Als schoonheidsspecialisten zich laten bijscholen, kan regeling vervallen

03:36 - 02:09
luistertijd 03:36 - leestijd 02:09

In aansluiting op de onrust die ontstaan is over het stopzetten van de vergoeding IPL/laser overbeharing voor mensen die zich laten behandelen door een schoonheidsspecialiste  door verzekeraar CZ, hebben wij vanmiddag contact gehad met de zorgverzekeraar. Vanaf 2017 wordt de IPL/behandeling voor ontharing alleen nog vergoed als deze onder supervisie van een BIG-geregistreerde is uitgevoerd: arts of huidtherapeut.

Rapport Schippers geeft onveilige situaties weer

Woordvoerder Marie-Jose van Gardingen laat ons weten dat er inderdaad op het wetsvoorstel wordt vooruitgelopen en de aanleiding daartoe is het rapport dat minister Schippers heeft laten opstellen. De cases die hierin naarvoren komen zijn van dermate aard zegt ze ‘dat onze eigen artsen het noodzakelijk vonden’. Op onze vraag of dit niet wat stellig is als het om tien gevallen in vijf jaar gaat, zoals manager bestuursaken Herman van Venetie aangeeft, kan ze geen antwoord geven.

Controle op supervisie

‘ Het heeft niets met bezuinigingen te maken, maar puur met veiligheid,’ aldus de woordvoerster. ‘Er is supervisie nodig. Hoe we dat gaan controleren? We kunnen het op meerdere manieren controleren, bijvoorbeeld achteraf maar ook kun je het zien op de aanvraag, door wie die is gedaan.’

De schoonheidsspecialisten die nu zo hard getroffen worden zijn vooral de echte vakvrouwen die al een specialisatie voor ontharing en ipl/laser hebben. Waarom zouden zich zij dan weer moeten bijscholen hierop, als ze al een specialistatie hebben: een die zeker niet onderdoet voor hetgeen er op een HBO-huidtherapie opleiding wordt gegeven?

‘Wij denken, gesteund door onderzoek RIVM et’cetera, dat dit toch beter geborgd is onder verantwoordelijkheid van een huidtherapeut.’

De Anbos was nogal geschrokken van het CZ-besluit over de nieuwe vergoedingsstructuur en liet ons weten dit te willen gaan onderzoeken met CZ. Zie hiervoor dit interview. Zij gaven ook aan mogelijk juridische stappen te ondernemen op basis van gewoonterecht.  Wat kunnen zij hiermee bereiken bij CZ?

‘Wij denken dat we in de aanvullende verzekering ten behoeve van onze verzekering deze voorwaarde mogen stellen.’

Advies voor bijscholing schoonheidsspecialisten

De woordvoerster benadrukt dat de wijziging niet statisch is. ‘Als schoonheidsspecialisten zich laten bijscholen, dan kunnen we deze maatregel weer schrappen te zijner tijd, en we begrijpen ook dat daartoe al plannen voor opleiding worden opgezet.’

Note van Monique, BeautyJournaal’s uitgever: ik blijf het een merkwaardige situatie vinden. Hoeveel gevallen van slecht handelen door BIG-geregistreerden met injectables zijn er wel niet? Bij ons komen regelmatig klachten van vrouwen binnen die verkeerd behandeld zijn. En waarom mogen bedrijven deze IPL/laserapparatuur wel vrij verkopen aan ondernemers en wordt dat niet strakker gereguleerd?

En zoveel schoonheidsspecialisten hebben al een specialisatie IPL/laser, waarom mag dat niet meten aan hetgeen een huidtherapeute in haar opleiding krijgt? De woordvoerster laat weten dat men zich er ter dege van bewust is dat er zeer goed opgeleide schoonheidsspecialisten zijn en ook huidtherapeuten die een minder diepgaande kennis hebben dan sommige schoonheidsspecialisten, maar ze verschuilt zich achter hetgeen de artsen van CZ hebben geadviseerd.

Lees ook