STOP! Met siliconen implantaten,de kans is groot dat je er ziek van wordt…..

07:18 - 04:22
luistertijd 07:18 - leestijd 04:22

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat vrouwen die last hebben van BII (Breast Implant Illness, oftewel borstimplantatenziekte) een vermindering van hun klachten melden nadat het implantaat en het kapsel zijn verwijderd

Steeds meer vrouwen melden hun klachten

Ook afgelopen jaar waren er weer meer meldingen van gezondheidsklachten die te relateren zijn aan siliconen borstimplantaten, zo meldt de NOS. Het gaat vooral om klachten als vermoeidheid, pijn in de borsten en gewrichtspijn maar ook concentratiestoornissen en geheugenverlies worden door vrouwen regelmatig gemeld. Bij het overgrote deel van de vrouwen heeft dit een enorme impact op het leven. Ook internationaal blijft er veel aandacht voor de enorme stroom aan klachten van vrouwen, getuige ook dit artikel in mei in het Amerikaanse tijdschrift Fortune.

Nieuw Nederlands onderzoek

Uit een recent onderzoek van Rita M. Kappel en Ger J.M. Pruijn, artsen in het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen, blijkt nu dat deze klachten verdwijnen of verminderen als de implantaten en het kapsel operatief worden verwijderd.

Minstens 15 jaar implantaten

Ze vroegen vrouwen met siliconen borstimplantaten die zich bij de plastische chirurg meldden met klachten zoals pijn, vermoeidheid, verharding of misvorming van de borsten, of zorgen vanwege de berichtgeving over siliconen implantaten, werd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Het ging om vrouwen die al minstens vijftien jaar implantaten hadden. bij een deel van hen waren de implantaten inmiddels verwijderd, bij de rest was dit niet gedaan. Ter controle werd de vragenlijst ook ingevuld door een groep vrouwen die geen siliconen borstimplantaten hebben.

Opvallende overeenkomsten klachten

De vrouwen met siliconen borstimplantaten maakten allen melding van diverse klachten die onder BII vallen. De vrouwen die geen siliconen implantaten hebben hadden hier niet of nauwelijks last van. De groep vrouwen bij wie de implantaten waren verwijderd meldde een significante vermindering van de klachten.

Al 40 jaar bekend dat implantaten lekken

Het is al heel lang bekend dat siliconen implantaten lekken. Al in 1978 werd aangetoond dat implantaten die zonder enige druk op een stuk papier lagen al siliconen lekten.  In de loop der jaren bleek uit vele onderzoeken dat er enorme hoeveelheden siliconen werden aangetroffen in het lichaam van vrouwen die siliconen borstimplantaten hadden.

Goed bewijs ontbrak, maar dat wil niet zeggen dat het probleem er niet is

Lange tijd was echter niet te bewijzen dat deze siliconen daadwerkelijk afkomstig waren uit de implantaten. Dat veranderde toen werd aangetoond dat er grote hoeveelheden siliconen werden aangetroffen in de kapsels rond de implantaten. In het meest recente onderzoek, uit 2016, werden bij een vrouw die al 17 jaar implantaten had, zeer grote hoeveelheden siliconen aangetroffen in alle organen en weefsels, tot het ruggenmerg en de hersenen aan toe, tot wel veertig keer zo veel als bij vrouwen die geen implantaten hebben.

Alle typen en merken implantaten lekken, en ze vergaan zelfs in het lichaam

Alle merken en alle types implantaten lekken, zo is de afgelopen decennia uit diverse onderzoeken gebleken, van de eerste generatie implantaten die tussen 1963 en 1972 zijn gemaakt, tot de meest recente generatie die vanaf 2002 wordt geproduceerd. Alle implantaten blijken ook te vergaan in het lichaam, zodanig zelfs dat bij het verwijderen niet meer is vast te stellen om welk merk en welke grootte het gaat. Na ongeveer vijftien jaar zijn de meeste implantaten zelfs gescheurd, zo is meerdere keren aangetoond.

In het onderzoek van Kappel en Pruijn kregen de vrouwen die zich meldden met klachten het advies om de implantaten te verwijderen of te vervangen. Ook aanverwante klachten, zoals kapselvorming, werden behandeld door middel van een operatie.

Bekijk ook deze video met chirurg Frank Niessen die heel veel implantaten verwijderd vanwege klachten en de borsten opvult met lipofilling:

Minder klachten drie jaar na verwijdering

De vrouwen werden vervolgens nog lange tijd gevolgd. Na drie en een half jaar meldden de meeste vrouwen een aanzienlijke vermindering van de klachten. Pijn en verharding van de borsten verminderde het meeste, maar ook andere klachten, zoals vermoeidheid, jeuk en pijnlijke gewrichten, namen flink af.

De beste resultaten als ook kapsel verwijderd wordt

De beste resultaten werden bereikt als niet alleen de implantaten werden verwijderd maar ook het gehele kapsel. Dat is echter lastiger als de implantaten onder de borstspieren zijn geplaatst.  Wel viel op dat de klachten na het verwijderen van de implantaten korte tijd verergeren.  Vermoedelijk komt dit omdat tijdens de operatie door druk op het implantaat korte tijd meer gelekt wordt en er dus meer siliconen in het lichaam komen.

Het advies aan vrouwen die last hebben van BII is dus om zowel de siliconen implantaten en de kapsels operatief te laten verwijderen. Daarmee stopt het continue lekken van siliconen en heeft het lichaam een kans om te herstellen van alle klachten.

Wees goed voorbereid voordat je een besluit neemt

Daarnaast zou het verplicht moeten worden om vrouwen die graag siliconen borstimplantaten willen vooraf goed te informeren over het lekken van siliconen zodat ze weten wat hen te wachten staat.

Lipofilling is het meest veilige alternatief

Wat BeautyJournaal ook stoort is dat vrouwen die een borstamputatie geadviseerd krijgen bij borstkanker als eerste reconstructie optie een implantaat aanbevolen krijgen. Deze groep vrouwen is erg kwetsbaar en zal minder snel met klachten komen. Lipofilling is het beste alternatief maar dat wordt momenteel nog niet vergoed door zorgverzekeraars. Dit moet heel snel veranderen.

Heb jij vragen?

BeautyJournaal heeft in haar team plastisch chirurg Frank Niessen die zich al jaren inzet voor de gezondheid van vrouwen, en onderzoek doet naar de klachten die zij hebben van borstimplantaten. Hij is er bij klachten groot voorstander van om ze te verwijderen en de borst te vullen met lichaamseigen vet. Stel je vragen aan hem via ons contactformulier. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord.

Lees ook op BeautyJournaal:

 

Heb jij klachten? Meldt ze ook bij www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl

Lees het boek Het Siliconenlek, van Don Croonenberg. Heb je vragen aan ons, en/of aan plastisch chirurg Frank Niessen, stuur ze dan via het contactformulier. We zorgen dat je altijd persoonlijk antwoord krijgt.

Lees ook