Verzekeraars lopen vooruit op wetswijziging, als die er überhaupt komt?

08:30 - 05:06
luistertijd 08:30 - leestijd 05:06

Anbos overweegt juridische stappen tegen zorgverzekeraar CZ

BeautyJournaal’s uitgever en journalist Monique

Naar aanleiding van de opschudding op Facebook, op speciale groepen voor schoonheidsspecialisten waarin gewag werd gemaakt dat zorgverzekeraars De Amersfoortse en CZ in aanloop naar een mogelijke wetswijziging van minister Schippers om vergoedingen voor resp. acne- en laser(ontharing)behandelingen door schoonheidsspecialisten uit het pakket te halen, plaatste BeautyJournaal een nieuwsitem hierover zondag. Maandag spraken we met manager Bestuurszaken Herman van Venetie over deze onverwachte ontwikkelingen.

Alleen BIG-geregistreerden (huidtherapeuten) straks nog met laser en IPL?

De Anbos loopt al vele maanden te hoop tegen een voorgenomen wetswijziging van de minister om schoonheidsspecialisten het recht te ontnemen laserontharing en IPL uit te voeren. Aanleiding hiervoor is een onderzoek van het RIVM waaruit zou blijken dat consumenten ontoelaatbare risico’s lopen bij met name lasergebruik voor ontharing en het verwijderen van tatoeages en dergelijke. De minister wil nu dat uitsluitend nog BIG geregistreerde beroepsbeoefenaars met deze apparatuur kunnen werken en ook dan alleen nog een eventuele vergoeding kan plaatsvinden.

Schoonheidsspecialisten dienden deze zomer petitie in

Zeer deskundige schoonheidsspecialisten voeren al maanden actie, met als hoogtepunt deze zomer het aanbieden van een petitie op het Binnenhof in Den Haag waarbij meer dan 50 duizend handtekeningen waren opgehaald. De beroepsvereniging voor Huidtherapeuten schaart zich volledig achter de plannen van de minister. Schoonheidsspecialisten vrezen inkomstenderving en betichten de minister en de zorgverzekeraars van een handige bezuinigingsactie.

Herman, dit kwam als donderslag bij heldere hemel?

Manager Bestuurzaken Anbos, Herman van Venetie

Ja absoluut, men reageert op een beleidsvoornemen van de minister, hoe ernstig is dat. De wet is nog niet eens aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit betreft IPL/laser bij toch een van de grootste zorgverzekeraars van ons land: CZ en partners. Over acne maken we ons minder zorgen, dat is nu alleen bij de Amersfoortse geschrapt voor vergoeding, uitgevoerd door schoonheidsspecialisten.

Welke actie gaan jullie ondernemen?

Er gaat een brief naar de Raad van Bestuur van CZ waarin wij dringend om opheldering zullen vragen en mogelijk gaan we een juridische toetsing laten uitvoeren. We zijn onaangenaam verrast, want tot nu toe is overleg met de zorgverzekeraars altijd heel constructief geweest, voor wat betreft vergoedingen laser, IPL, camouflage e.d.

Wij willen weten van CZ hoe ze deze maatregel denken te kunnen controleren en te kunnen handhaven. De behandeling zal onder supervisie moeten gebeuren, dat wil zeggen dat de huidtherapeut toestemming voor behandeling geeft en ook eindverantwoordelijk zal zijn voor het resultaat, dan wel eventuele problemen. Wij vinden dit totaal overbodig want de ondernemers die hierin getraind zijn, zijn zelf al zeer vakbekwaam.

We zullen er met nadruk ook op wijzen dat we recent nog een rapport aan de minister hebben overhandigd waarin wij duidelijk de paar klachten die het RIVM heeft onderzocht kunnen weerleggen. We hebben een fysisch klinisch onderzoek laten doen door een deskundige naar de toepassing van laser en de veiligheid. Wij gaan er vanuit dat dit rapport nu door het ministerie met het RIVM wordt besproken.

Ik twijfel zeer ernstig aan de juistheid van de besluiten van het RIVM , ook omdat in dat rapport op verschillende plaatsen mogelijkheden worden gegeven voor schoonheidsverzorging. Op het einde geeft men een soort slotconclusie dat het gevaarlijk zou zijn. Nou, het gaat ontzettend veel vaker heel goed dan fout bij de behandelingen met IPL/laser.

Met de verkiezingen voor de deur denkt u überhaupt dat het niet zo’n vaart zal lopen?

Er komt niet alleen een Kerstreces aan maar met de verkiezingen in maart volgend jaar zou het zomaar kunnen dat dit wetsvoorstel helemaal niet meer in behandeling wordt genomen.

Hoe vaak gaat het nou eigenlijk fout met een laser/IPL behandeling door een schoonheidsspecialiste?

Daar waar het fout gaat, ligt er ongediplomeerd werken aan ten grondslag. De afgelopen vier-vijf jaar is er maar een klacht ingediend door schade van een gediplomeerd specialiste, de rest (minder dan tien in vijf jaar) komt voor conto van niet-gediplomeerden. We hebben ruim 370 gediplomeerden die lid zijn van de Anbos, de overige ongeveer 1600 niet-gediplomeerde ondernemers hoor je er niet over . Het aantal cliënten dat gebruik maakt van verzekerde zorg is overigens klein. Tussen de 10% en 15% van cliënten komt voor deze gespecialiseerde behandelingen.

Maar als het niet meer vergoed wordt, kunnen schoonheidsspecialisten toch gewoon blijven behandelen? 

Dat wel, maar als er echt een wetswijziging komt, dan kan dat niet meer, dan moeten deze behandelingen echt onder supervisie van een BIG-geregistreerde, bijvoorbeeld een huidtherapeute, plaatsvinden. Let wel: we moeten een verschil blijven maken tussen ‘vergoede’ zorg en de bevoegdheid van handelen. De minister regelt alleen de wetgeving, en mengt zich niet in de vergoede zorg – al is in dit geval het een het resultaat van het ander….

Wij raden onze leden voorlopig af om te investeren in kostbare apparatuur hiervoor. Er is teveel onduidelijk momenteel.

Het zijn de vakvrouwen die stevig commentaar hebben op uw beroepsvereniging, en deze vrouwen zijn vele malen belangrijker voor het imago van de Anbos dan de stille, minder vakbekwame meerderheid..

Wij zullen alles op alles zetten om de vergoedingen ook voor 2017 in stand te houden. En als onze brief en gesprek met de zorgverzekeraar niet tot bevredigend resultaat leiden, dan zullen we kijken of juridische stappen mogelijk zijn.

Een zorgverzekeraar kan toch zelf bepalen wat hij vergoed en wat niet, los van een wetsvoorstel?

Zeker mag dat, maar er is ook iets als Gewoonterecht: als het altijd werd vergoed, waarom dan nu ineens niet meer? Is dit het gevolg van het beleidsvoornemen van minister Schippers of speelt iets anders een rol? Bezuinigingen? Er is sprake van ongelijke behandeling, van economische schade voor de beroepsgroep.

Hoe kunnen jullie je achterban nog meer helpen?

Laat ze hun cliënten adviseren te kiezen voor een verzekeraar die wel vergoedt. Schoonheidsspecialisten kunnen zelf hun opleiding op BIG-geregistreerd niveau brengen. Dit kan voltijds in Utrecht en straks ook parttime in Den Haag. Althans, dat is het plan.

Bovendien ontwikkelen we nu zelf een volledige bacheloropleiding voor schoonheidsverzorging, in deeltijd, en modulair te volgen. In juli 2017 moet deze opleiding er zijn. Deze opleiding op HBO niveau inclusief modules IPL/laser en vormt een belangrijke schakel in de discussie met het ministerie.

Maar u gokt nog op een andere kaart…..de Algemene Maatregel van Bestuur….

Ik ben ervan overtuigd dat de Tweede Kamer bij meerderheid zou kunnen gaan instemmen met een Algemene Maatregel van Bestuur. Dat betekent dat als de minister de wijziging van de wet BIG naar de Tweede Kamer stuurt, dat daar in staat dat IPL/Laser een voorbehouden behandeling wordt. De politiek kan in afwijking van de wet een Algemene Maatregel van Bestuur afkondigen waarin je samen gaat regelen onder welke condities schoonheidsspecialisten het wel mogen doen, en daar zijn alle pijlen op gericht. De wetswijziging is zo theoretisch, ik verwacht dat de Kamer het in een schriftelijke ronde gaat af doen.

Waarom schoont de Anbos de kwaliteit van haar ledenbestand niet op?

Wij hebben al differentiaties voor hoger opgeleide schoonheidsspecialisten met specialisaties. En wij zeggen nu ook tegen mevrouw Schippers: geven ons instrumenten in handen , geef ons wet- en regelgeving waardoor wij in staat zijn met een systeem van zelfregulering onze branche op orde te helpen. Er is niemand die verbiedt wat jij doet in je onderneming. Wij hebben geen poot om op te staan als we leden erop wijzen dat ze ongediplomeerd ontharingsbehandelingen met laser uitvoeren. Ik snap dat de emoties hoog oplopen, maar we moeten naar constructieve mogelijkheden kijken met een lange termijnvisie.

Ingekomen 22 november 15.30 uur: lees hier de reactie van CZ op het vervallen van de vergoeding laserontharing door schoonheidsspecialisten in de aanvullende verzekering.

Lees ook