Oorzaak van deze huidaandoening nog steeds onbekend

03:31 - 02:06
luistertijd 03:31 - leestijd 02:06

National Rosacea Society stelt geld beschikbaar voor onderzoek

Het Amerikaanse Instituut National Rosacea Society (NRS) heeft sponsorgeld beschikbaar gesteld voor drie nieuwe onderzoeken naar de oorzaken en andere belangrijke aspecten van rosacea, naast de sponsoring van twee onderzoeken die al een tijdje lopen. De onderzoeken maken deel uit van een research programma, bedoeld om kennis over rosacea te vergroten en uiteindelijk te komen tot inzichten inzake preventie of een potentieel medicijn.

Meer inzicht in de ziekte en ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden

“Onderzoek gesponsord door de NRS heeft in het verleden al geleid tot belangrijke inzichten in de fysieke aspecten van deze ziekte, waarmee de basis is gelegd voor het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde behandelmethoden,” zegt Dr. Martin Steinhoff, directeur van het Charles Institute of Dermatology van het University College in Dublin en tevens lid van het NRS Medical Advisory Board, dat verzoeken tot sponsoring van onderzoek in behandeling neemt. Hij voegt hier aan toe: “Onze almaar toenemende kennis over rosacea wijst nu in de richting van mogelijkerwijs belangrijke causale verbanden tussen rosacea en andere ziekten.”

Leestip: Lees hier het artikel van BeautyJournaals expert en cosmetisch arts Catharina Meijer over de behandeling van rosacea.

Nieuwe onderzoeken

Dr. Luis Garza, professor dermatologie bij de Johns Hopkins University, en zijn collegae ontvingen onlangs 25.000 Amerikaanse Dollars voor onderzoek naar epigenetische laesies (laesie: afwijkend weefsel ten gevolge van ziekte) bij rosacea. Epigenetica is de wetenschap die onderzoekt hoe essentieel DNA-materiaal zich modificeert en zich daardoor op een specifieke manier gedraagt. Het vermoeden bestaat dat dit proces op DNA-niveau verantwoordelijk is voor het aanhouden van de rosacea-klachten, ondanks dat de buitenste huidlagen zich regelmatig vernieuwen. Of met andere woorden: waarom je huid verdwijnt (vernieuwt) en de rosacea blijft.

De vier subtypen van rosacea en bijbehorende verschijningsvormen van de huidaandoening.

Een andere onderzoeker, Dr. Wenqing Li, assistent professor dermatologie bij de Brown University, ontving eveneens 25.000 Amerikaanse Dollars. Zij onderzoekt hoe het gebruik van hormonen en de hormoonspiegel tijdens zwangerschap of menopauze samenhangt met het ontwikkelen van rosacea. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de zogenaamde Nurses Health Study II, waarbij de medische gegevens van 11.600 verpleegsters sinds 1989 twee maal per jaar worden vergeleken. Van deze grote groep verpleegsters hebben 6.000 vrouwen rosacea.

Tot slot ontving Dr. Anna Di Nardo, professor dermatologie bij het University of California, een vergelijkbaar geldbedrag voor haar onderzoek naar de relatie tussen antimicrobiële peptiden – deze spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem van het lichaam – en ontsteking van de huid door rosaceaklachten.

Wil jij weten welke huidverzorging rosacea kan kalmeren? Lees hier het artikel van apotheker Joost Roth.

Oorzaak rosacea tot op heden nog niet bekend, aanvullend onderzoek dus hard nodig

Omdat de oorzaak van rosacea tot op heden nog niet bekend is, geeft het NRS bij het toekennen van sponsorgelden prioriteit aan onderzoeken die zich richten op het werkingsmechanisme van de huidaandoening, celbiologie en mogelijke genetische factoren. Ook onderzoeken die zich richten op onder meer verbetering van de kwaliteit van leven voor patiënten met rosacea en de mogelijke relatie met omgevings- en lifestyle factoren komen voor sponsoring in aanmerking. Aanvragen kunnen tot juni 2017 worden ingediend. Meer informatie: www.rosacea.org

Bron

Lees ook