Het was een pilot

02:50 - 01:42
luistertijd 02:50 - leestijd 01:42

Vorige week berichtten wij dat een maatschap van dermatologen in het St. Catharina Ziekenhuis door de Raad van Bestuur op non actief was gesteld omdat gebleken was dat zij op kosten van het ziekenhuis (cosmetische) onverzekerde zorg gaven.

Afgelopen zes november 2012 stuurde hun advocaat Stollenberg een persstatement uit dat de RvB wel degelijk toestemming had gegeven in de vorm van een pilot.

Lees hier de complete verklaring:

Maatschap Dermatologie St Catharinaziekenhuis Eindhoven stapt naar de Rechter; Raad van Bestuur gaf wel toestemming voor pilot onverzekerde zorg.

De dermatologen hebben met verbijstering kennis genomen van het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om de toelatingsovereenkomst met hen op te zeggen; Nog kwalijker is , dat de Raad van Bestuur dit voornemen – zonder enige noodzaak in dit stadium – via een persverklaring naar buiten heeft gebracht. De toelatingsovereenkomst vereist immers, dat de dermatologen eerst formeel over het voorgenomen besluit moeten worden gehoord en dat is nog niet gebeurd;

De Raad van Bestuur stelt, dat de dermatologen niet integer zijn: Zij zouden zonder toestemming van de Raad van Bestuur in het ziekenhuis een eigen praktijk voor cosmetische dermatologie zijn gestart;

Deze infame beschuldiging wijzen de dermatologen met kracht van de hand;

De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft wel degelijk ingestemd met een pilot om in het ziekenhuis deze onverzekerde zorg te starten ; het gaat om patiënten, die een medisch niet noodzakelijke behandeling wensen, die de patiënten zelf betalen en welke behandeling door een arts moet worden uitgevoerd; De verzekerde zorg staat dus volledig buiten dit geschil;

Het management van het ziekenhuis was ook volledig op de hoogte en maakte zelf codes voor deze onverzekerde zorg; De dermatologen zijn steeds volledig transparant geweest;

Hoe kun je immers in vredesnaam een praktijk voor onverzekerde zorg voeren in het ziekenhuis buiten de medewerkers en het management om?

De dermatologen hebben van het begin af aan aangeboden de kosten voor het ziekenhuis te betalen; evaluatie zou na afloop van de pilot plaats vinden;

De dermatologen zullen een procedure starten om de voorzitter van de Raad van Bestuur onder ede door de Rechtbank te laten horen over die toestemming en zullen voorts in beroep gaan bij het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg tegen alle genomen en nog te nemen beslissingen van de Raad van Bestuur;

Zij houden de Voorzitter persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die zij door het door hem veroorzaakte mediageweld zullen lijden;

Zij zullen intussen overigens vanzelfsprekend en als vanouds de patiëntenzorg optimaal blijven uitvoeren.  (einde statement)

Lees hier de inhoud van het krantenartikel van vorige week

 

Lees ook