Vooral politici vinden Beauty een industrie van ‘onzinnige’ producten

06:13 - 03:44
luistertijd 06:13 - leestijd 03:44

De cosmetica industrie ligt al tijden onder vuur vanwege onder meer het gebruik van microplastic en dierproeven. Volgens Loïc Armand van L’Oréal is de cosmetica industrie daar maar voor een gering deel verantwoordelijk voor. Volgens hem komt de vervuiling van de oceanen met microplastic maar voor 1% de schuld van cosmetica. Het overgrote deel komt door de afbraak van grotere stukken plastic, zoals autobanden en kledingvezels. Datzelfde geldt volgens hem ook voor dierproeven. Deze week gaf hij een interview aan Cosmetics Design Europe, we doen een weergave.

“We zijn absoluut niet perfect en we kunnen nog veel verbeteren”, zegt Armand, die al vierendertig jaar bij L’Oréal werkt en tegenwoordig de directeur van het bedrijf adviseert, en daarnaast leiding geeft aan de invloedrijke belangenvereniging Cosmetics Europe (voorheen Colipa, de Europese handelsorganisatie voor cosmetica). “We zijn dan ook druk bezig om op velerlei terreinen verbeteringen te bedenken en door te voeren.”

‘We doen als industrie ons best om mensen zich goed te laten voelen over zichzelf’

Armand is er van overtuigd dat de cosmetica industrie goed werk doet: “Ik hanteer de hoge ethische en kwalitatieve normen van L’Oréal ook als voorzitter van Cosmetics Europe.  Ik ben trots op wat we als industrie doen en ik ben er van overtuigd dat we goed bezig zijn. We helpen mensen om beter te leven, om er goed uit te zien en zich beter te voelen. We doen ons best om mensen zo goed mogelijk te helpen.”

Aanvallen niet geheel terecht

Desalniettemin is de cosmetica industrie vaak het doelwit van campagnes die de aandacht van het publiek vestigen op wat er allemaal mis is in de industrie, zoals dierproeven en het gebruik van vervuilend microplastic.  Ook krijgt met name de cosmetica industrie te maken met steeds strengere regelgeving. Alhoewel de cosmetica industrie hier steeds gehoor aan geeft en zelfs regelmatig uit eigen beweging verbeteringen doorvoert, vindt Armand dat de aanvallen niet geheel terecht zijn.

‘Beoordeel ons op feiten’

“De maatschappij stelt terechte eisen en daar geven we dan ook gehoor aan. Maar we willen worden beoordeeld op feiten. Ja, we kunnen het beter doen en daar werken we aan, maar kijk ook naar wat we al bereikt hebben.

Auto- en kledingindustrie veel vervuilender

Armand vindt met name de kritiek op het gebruik van microplastic en dierproeven niet geheel terecht. Volgens Armand is de cosmetica industrie daar maar voor een gering deel verantwoordelijk voor. Volgens hem komt de vervuiling van de oceanen met microplastic maar voor 1% de schuld van cosmetica. Het overgrote deel komt door de afbraak van grotere stukken plastic, zoals autobanden en kledingvezels. Datzelfde geldt volgens hem ook voor dierproeven.

“In beide gevallen zijn we verantwoordelijk voor een heel klein deel van het probleem”, zegt hij. “En we doen onze uiterste best om te helpen het probleem op te lossen. Daar willen we ook erkenning voor.”

Microplastic per 2020 volledig in de ban, dierproeven verbod Europa sinds 2013

De cosmetica industrie heeft als doel om in 2020 alle microplastic uit hun producten verwijdert te hebben. “Inmiddels is het gebruik er van al met 96,7% teruggedrongen”, zegt Armand. “En sinds het Europese verbod op dierproeven voor cosmetica in 2013 wordt er in Europa geen enkel dier meer gedood bij het testen van cosmetica. Daar hoeven mensen ons niet voor te bedanken. Maar het zou fijn zijn als ze het erkenden.”

De industrie van ‘onzinnge’ producten is makkelijk doelwit

Als hun aandeel in vervuiling en dierenleed zo gering is, waarom krijgt de cosmetica industrie er dan zo vaak de schuld van? “Misschien zijn we een makkelijk doelwit”, zegt Armand. “Onze merken zijn sterk afhankelijk van onze reputatie en het vertrouwen van consumenten.  En veel organisaties vinden onze producten sowieso onzinnig en onnodig dus is het voor hen makkelijk om ons aan te vallen. En dat terwijl uit een onderzoek van Cosmetics Europe uit 2017 bleek dat maar liefst 72% van de consumenten vindt dat cosmetica de kwaliteit van hun leven verbetert. Onze producten zijn dus absoluut niet onnodig of onzinnig.”

Meer respect krijgen bij politici

“De maatschappij vindt onze producten wel degelijk waardevol maar we zullen beter ons best moeten doen om de voordelen van onze producten beter te leggen aan politici. Dan zouden we meer respect krijgen. En dan zouden we ook niet meer zo’n makkelijk doelwit voor aanvallen zijn en niet meer overal de schuld van krijgen.”

Het leven van mensen mooier maken mag niet ten koste gaan van het doden van dieren

De constante aanvallen, al dan niet terecht, hebben wel een positief effect gehad op de cosmetica industrie, zoals het stoppen met dierproeven en het terugdringen van microplastic. “Dat klopt”, geeft Armand toe. “Het is een kip-en-ei verhaal maar door al die aanvallen begrepen we wel dat er verandering nodig was. Je kunt natuurlijk niet beweren dat je het leven van mensen verbetert en tegelijkertijd dieren vermoorden. Dat heb ik er van geleerd.”

“De cosmetica industrie verwelkomt kritiek”, zegt Armand. “Maar die moet gebaseerd zijn op bewijs, op feiten. Ik wil niet elke dag aangevallen worden zonder dat er naar de feiten wordt gekeken. Ik verwerp heus niet alle kritiek. We willen het beter doen en we moeten het beter doen. Maar geef zo nu en dan ook eens toe dat we ons best doen.”

door journalist Hans Blommaert

LEES OOK:

Lees ook