Ethisch besef gaat voor winstbejag en schoonheid is niet eindeloos maakbaar

06:25 - 03:51
luistertijd 06:25 - leestijd 03:51

Er is een kentering gaande wereldwijd in hoe cosmetisch artsen met fillers en botox te werk gaan. Op het recente anti-aging congres in Monaco werd er een nadrukkelijk beroep gedaan op een ethisch reveil onder de beroepsgroep.

De reden? Steeds meer mensen willen injectables en het aantal artsen dat zich aanbiedt als cosmetisch arts voor fillers is net zo hardgroeiende. De uitwassen in de toediening van fillers is groeit mee. Gezichtjes die nog weinig van een natuurlijk gezicht weg hebben.

Producenten van injectables vragen artsen nadrukkelijker om terughoudend te zijn. Je bent en blijft een arts, je moet je grenzen kennen, zo luidt de nieuwe boodschap. Tijd voor ethisch reveil.

U vraagt, wij draaien

Het kan niet zo zijn in dit medisch vak dat ‘u vraagt, wij draaien’ de mores is. Een arts legt een eed af om een patiënt geen schade toe te brengen. Nu is dit een breed begrip en zijn de grenzen ruim, echter waar het om dermate veranderingen in een gezicht gaat dat het er karikaturaal uit gaat zien, hoort er wel een grens getrokken te worden.

Mind you, ik ben in het verleden ook wel eens op dit congres in Monaco geweest en ik zag aardig wat artsen die zelf ook behoorlijk vertekend waren door de fillers. Ik keek mijn ogen uit naar al die vervormingen. In het beautyvak is de psychiatrische aandoening van het vertekend zelfbeeld nooit ver weg;-)

Bescherm tegen vervreemding, en huidverweking

Een nieuw ethisch reveil is belangrijk. Niet alleen om mensen te beschermen die te extreme wensen hebben, maar ook omdat inmiddels wel bekend is dat grote hoeveelheden fillers ook voor problemen kunnen zorgen. Ook met de nu alom gebruikte hyaluronzuurfillers.

Fillers verdwijnen namelijk minder snel uit de huid dan altijd gezegd werd. Er blijft altijd residu achter. Dit zie je vaak niet, maar als je daaroverheen weer een nieuw laagje legt, krijg je stapeling. Dit leidt uiteindelijk tot te volle gezichtjes, met zwelling, puffy faces.

Bovendien, zo weet ik van plastisch chirurgen, verweken fillers de onderlaag van huid, waardoor hij makkelijker kan scheuren en dat levert problemen op als je een facelift wilt laten uitvoeren. De huidkwaliteit is in het geding. Uiteindelijk. Hierover zal ik binnenkort ook een podcast publiceren.

Geef voorlichting en luister vooral

Artsen worden ook aangespoord om zich op social media te begeven, om aan voorlichting te gaan doen. Uit internationale onderzoeken zou blijken dat jongeren zich tegenwoordig vooral door boodschappen op social media laten leiden: ze richtinggevend, en beïnvloeden de beslissingen die jongeren nemen. Ook op het gebied van beauty.

Door de komst van fotobewerkende filters en nu ook beelden die je via artificial intelligence kan maken, wordt de beeldvorming van de menselijke verschijningsvorm steeds kunstmatiger, gelijkvormiger, in contrast staande met de gewoon grillige maar oh zo unieke menselijke natuur en het uiterlijk.

Interessant gesprek met cosmetisch arts KNMG, Frodo Gaymans over injectables als instant psychotherapie (je kunt ook hier kijken)

Artsen kunnen beter terughoudend zijn met het geven van voor- en nabeelden, dat is te commercieel. Beter is het geven van eerlijke voorlichting over de (on)mogelijkheden van het gebruik van injectables. Dat werkt commercieel ook, maar laat ook duidelijker zien hoe het allemaal werkt.

Hoe voel je je, waarom wil je dit…..

In Nederland heb ik zelf jaren lang met cosmetisch arts Frodo Gaymans samengewerkt en we hebben vooral video’s gemaakt waarin we het gesprek aangaan, over de do’s & dont’s. Voor Frodo was (en is) het altijd heel belangrijk om inzicht te geven in de technische mogelijkheden maar ook in de psychologische effecten. Zodat je snapt waarom je iets wilt, zodat je snapt waar jouw grenzen liggen, en die van de arts. Vraag door als arts, ken de diepere motivaties om iets aan het gezicht te willen laten doen. Manage de verwachtingen goed.

Op social media zijn moment cosmetisch arts Tom Decates en David Mosmuller ook heel actief met voorlichting, gericht op jongere doelgroepen. Het is goed. Met David heb ik vorig jaar ook nog een mooi lang interview gehad over alle facetten van injectables. Bekijk hieronder (je kunt ook hier kijken):

De concurrentie in Nederland is behoorlijk gegroeid onder cosmetisch artsen, de prijzen zijn navenant gezakt. Ja, er is goed geld aan te verdienen. Er wordt wel eens geroepen dat fillermaterialen duur zijn, maar er zitten ook gewoon flinke marges op. Dit trekt ook avonturiers aan die het minder nauw met de ethiek nemen, en publiek dat vooral op prijs shopt omdat hoe dan ook die lippen vol moeten – bijvoorbeeld.

De keuze is reuze

Interessant is ook het gegeven dat jonge mensen veel minder trouw zijn aan merken en behandelaars. Ze shoppen graag rond en proberen veel uit, in tegenstelling tot oudere generaties. De keuze is reuze en dat is de reden waarom dit gebeurt.

Als arts moet je daarom ook stevig in je schoenen staan, en deze jongere consument niet betweterig benaderen maar ook niet te snel wegsturen. Je moet vooral goed luisteren naar intrinsieke motivaties, daar zijn ze gevoelig voor. Ze willen het gevoel hebben dat je hen echt begrijpt. Gevoel – dat is belangrijk.

Tot slot, ja sorry, even wat moraal van mij: als je nou toch opgeleid bent tot (basis)arts, hoe fijn zou het dan zijn voor de mensheid als je je niet alleen ten doel stelt om ze mooier te maken met een injectable, maar ook gaat helpen met een gezonde leefstijl. Er is een chronisch tekort aan medisch geschoolde mensen in de zorg en een gapend gat als het om begeleiding bij gezondheidspreventie gaat.

Ik ken een praktijk waar deze integratie wel gebeurt, en ik vind dat zeer toe te juichen, bij Aaya Health & Cosmetic Clinic in Amsterdam bijvoorbeeld.

Lees ook