Pilot studie wordt nu uitgevoerd, je kunt meedoen!

07:56 - 04:46
luistertijd 07:56 - leestijd 04:46

Onlangs vertelde onze expert, plastisch chirurg Frank Niessen, dat hij graag online consults voor zijn patiënten wilde gaan invoeren. Om dit toegankelijk en vooral ook heel veilig te kunnen laten verlopen via Internet, voert hij nu in samenwerking met onderzoekster Iris Westra, Esthetisch Centrum Amsterdam, het VU Medisch Centrum en software-ontwikkelaar Cisco een pilot studie uit. Lees hieronder hoe dit gebeurt, wat de voordelen van online consulting zijn, en hoe jij zelf mee kan doen. Praktisch als je weinig tijd hebt en/of ver weg woont. Het is de bedoeling dat het systeem uiteindelijk aan alle medische centra in Nederland aangeboden kan worden.

Het gaat om een pilot studie, waarbij het online consult in de praktijk gebracht wordt. Wanneer patiënten een ingreep aan het gezicht, zoals een ooglidcorrectie ondergaan, hebben zij controleconsulten een week na de ingreep en ongeveer zes weken na de ingreep. Het controleconsult zes weken na de ingreep kan via een beveiligde live video verbinding gehouden worden. Dit is een beveiligde verbinding vergelijkbaar met facetime of skype, waarbij de arts en patiënt elkaar live kunnen zien en spreken. We hebben ervoor gekozen om het controleconsult zes weken na de ingreep online te laten verlopen, omdat deze consulten vaak slechts 5-10 minuten duren, terwijl ze voor patiënten inclusief reis- en wachttijd al snel uitlopen tot een halve werkdag.

De gezondheidszorg in Nederland wordt steeds duurder. Daarom is besloten dat bepaalde operaties niet langer in alle medische centra uitgevoerd mogen worden. Dit heeft veel voordelen, maar een nadeel is dat medische centra minder goed bereikbaar kunnen worden voor patiënten. Vooral bij controleconsulten gaat dit sterk ten koste van de efficiëntie van de zorg. Zoals al eerder genoemd, hoeft een controleconsult slechts 5-10 minuten te duren, terwijl dit vaak inclusief reis- en wachttijd al snel uitloopt tot een halve werkdag. Een beveiligd video consultatiesysteem zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Hierbij is er geen sprake van reis- en wachttijd, en kan de patiënt via een beveiligde verbinding zijn arts zien en spreken. In dit onderzoek willen we nagaan of patiënten tevreden zijn met een dergelijke verbinding, en of een consult via een dergelijke verbinding invloed heeft op de manier waarop patiënten en hun arts met elkaar spreken.

Ook is het mogelijk om via een online veilige verbinding mensen tevoren voor een ingreep te selecteren en/of informatie te verschaffen. Dit kan live, maar ook middels een tevoren opgenomen video. Uiteraard is de beperking dat er geen lichamelijk onderzoek uitgevoerd kan worden.

 

Patiënten die een ingreep aan het gezicht ondergaan kunnen meedoen aan het onderzoek. Een week na de ingreep heeft de patiënt het gebruikelijke controleconsult bij de arts. Voor het controleconsult zes weken na de operatie wordt echter geloot of de patiënt naar de arts toe gaat, of dat er een online consult gehouden wordt. Wanneer de patiënt een online consult heeft, ontvangt hij ongeveer drie weken voor het consult een e-mail waarin uitgelegd wordt hoe er éénmalig software op zijn computer voor het consult geïnstalleerd kan worden. De arts en patiënten spreken van te voren een datum en tijd af voor het online consult, net als bij een consult waarbij je bij de arts in de kliniek komt. Na dit consult wordt zowel de arts als de patiënt gevraagd hoe zij het consult ervaren hebben d.m.v. een online vragenlijst.

Zoals al eerder genoemd kan er een hoop tijd bespaart worden door het consult online te doen. Er is geen sprake van reis- en wachttijd, en de patiënt kan vanuit het comfort van zijn eigen huis zijn arts zien en spreken. Dus geen last van parkeermeters of regen! Of ook de arts minder hoeft te wachten en efficiënter kan werken wordt onderzocht in dit onderzoek.

In principe kan alles in het online consult besproken worden, net als bij een gewoon consult. Ook kan de arts via de videobeelden het resultaat van de ingreep beoordelen. Er is in het onderzoek gekozen voor patiënten die een ingreep aan hun gezicht ondergaan omdat dit gemakkelijk in beeld te brengen is.

Cisco Systems Visions Connected leveren de beveiligde verbindingen en de benodigde software.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Esthetisch Centrum Amsterdam (locatie Concertgebouwplein). Plastisch chirurg Frank Niessen werkt hier ook.

Het onderzoek is pas net van start gegaan, maar tijdens de eerste dag waarop patiënten gevraagd werd om mee te doen bleek iedereen zo enthousiast dat slechts één patiënt niet mee wilde werken aan het onderzoek.

De reacties van patiënten zijn tot nu toe positief, zij willen graag meewerken. De eerste online consulten verwachten we over ongeveer vijf weken te houden (tot nu toe hebben we het systeem slechts getest met medewerkers van Visions Connected).

We vragen mensen nu om de software te installeren op een computer of tablet die zij thuis gebruiken. Zo weten we zeker dat er een goede internetverbinding is, en kunnen we patiënten vragen om rekening te houden met goede verlichting, zodat het resultaat van de ingreep goed beoordeeld kan worden. In de (nabije) toekomst moet het ook mogelijk worden om een online consult te houden via je mobiele telefoon.

Cisco en Visions Connected hebben ruime ervaring met de videocommunicatie software en de beveiliging hiervan. Bij de online consulten zijn alleen de arts en de onderzoeker aanwezig. Voor de online vragenlijst na afloop van het consult worden nummers in plaats van namen gebruikt.

De pilot studie zal waarschijnlijk eind maart 2013 afgerond worden. Op basis van de eerste resultaten wordt het onderzoek eventueel nog uitgebreid.

Afhankelijk van de reacties van patiënten op het onderzoek en eventuele aanpassingen in de software willen we ervoor zorgen dat meerdere artsen en patiënten gebruik kunnen gaan maken van dit online consult systeem.

Dat hopen we natuurlijk wel! Het zou zonde zijn als een dergelijk efficiënt systeem niet voor iedereen toegankelijk wordt.

Je kan deelnemen aan het onderzoek wanneer je tussen nu en eind maart 2013 een behandeling aan het gezicht ondergaat in Esthetisch Centrum Amsterdam (onderdeel van de Jan van Goyen kliniek) bij dr. Frank Niessen.  Hier vind je meer adresgegevens: Esthetisch Centrum Amsterdam.

 

 

 

 

Lees ook