En blijft bij standpunt over onoirbare praktijken

06:07 - 03:40
luistertijd 06:07 - leestijd 03:40

Vorige week berichtten wij dat het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een maatschap van dermatologen op non actief had gesteld nadat volgens het ziekenhuis was gebleken dat de dermatologen zonder toestemming een cosmetische praktijk runden binnen de maatschap op kosten en met gebruik van het ziekenhuis en haar apparatuur, en de rekeningen van patiënten onder naam van het ziekenhuis als verzekerde zorg declareerden bij zorgverzekeraars. Een verzekeraar kreeg argwaan en opende een onderzoek.

Vlak daarna liet de maatschap een officiële verklaring uitgaan waarin het stelde dat deze cosmetische unit was opgezet als pilot waarvoor de Raad van Bestuur van het ziekenhuis toestemming had gegeven. Lees hier het statement.

Vandaag laat het ziekenhuis weten dat het de samenwerking met de voltallige maatschap Dermatologie heeft beëindigd. Er zou nooit schriftelijke toestemming zijn verleent door de RvB, wat in dit geval noodzakelijk was geweest om een dergelijk traject op te zetten.

Lees hieronder de volledige verklaring van het Catharina Ziekenhuis (15-11-2012):

“De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft vandaag definitief de toelatingsovereenkomst van de voltallige maatschap Dermatologie opgezegd. Op grond van twee externe onderzoeken concludeert de Raad van Bestuur dat de vier dermatologen niet integer hebben gehandeld. De Raad van Bestuur betreurt het dat de dermatologen afgelopen week, ondanks herhaald verzoek, zijn blijven weigeren om -zowel individueel als collectief- over het voorgenomen besluit te worden gehoord. Tijdens deze hoorzitting had de Raad van Bestuur duidelijkheid willen krijgen over de individuele betrokkenheid van de dermatologen bij de ongeoorloofde praktijk op het gebied van de cosmetische dermatologie. Ook wilde de Raad van Bestuur hen horen naar aanleiding van het verweer dat zij hiervoor mondelinge toestemming zouden hebben verkregen.

Geen toestemming

Vorige week maandag bracht de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis -nadat één van de dermatologen zelf contact met de media had gezocht- naar buiten dat hij het voorgenomen besluit had genomen om de toelatingsovereenkomst aan de voltallige maatschap Dermatologie op te zeggen. De maatschap Dermatologie is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur die op grond van de toelatingsovereenkomst vereist is in strijd met alle regels en op eigen initiatief binnen de muren van het Catharina Ziekenhuis een praktijk voor cosmetische dermatologie gestart. Het idee van de maatschap om op een doordeweekse avond een dergelijke poli te beginnen is slechts oriënterend met de Raad van Bestuur besproken. De dermatologen hebben dit idee vervolgens niet conform afspraak uitgewerkt. Zij hebben ervoor gekozen om zonder enige afstemming en zonder afspraken met het ziekenhuis de cosmetische praktijk volledig te vermengen met hun normale praktijk overdag, waardoor patiënten en het ziekenhuis financiële schade hebben opgelopen.

Misbruik positiemacht

Daarbij hebben de dermatologen hun positiemacht misbruikt door via de nieuwe afdelingsmanager -die op dat moment net één maand in functie was- een automatiseringscode aan te vragen. Alle (kritische) vragen van ziekenhuismedewerkers over de twijfelachtige opzet van de cosmetische dermatologie werden door de vier dermatologen beantwoord met het argument dat zij toestemming hadden van de Raad van Bestuur. De managementassistent van de afdeling -thans werkzaam in de privékliniek van de dermatologen- verzorgde in opdracht van de maatschap de facturering aan de patiënten. Voorzitter Piet Batenburg daarover: “Ik vind het bijzonder kwalijk dat de dermatologen nu het beeld proberen neer te zetten alsof het management erbij betrokken was en wij als Raad van Bestuur toestemming zouden hebben verleend. Gezien de traditionele gezagsverhoudingen binnen een ziekenhuis vind ik het heel goed begrijpelijk dat de medewerkers opdrachten van de specialisten zondermeer uitvoerden. Daarbij vertrouwden zij de dermatologen. De dermatologen hebben hier duidelijk een grens van integriteit overschreden.”

Mogelijk verzekerde zorg gefactureerd

Uit de twee onderzoeken blijkt dat de maatschap de grens tussen verzekerde en niet-verzekerde zorg zelf heeft bepaald en niet schriftelijk heeft vastgelegd, waardoor onzekerheid bestaat of deze aansluit bij de wettelijke regelgeving. Uit het accountantsonderzoek blijkt dat de maatschap zelfstandig, geheel buiten het ziekenhuis om, patiënten heeft gefactureerd. De kosten (personeel, materieel, apparatuur) waren voor het ziekenhuis, de opbrengsten van de facturen voor de maatschap. Na een melding van een zorgverzekeraar in mei 2012 over een dubieuze factuur kwam deze activiteit aan het licht. Zowel patiënten als het ziekenhuis hebben financiële schade geleden. Eerder heeft het ziekenhuis bekend gemaakt de gemaakte kosten van de 168 benadeelde patiënten -enkele tienduizenden euro’s- te zullen vergoeden. Het ziekenhuis zal de geleden schade verhalen op de dermatologen. Het bestuur van de Medisch Staf van het Catharina Ziekenhuis keurt de gang van zaken rondom dit dossier volstrekt af en wil de handelwijze van de dermatologen niet tot de norm van de Medische Staf van het Catharina Ziekenhuis rekenen.

Continuïteit van zorg

De toelatingsovereenkomst tussen medisch specialisten en ziekenhuizen kent een reguliere opzegtermijn van zes maanden. Tijdens deze opzegtermijn zullen de dermatologen hun werkzaamheden normaal blijven verrichten. De continuïteit van de dermatologische zorg is ook na het vertrek van de dermatologen gegarandeerd. Tegen het besluit van de Raad van Bestuur kunnen de dermatologen in beroep gaan bij het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg. De dermatologen hebben laten weten zich professioneel op te zullen stellen en aan de patiëntenzorg voorrang te geven. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis heeft prof. dr. R. van Schilfgaarde benoemd tot organisatorisch hoofd dermatologie a.i. Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdeling Dermatologie. Voor patiënten met vragen heeft het ziekenhuis een speciaal telefoonnummer geopend dat van maandag tot en met vrijdag bereikbaar is tussen 09.00 en 15.00 uur. Het telefoonnummer is + 31 (0)40 239 72 71. ” (einde persverklaring)

 

Lees ook