Of siliconen implantaten lekken kan vooralsnog alleen gezien worden met radiologisch onderzoek

04:40 - 02:48
luistertijd 04:40 - leestijd 02:48

De commerciële platinum haartest die aan zou tonen of siliconen borstimplantaten lekken, is niet betrouwbaar. Dat hebben onderzoekers van Amsterdam UMC vastgesteld. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd in ‘PRS Global Open’, een voor iedereen toegankelijk platform over plastische en reconstructieve chirurgie. Ook BeautyJournaal heeft aandacht besteed aan deze test in het recente verleden.

Platinum zit ook in borstimplantaten

Deze haartest, aangeboden door Hair Diagnostix (en inmiddels van de markt gehaald is), zou moeten kunnen aantonen of er sprake is van lekkage uit siliconen borstimplantaten. De test meet hoeveelheden platinum in het haar. Platinum wordt gebruikt bij de productie van siliconen implantaten en komt zo in de borstimplantaten terecht, aldus het artikel op de website van het Amsterdam UMC.

Op BeautyJournaal besteden we al sinds het schandaal met de PIP implantaten in 2012 aandacht aan de problematiek rond borstimplantaten. Plastisch chirurg Frank Niessen is een van de eersten geweest in Nederland die het probleem op de kaart zette en een warm pleitbezorger was voor onderzoek.

Overprikkeld immuunsysteem door lichaamsvreemde materialen

De bevindingen van wetenschapper Henry Dijkman over de klachten bij vrouwen die siliconen implantaten dragen en zijn inzichten dat de prothesen vrijwel allemaal lekken en immuunsystemische reacties veroorzaken, heeft het issue in een stroomversnelling gebracht. Het werd besproken bij Radar op tv en er werd diepgaand onderzoek gedaan door een internationaal netwerk van journalisten onder de naam The Implant Files naar veiligheid en klachten.

Veel vrouwen voelen zich beter, maar niet iedereen

Uiteindelijk heeft de documentaire Moordtieten vrouwen grootschalig gemobiliseerd en hen ertoe aangespoord hun borstimplantaten op lekkage te laten onderzoeken. Veel vrouwen laten sindsdien hun implantaten verwijderen. Het overgrote deel zegt zich beter te gaan voelen na verwijdering zo blijkt uit de vele reacties van vrouwen in Facebookgroepen en uit vragenlijsten bij plastisch chirurgen, maar er blijft een groep klachten houden, ook na verwijdering.

Reden voor onderzoek door Amsterdam UMC

Prabath Nanayakkara, hoogleraar Acute interne geneeskunde vertelt over de haartest: “Het aantal verwijzingen van patiënten naar de ‘Siliconenpoli’ in Amsterdam UMC loopt op en vaak nemen patiënten de uitslag van deze haartest mee.

“Ze maakten zich naar aanleiding van de uitslag zorgen over mogelijke lekkage van de borstimplantaten”, zegt Nanayakkara. “Dit was reden voor ons om deze test te onderzoeken.” Uit het onderzoek blijkt geen significant verschil tussen de hoeveelheden platinum gemeten in de haren van vrouwen met of zonder siliconen borstimplantaten en met of zonder klachten.

Platinumwaarden in haar geven geen onomstotelijk bewijs

“Bovendien hadden enkele vrouwen met gescheurde prothesen geen verhoogde platinumwaarden. “Kortom: er is op dit moment geen bewijs om deze haartest te gebruiken als maat voor siliconenlekkage. Of de siliconen implantaten lekken, kunnen we nu alleen zien met radiologisch onderzoek. Het zou geweldig en nuttig zijn als er een simpelere test zou bestaan om siliconenlekkage aan te tonen. Maar die bestaat helaas nog niet.”

Radiologisch onderzoek

Bij Amsterdam UMC wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar een mogelijke relatie tussen siliconen borstimplantaten en gezondheidseffecten. Ruim 1300 vrouwen zijn al bij de ‘Siliconenpoli’ geweest. “Onderzoek blijft nodig, er is nog veel onbekend”, zegt Nanayakkara. Het onderzoek wordt verricht in samenwerking met onder andere het RIVM en verschillende medisch specialisten zoals plastisch chirurgen, allergologen en radiologen.

Dit onderzoek zegt overigens niets over het al dan niet ziek worden door lekkende implantaten.

LEES OOK:

Heb jij klachten? Meldt ze ook bij www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl

Lees ook