38% meer sterfte door melanoom sinds 2000

02:30 - 01:29
luistertijd 02:30 - leestijd 01:29

De sterfte door melanoom, een veel voorkomende vorm van huidkanker, is fors toegenomen in ons land. Vooral onder 60-plussers steeg het aantal dat hieraan overleed. Nederland behoort tot de landen in de Europese Unie met de hoogste sterfte door melanoom, aldus het CBS dat dinsdag nieuwe cijfers publiceerde.

Toename sterfte aan melanoom

In 2012 overleden 477 mannen en 316 vrouwen in Nederland door melanoom van de huid. Dit komt bij mannen neer op 2,0 procent van de totale sterfte bij kanker en bij vrouwen 1,6 procent. Melanoom van de huid is daarmee een relatief zeldzame doodsoorzaak, maar neemt wel sterk toe: van 470 overlijdens in 2000 naar 793 in 2012. Gerelateerd aan de bevolking, nam de sterfte aan deze vorm van huidkanker toe van 3,4 per honderdduizend inwoners in 2000 naar 4,7 per honderdduizend inwoners in 2012.

Hogere sterfte bij mannen

Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans om door melanoom te overlijden toe. Als rekening gehouden wordt met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking, dan bedraagt de toename sinds 2000 bij zowel mannen als vrouwen 38 procent. Sinds de jaren negentig is de sterfte door melanoom bij mannen hoger dan bij vrouwen.

Toename bij ouderen

De sterfte door melanoom van de huid nam deze eeuw vooral toe onder 60-plussers. Hierdoor is ook de gemiddelde leeftijd bij overlijden toegenomen. Bij mannen van 59,4 jaar in 2000 naar 65,2 jaar in 2012 en bij vrouwen van 65,2 jaar naar 67,2 jaar.

In top drie Europese Unie

In 2010 overleden in de Europese Unie jaarlijks gemiddeld 2,2 per 100 duizend inwoners door melanoom van de huid. Gestandaardiseerd op de Europese bevolking is dit aantal voor Nederland met een 1,7 keer hogere sterfte aanzienlijk ongunstiger. Van de 28 EU-landen neemt Nederland na Slovenië de tweede plaats in.

De sterfte door melanoom van de huid is in Zuid-Europa opvallend laag en in de meeste noordelijke landen (Zweden, Estland en Denemarken) juist hoger. Noorwegen (geen lid EU) heeft met 5,4 per honderdduizend inwoners het hoogste sterftecijfer in Europa. Dit verschil tussen Noord- en Zuid-Europa houdt verband met het feit dat mensen met een lichtere huidskleur sneller melanoom krijgen dan mensen met een donkere huidskleur.

Lees hier ook welke huidkankersoorten in welke mate in Nederland voorkomen.

Lees ook:

 

Lees ook