Schade aan spieren en voortplantingsorganen bij pieren door nanotechnologie

03:36 - 02:09
luistertijd 03:36 - leestijd 02:09

Nu dacht ik toch werkelijk even dat de gemoederen bedaard waren rond nano in cosmetica. De afgelopen paar jaar zijn er maar liefst 130 wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de effecten van nano technologie op huid, lichaam, gezondheid, in het bijzonder op het penetratievermogen in de huid en 4 onderzoeken lieten wat onrust zien – dat er wel degelijk penetratie van nano in de huid kon plaatsvinden. Nu bleken deze onderzoeken met varkenshuid gedaan en dat bleek sterker te reageren op nanoproducten dan normaal gesproken in cosmeticatests – waarom is eigenlijk nog steeds niet bekend.

Vervolgens riepen diverse internationale overheden ook op tot verbod van nanogebruik in cosmetica en alles heeft ertoe bijgedragen dat er vanaf 2013 wettelijk verplicht is gesteld om het gebruik van nanotechnologie verplicht te stellen op cosmeticaverpakkingen. Wellicht heb je dit nog niet gezien, dat klopt, winkeliers zullen eerst door hun ‘ oude’  voorraden heen moeten – hiervoor krijgen ze tot juli 2013 de tijd.

Maar hoe actueel wordt die boodschap straks, als vandaag weer een onderzoek naarbuiten kwam op regenwormen, waaruit bleek dat deeltjes als fullerenen, ofwel buckyballs (standaard overigens niet toegepast in cosmetica weet ik omdat het risico van onveiligheid veel te groot is) en nanozilver wel degelijk door de huid heen penetreren, en ook de darmwand bij de glibberwezens aantasten. Dit leidde tot aantasting van spieren en pezen, zo bleek uit de Nederlandse studie gedaan door de universiteit van Wageningen.

Onderzoekster Van der Ploeg stopte de pieren in potten met aarde en deed er nanodeeltjes bij en vergeleek de pieren met soortgenoten die in schone grond hadden gezeten. Naast aantasting van spieren en pezen wordt ook gewezen op aantasting van de voortplantingsorganen en de groei ervan bij de regenwormen.

Het onderzoek is ook voorgelegd aan de NCV en directeur wetenschappelijk onderzoek Ronald van Welie liet vandaag aan de Volkskrant weten de dissertatie voor te leggen aan hun werkgroep toxicologie.

De zorgen over gebruik van nanodeeltjes gaan verder dan schade voor het menselijk lichaam alleen. Nanodeeltjes spoelen ook via onze rioleringen zee- en rivierwater in en kunnen ons milieu en ecologische systemen aantasten.

Van Welie laat de krant weten dat hij zich afvraagt of de hoeveelheid nanodeeltjes representatief is voor de in de bodem  voorkomende hoeveelheid, en ook of en hoeveel er uit cosmetica in de bodem terechtkomt. Maar dat weet de onderzoeker ook niet. Co-promotor Nico van den Brink laat weten dat men vooral het mechanisme van de effecten van nanogebruik wilde aantonen.

Wat ons betreft is dit het zoveelste onderzoek en ik vraag me af wat het toevoegt aan de hoeveelheid onderzoeken en conclusies die er al is. Bovendien, zijn regenwormen effectief inzetbaar als vergelijkingsmateriaal voor de mens en haar gezondheidsrisico’s? Welke belangrijke rol spelen regenwormen in de gehele voedsel- en gezondheidsketen voor de mens (en dier?).  Zoals gezegd worden fullerenen gemeden in cosmetica. Nano zilver is in 2010 een punt van discussie geweest in deodorant van Nivea. Lees dit stuk er nog eens over.  Nano zilver wordt naar mijn idee vooral in de ideologische alternatieve groen hoek binnen cosmetica gebruikt, omdat men er geneeskrachtige eigenschappen aan toekent.

We gaan het ook nog maar eens voorleggen aan onze eigen experts. Wordt vervolgd!

Wil je het onderzoek zelf lezen? klik dan hier.

Lees hier alle artikelen over nanotechnologie op BeautyJournaal

Lees ook