Hoe meer herinneringen aan bad-hair days, hoe meer de deelnemers ongelijkheid als een probleem gingen ervaren.

03:12 - 01:55
luistertijd 03:12 - leestijd 01:55

Uit recent onderzoek blijkt dat ons zelfbeeld een nog groter effect op onze manier van denken heeft, dan er gedacht werd. Professor Margaret Neale en student Peter Belmi van de Stanford Graduate School of Business ontdekten dat een positief zelfbeeld ervoor kan zorgen dat je in een hogere sociale klasse belandt.

Geloof dat je aantrekkelijk bent

Als je erin gelooft dat je aantrekkelijk bent, neig je er sneller naar jezelf in een hogere sociale klasse te plaatsen. Daarnaast ben je ook sneller geneigd te denken dat mensen in een lagere sociale klasse dan jij dat verdienen.

Het onderzoek toonde ook aan dat mensen het belangrijker vinden een positief zelfbeeld te hebben, dan goed te zijn voor de medemens (zoals empathie en integriteit ervaren). “Veel mensen beoordelen anderen niet alleen op basis van gezondheid, opleiding en prestaties, maar ook op basis van wie mooi en aantrekkelijk is”, aldus de onderzoekers.

Deze ontdekking kan van invloed zijn op het werkleven. Een manager die zichzelf aantrekkelijk vindt, zal zich sneller boven zijn werknemers plaatsen met de overtuiging dat deze werknemers minder talent en ambitie hebben dan hij zelf heeft.

Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat een beeld schetst van de complexe connectie tussen het zelfbeeld van mensen en het gedrag jegens anderen. Om deze connectie te testen, hebben de onderzoekers de deelnemers van het onderzoek gevraagd om te schrijven over een periode waarin ze zich meer of juist minder aantrekkelijk voelden. Vervolgens werd gevraagd of zij het eens waren met stelling als ‘Sommige groepen mensen zijn simpelweg minder dan anderen groeperingen’.

Negatieve herinneringen aan het uiterlijk

Wat blijkt? Hoe meer herinneringen van bad-hair days of andere momenten waarin de deelnemers zich onaantrekkelijk voelden, hoe meer ze ongelijkheid als een probleem gingen ervaren. Opvallend is dat mensen die zichzelf aantrekkelijk vinden een hiërarchiesamenleving juist fijn vinden en mensen die zichzelf minder aantrekkelijk vinden hier tegen zijn.

Steeds meer geld naar uiterlijke verzorging

Peter Belmi begon het research nadat het hem was opgevallen dat steeds meer mensen geld uitgaven aan schoonheidsproducten, ondanks de recessie. Amerikanen spendeerde minstens 200 dollar aan hun uiterlijk in 2008. Aan cosmetische chirurgie wordt op dit moment steeds meer geld uitgegeven en dit aantal is groeiende.

Vandaag de dag zijn Amerikanen bereid meer uit te geven aan schoonheidsproducten dan aan literatuur. Als mensen in tijd van recessie nog steeds zoveel geld willen uitgeven aan hun uiterlijk, dan moet hier een reden voor zijn, bedacht Peter Belmi.

De onderzoekers ontdekten ook dat een positief zelfbeeld invloed heeft op je uitgaven aan goede doelen, zoals de Occupy-beweging. Degenen die zichzelf aantrekkelijk vonden, waren minder gewillig om geld te doneren.

Het idee van schoonheid is lange tijd gelinkt geweest aan macht, maar uit dit onderzoek blijkt dat schoonheid op nog veel meer dingen invloed heeft. Het onderzoek wordt gepubliceerd in de krant Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Bron: Organizational Behavior and Human Decision Processes

 

Lees ook