Het feit dat al deze vrouwen een voorgeschiedenis van borstkanker hadden en pittige behandelingen kregen, zou de reden zijn dat ongeacht de reconstructiemethode, iedereen klachten heeft.....

07:27 - 04:28
luistertijd 07:27 - leestijd 04:28

Een Nederlands onderzoek uit 2020 wijst uit dat de hoeveelheid en de ernst van chronische gezondheidsklachten na borstreconstructie losstaat van de gebruikte methode om de borsten te verfraaien na borstkanker. Reconstructie met eigen weefsel (huidlappen) en reconstructie met een implantaat geven volgens dit onderzoek evenveel klachten.

Waarom dit onderzoek?

De reden waarom dit onderzoek werd uitgevoerd is om uit te zoeken in hoeverre implantaten echt meer klachten geven. Mede-onderzoeker professor Rene van der Hulst legt uit: ‘Er is enorm veel aandacht in de media voor ziekteklachten door siliconen implantaten, terwijl onderzoek nog steeds niet onomstotelijk laat zien dat ze zo ziekmakend zijn. Het risico hiervan is dat vrouwen met bijvoorbeeld hoog risico op borstkanker ervoor kiezen om nu geen operatie te ondergaan terwijl ze met het wachten een veel grotere risico lopen. Wij wilden dit onderzoeken.’

De reden waarom de effecten van lipofilling in dit onderzoek niet zijn meegenomen is dat ten tijde van het onderzoek lipofilling nog niet vergoed werd voor totale borstreconstructie en de lange termijn resultaten ook nog niet bekend zijn. Overigens, en dat is een opmerking BeautyJournaal: voor 1 oktober 2022 moet de minister wel uitsluitsel geven over die vergoeding. De uitkomsten van het eerste grote onderzoek naar reconstructie met lipofilling ( Breast Trial 1) worden dit jaar ook gepubliceerd. Dus! Het komt eraan!

Borstreconstructie methoden na borstkanker

Steeds meer vrouwen kiezen na een borstoperatie bij kanker voor een borstreconstructie. Dat kan op drie manieren. Met eigen huidweefsel, met een siliconenimplantaat of door middel van een tertiaire borstreconstructie, waarbij de huidenvelop na verwijdering van de borst tijdelijk wordt gevuld met een met water gevulde prothese (expander) die in een later stadium wordt vervangen door eigen huidweefsel (geen lipofilling, maar huidlappen uit buik of rug) of een siliconenprothese.

Zorgen om de veiligheid van siliconen implantaten

Het resultaat van een borstreconstructie is meestal mooi, waardoor deze kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven en een positiever zelfbeeld. Toch is het niet allemaal gejuich en gejubel in borstenland. Er zijn ook serieuze zorgen. Een aantal vrouwen met implantaten ontwikkelen klachten waarbij de relatie met het implantaat nog steeds onduidelijk is. Wetenschappers staan hierin overigens lijnrecht tegenover elkaar. Hier wordt in Nederland veel onderzoek naar gedaan.

Zijn er minder gezondheidsklachten bij vrouwen met een reconstructie met eigen weefsel?

Het is voor vrouwen natuurlijk van groot belang om te weten of er gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan de verschillende methoden van borstreconstructie. Om daar achter te komen vergeleek een nieuw Nederlands onderzoek de chronische gezondheidsklachten en de kwaliteit van leven van vrouwen met een borstreconstructie met siliconenimplantaten en vrouwen met een borstreconstructie met eigen weefsel, om zo te kunnen bepalen of er een relatie is tussen het type borstreconstructie en gezondheidsklachten.

Data van 329 Nederlandse vrouwen werd onderzocht

Het onderzoek werd eind 2020 uitgevoerd in Maastricht University Medical Center en Zuyderland Medisch Centrum. Een groep vrouwen die tussen 2015 en 2018 een borstreconstructie onderging,  nam deel aan het onderzoek.

Door middel van hun medisch dossier en vragenlijsten werd de groep uitvoerig en gedetailleerd onderzocht, waarbij onder meer werd gekeken naar gewicht, leeftijd, roker of niet-roker, het medisch verleden, medische klachten en kwaliteit van leven. De groep, die uiteindelijk bestond uit 329 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van ruim 55 jaar, werd gedurende langere tijd gevolgd, oplopend tot vier jaar.

De groep bestond uit drie groepen: vrouwen met een borstreconstructie met eigen weefsel, vrouwen met een borstreconstructie met een siliconenimplantaat en vrouwen met een tertiaire borstreconstructie (eerst een expander gevuld met water er in, en later vervangen door een implantaat of eigen weefsel uit buik of rug).

Evenveel klachten, vooral vermoeidheid

Alle groepen hadden vrijwel evenveel als even hevige chronische klachten, waarbij aanhoudende vermoeidheid de meest genoemde was. Het verschil in de hoeveelheid en de ernst van de klachten was veelal de wijten aan de leeftijd, het BMI en de eerder ondergane chemotherapie van de vrouwen, maar niet aan de soort borstreconstructie die ze hadden ondergaan.

De problemen op een rij

Elk van de drie typen borstreconstructie geeft dus dezelfde kans op chronische klachten. De redenen zijn echter verschillend. Een borstreconstructie met eigen weefsel (huidlappen uit buik of rug) geeft veelal een mooier, natuurlijker resultaat. Het is echter een langdurige operatie (vaak 10 uur op een OK), en er ontstaat elders op het lichaam ook een wond en littekenweefsel. Dit kan complicatie verhogend werken.

Een reconstructie met siliconenimplantaten, al dan niet na een tijdelijk implantaat, heeft weer andere risico’s. Zo kan er lekkage of kapselvorming optreden. Bij siliconenimplantaten kan het daarom noodzakelijk zijn deze na verloop van tijd weer te vervangen. De stelregel is tegenwoordig zeker na 10 jaar. Soms hebben vrouwen onduidelijke klachten die in een aantal gevallen met het implantaat geassocieerd worden. Indien dan de implantaten worden verwijderd, verminderen de klachten bij ongeveer de helft van de patiënten, zo stelt men in het onderzoek.

Onderzoek naar klachten met siliconen blijft in beweging

Onderzoek naar chronische klachten door siliconenimplantaten blijft echter vreselijk lastig, omdat zoveel factoren een rol spelen en omdat vrouwen die er last van hebben al zo vaak heel veel medische ellende achter de rug hebben. Dat maakt het moeilijk om de precieze oorzaak van de klachten te duiden.  Ook het verdwijnen van klachten na uithalen van het implantaat kan te maken hebben met een placebo effect, aldus de onderzoekers.

Waarom geeft de ene methode niet minder klachten dan de andere?

Zo kunnen onder meer leeftijd, menopauze of fibromyalgie een rol spelen bij het ontstaan van chronische klachten. Ook worden bijwerkingen van chemotherapie nog wel eens verward met gezondheidsklachten door siliconenimplantaten. Bovendien komen onbegrepen klachten ook heel veel voor bij mensen zonder implantaten (2,5% van mensen hebben ernstige onverklaarbare klachten, SOLK genaamd).

Klachten houden verband met voorgeschiedenis: diagnose borstkanker en de behandeling

In ieder geval, zo stellen de onderzoekers, staat de hoeveelheid en de ernst van chronische klachten na borstreconstructie los van de gebruikte methode. Het lijkt er volgens hen eerder op dat de hoeveelheid en de ernst van de klachten te maken heeft met de aan reconstructie voorafgaande diagnose borstkanker en de behandeling daarvan.

De onderzoekers zijn zich bewust van de grenzen van hun onderzoek. Meer en uitgebreider onderzoek is ook volgens hen altijd nodig. De gemiddelde follow-up van vrouwen in dit onderzoek was vier jaar.

 

Lees het onderzoek hier nog eens na. In de onderzoeksgroep zaten onder meer plastisch chirurgen Andrzej A. Piatkowski de Grzymala, René R.W.J. van der Hulst en Renée M.L. Miseré.

Lees ook:

Heb jij vragen over je borsten en plastische chirurgie? Stel ze aan plastisch chirurg Frank Niessen, je krijgt altijd persoonlijk antwoord. Ga hier naar het contactformulier.

beautyjournaal shop

Lees ook