Hele gangbare allergie speelt een rol bij klein percentage vrouwen

04:09 - 02:29
luistertijd 04:09 - leestijd 02:29

siliconen prothesesGisteren bracht het VU Medisch Centrum de conclusies van haar onderzoek naar buiten over gezondheidsschade bij het dragen van silionen borstprotheses. Vooral vrouwen met allergieën worden gewaarschuwd. We plaatsen het persbericht integraal, en geven daaronder nog een reactie van onze plastisch chirurg Frank Niessen, werkzaam bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen in Amsterdam op de bevindingen uit dit onderzoek. Hij was tevens bij het onderzoek betrokken.

Integraal persbericht:

“Siliconen borstprotheses zijn vanaf hun introductie omstreden geweest. Klachten werden in verband gebracht met deze protheses, maar even zo vaak naar het rijk der fabelen verwezen. Onderzoek van VUmc onder 80 vrouwen met siliconen borstprotheses toont nu aan dat deze klachten reëel zijn en passen bij het zogenoemde ASIA (auto immune syndromeinducedbyadjuvants) syndroom. Hun klachten kunnen lokaal van aard zijn, borstpijn, maar zich ook in het gehele lichaam manifesteren: vermoeidheid, gewrichtspijn, ochtend stijfheid en concentratie- met name woordvindingsstoornissen. Vooral vrouwen die lokale klachten hebben (79%), krijgen systemische klachten. Het verwijderen van de implantaten heeft in 69% van de gevallen tot verbetering van de klachten geleid.

Allergische klachten van diverse aard

Een belangrijke vinding is dat 75% van de onderzochte vrouwen al eerder bekend was met allergische klachten van verschillende aard: voor huisstofmijt, sieraden, voeding et cetera.Sterker nog, hun allergische klachten namen toe na het inbrengen van de siliconen borstprotheses. Hun gevoeligheid voor silicone is waarschijnlijk genetisch bepaald. Dit wijst erop dat bij vrouwen die al bekend zijn met allergische klachten een hoge kans bestaat op de ontwikkeling van systemische complicaties bij het inbrengen van siliconen protheses. Het vervolgonderzoek zal hier dan ook op gericht zijn: is er een voorspellende factor te bepalen welke vrouwen klachten krijgen van siliconen borstprotheses?

De vrouwen die in VUmc zijn onderzocht, werden eerst door een ervaren internist gescreend om een alternatieve verklaring voor de klachten uit te sluiten. Pas als dat niet zo bleek te zijn, deden zij mee aan het siliconenonderzoek. Er is geen verband gevonden tussen het merk van de siliconen protheses en de klachten.

Protheseverwijdering helpt

Volgens de onderzoekers moeten artsen patiënten met klachten serieus nemen en na uitsluiten van alternatieve verklaringen de mogelijkheid van siliconen geïnduceerde klachten overwegen. Behalve verwijdering van de protheses zijn er op dit moment geen goede behandelingsopties.

ASIA

ASIA is een ontstekingssyndroom gestimuleerd door hulpstoffen. Het is een verzameling verschijnselen: spierpijn, spierontsteking, spierzwakte, chronische vermoeidheid, slecht slapen, slaapstoornis, neurologische verschijnselen die geassocieerd worden met demyelisatie, cognitieve veranderingen, geheugenverlies, koorts en een  droge mond.”

(einde persbericht)

Frank NiessenPlastisch chirurg Frank Niessen laat ons weten op onze vraag wat vrouwen die deze protheses dragen nu moeten doen?

“De boodschap is dat een klein deel van de vrouwen met een borstprothese mogelijk klachten kunnen krijgen van o.a. nachtzweten, vermoeidheid en gewrichtsklachten. In het VUmc hebben we er dus 80 onderzocht. Zoals hierboven gesteld reageren ze dus anders met hun immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen.

Die klachten hebben een bepaald patroon dat veel vaker in combinatie voorkomt bij deze vrouwen. Ze treden gemiddeld na ongeveer 5 jaren op en verminderen bij het verwijderen van de implantaten.

De klachten moet je dus serieus nemen, maar zorgen moet je je niet direct maken wanneer je borstimplantaten hebt. Slechts een heel klein percentage kan deze klachten krijgen. De overgrote meerderheid is heel tevreden over haar implantaten en zal dat ook blijven.

Ook vaker kapselschrompeling

Wel gaan we meer onderzoek doen naar wie deze reactie kunnen krijgen en waarom deze optreedt. Mijn interesse ligt dan bij het feit dat ze ook veel vaker kapselschrompeling krijgen. Wat is de relatie met de soort van allergie klachten?  Het onderzoek roept nieuwe vragen op.”

Lees ook dit artikel waarin wordt uitgelegd dat ca. 1 op de 200 vrouwen kans kan krijgen op deze vorm van allergie.

 

BeautyJournaal tipt:

Wees ook voorzichtig met vitamine a zuur bij allergie

Lees ook