Terwijl de wet nog niet eens in aangenomen – is dit gewoon bezuinigen?

04:20 - 02:36
luistertijd 04:20 - leestijd 02:36

Acne en laser uit pakket in 2017 bij CZ en de Amersfoortse

Nieuwe vergoedingsmaatregelen bij de Amersfoortse

Ondanks de grote acties eerder dit jaar van schoonheidsspecialisten om te voorkomen dat minister Schippers de vergoedingen voor acne behandelingen en laserontharing uit de zorgverzekeringspakketten haalt, zijn de eerste verzekeraars al zonder unanieme consensus begonnen de vergoedingen voor deze behandelingen te schrappen in 2017 in hun pakketten, bij behandeling door een schoonheidsspecialiste. Dergelijke behandelingen worden alleen nog vergoed als ze onder supervisie van een huidtherapeute worden gedaan.

Dit lezen we in diverse besloten groepen voor schoonheidsspecialisten op Facebook, waarin BeautyJournaal zitting heeft. Screenshots van verzekeraars van hun nieuwe polis bevestigen dit.

We lezen ook dat de Anbos officieel nog niet op de hoogte is van de besluitvorming van deze genoemde verzekeraars en dat zij menen dat de grote verzekeraars dit nog niet gaan doen in 2017.

De Amersfoortse schrapt vergoeding acne behandelingen

De Amersfoortse schrapt acnebehandelings vergoeding door schoonheidsspecialisten, en CZ schrapt de vergoeding op IPL/laser behandelingen gegeven door schoonheidsspecialisten (maar dus niet de acne behandelingen!)

CZ bevestigd het stopzetten vergoeding laserbehandelingen

Verzekeraar CZ liet een schoonheidsspecialiste afgelopen vrijdag schriftelijk het volgende weten in antwoord op haar vraag of en waarom IPL/laser behandelingen door schoonheidsspecialisten  niet meer vergoed worden per 2017: ‘ Vanaf 1-1-2017 worden behandelingen ontharing met IPL/Laser die door de schoonheidsspecialist zelfstandig worden uitgevoerd inderdaad niet meer vergoed. Uit onderzoek van het RIVM is namelijk gebleken dat er te veel mis gaat bij laserbehandelingen door schoonheidsspecialisten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is er een wetsvoorstel gedaan waarbij de minister laseren en aanverwante behandelingen voorbehoudt aan BIG-geregistreerde zorgverleners. Dus laserontharing met IPL of Laser door een dermatoloog of huidtherapeute wordt wel vergoed conform de verzekeringsvoorwaarden.’

Er zijn minder huidtherapeuten, dus komen er minder declaraties?

Schoonheidsspecialisten speculeren dat het wellicht een verkapte bezuinigingsmaatregel is:  huidtherapeuten declareren minder, omdat er nou eenmaal minder huidtherapeuten zijn.

De inzet van de Anbos

Vanuit de beroepsgroep is er commentaar op hun branchevereniging de Anbos. Schoonheidsspecialisten zien liever dat zij als huidspecialisten gepromoot worden en niet als beauty- en wellness deskundigen. Een actie waarbij je een gezichtsbehandeling kon winnen eerder dit jaar, uitgeroepen door de Anbos, zou niet het professionele karakter van de beroepsgroep onderschrijven.

In de loop van december verschijnt er op de website van de Anbos een lijst van verzekeraars die de behandelingen nog wel vergoeden via de schoonheidsspecialist. Als consument wordt het belangrijker om vergoedingsmogelijkheden goed in de gaten te houden.

Huidtherapeute aannemen of bijscholen?

Instituten zullen op deze manier genoodzaakt worden om in ieder geval 1 huidtherapeute in dienst te nemen, dan wel ermee samen te werken. Maar is hier inderdaad geen sprake dan van schijnveiligheid, zoals schoonheidsspecialisten stellen? Want wie controleert of ook alleen de huidtherapeute de behandeling uitvoert, of hoeft deze professional alleen maar ingeschreven te staan in de praktijk van de schoonheidsspecialiste?

Schoonheidsspecialisten kunnen hun cliënten die behandeld worden onder vergoeding het beste adviseren over te stappen naar een verzekeraar die wel blijft vergoeden.

Meten met twee maten

Je vraagt je wel eens af met welke maten er gemeten wordt. Je mag je ongans eten aan zeer ongezond voedsel, je helemaal ziek blowen en drinken en pillen slikken: als daar ongelukken en ziekte uit voorkomt, wordt dat gewoon vergoed. Je kunt je gebit laten reguleren om schoonheidsredenen (want dat 50% van de kinderen beugels draagt is echt niet omdat dat om gezondheidsredenen noodzakelijk is) en dat wordt volledig vergoed.

We leven in een wereld waarin preventie juist steeds belangrijker wordt en een gezond uiterlijk bijdraagt aan een groot gevoel van wellbeing en ook ook zakelijk succes. Het wordt tijd dat zorgverzekeraars hierop gaan anticiperen. Maak aparte pakketten hiervoor, zou ik zo zeggen.

Naar verluidt is de Anbos bezig met een traject voor modules op HBO-niveau voor bijscholing van schoonheidsspecialisten zodat zij niet genoodzaakt zijn een 4-jarige opleiding voor Huidtherapeute te volgen.

Lees ook