Dermatologen gaan pendelen tussen Maastricht en Eindhoven

01:58 - 01:11
luistertijd 01:58 - leestijd 01:11
Onlangs kwam het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in het nieuws omdat zij haar dermatologen naar huis had gestuurd. Deze maatschap zou zonder officiele toestemming van het ziekenhuis met cosmetische behandelingen begonnen zijn, naast het reguliere werk. Een en ander zou zo geregeld zijn, dat de ziektenkostenverzekeraars gewoon vergoedingen gaven, wat ook niet gebruikelijk is binnen cosmetische dermatologie (en plastische chirurgie – uitzonderingen daargelaten).
Om het gat te dichten dat de huidartsen achterlieten, is het ziekenhuis nu een samenwerking aangegaan met het Maastricht UMC+. Daartoe hebben beide ziekenhuizen op vrijdag 21 december een intentieverklaring ondertekend. Zo heeft het Catharina Ziekenhuis de continuïteit van zorg voor de dermatologische patiënten + de opleiding voor het specialisme dermatologie gewaarborgd.

Het is de bedoeling dat dermatologen van het Maastricht UMC+ met ingang van 17 mei 2013 de taken van de maatschap in het Catharina Ziekenhuis overnemen. Zij gaan dan met een vast team in het Catharina Ziekenhuis werken. Zij zullen overigens ook in Maastricht blijven werken.

De dermatologen in het Catharina Ziekenhuis worden aangestuurd door Prof. Dr. Peter Steijlen, hoofd van de afdeling Dermatologie van het Maastricht UMC+. De keuze voor het Maastricht UMC+ als samenwerkingspartner lag voor de hand, aldus het Catharina Ziekenhuis. ‘ Het Maastricht UMC+ verleent als academisch ziekenhuis voor een groot deel van Zuid-Nederland, inclusief Eindhoven, topreferente en klinische zorg.’

De intentieverklaring werd 21 december ondertekend door drs. Guy Peeters, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+, prof. dr. Lodewijk van Rhijn, vice-voorzitter Stafconventsbestuur Maastricht UMC+, dr. Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis en dr. Floor Haak, aankomend voorzitter van het Stafbestuur van het Catharina Ziekenhuis.

Lees ook:

 

Lees ook