van de Algemene Leden Vergadering hebben kunnen lezen, start de HBO in september 2017. Dat is de belofte die nu door het bestuur wordt gedaan.’

‘Dat er een crisis zou zijn, wordt door het bestuur zelf gecommuniceerd. Kennelijk ervaart zij het als een crisis als leden kritische vraagstukken neerleggen.’

Is het verstandig om in tijden van crisis van bestuursvoorzitter te wisselen?

‘Wat mij betreft is er geen crisis, er zijn leden die denken dat het beter kan en dat is hun goed recht. Ook vinden ze dat er meer inspraak van de leden moet kunnen zijn en dat hun betrokkenheid wordt gewaardeerd en meegenomen in besluitvorming.

Dat er een crisis zou zijn, wordt door het bestuur zelf gecommuniceerd. Kennelijk ervaart zij het als een crisis als leden kritische vraagstukken neerleggen. Ik zie zoiets liever als opbouwend en constructief. Het geeft je inzicht in wat leden klaarblijkelijk belangrijk vinden.

Is het niet heel erg abrupt om je zo kort voor de ledenvergadering ineens via een persbericht kandidaat te stellen? Is daar geen ruimere tijd voor nodig?

‘Die procedure is er ook. En het werd tijdens een extra ledenvergadering van 27 februari 2017 al duidelijk dat het grootste deel van de aanwezige leden tegen een derde termijn van de huidige voorzitter Kees Hoogendijk was. Het bestuur had toen ook al zelf een nieuwe kandidaat kunnen voorstellen, dan was het nu niet zo gelopen.

Het geeft naar mijn idee alleen maar aan dat er niet wordt geluisterd naar de leden, dat er niet met leden wordt gesproken maar dat er voor hen wordt beslist. Dat kan dus beter. Maar nu het zover is gekomen wil ik alleen nog maar toevoegen dat ik open sta voor communicatie met iedere organisatie waar wij mee te maken hebben. Ik sluit niemand uit maar omarm iedere toenadering.

Dus deze keer is er echt wat te kiezen voor de leden. En ik zou dan ook zeggen laat je stem niet verloren gaan het is tenslotte een democratisch proces. Laat weten wat jij wilt voor de toekomst van de brancheorganisatie maar ook voor het vak schoonheidsverzorging.’

 

Lees ook