het lijkt er meer op dat psychische klachten bijdragen aan het ontstaan van lipoedeem. Depressie en PTSS blijken daarnaast de intensiteit van de pijn bij lipoedeem te verergeren.

04:34 - 02:44
luistertijd 04:34 - leestijd 02:44

Over lipoedeem doen de wildste verhalen de ronde. Zo zou je er obees van worden, zou flink afvallen er geen effect op hebben, zou je er psychische klachten door krijgen en zou eigenlijk alleen liposuctie tot vermindering van de klachten kunnen leiden. BeautyJournaal ontkracht de vijf meest hardnekkige mythes over lipoedeem. In dit deel lees je alles over de mythe dat lipoedeem leidt tot psychische problemen. Die zijn er namelijk wel, maar het is onduidelijk of ze een gevolg zijn van lipoedeem, of er dus al waren….

Dit artikel is gebaseerd op kennis die tijdens een internationaal congres over lipoedeem is gedeeld in 2020. De kennis is een overzicht van alle wetenschappelijke onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn.

lipoedeem

Lipoedeem aan de achter- en voorkant

Lipoedeem leidt tot psychische problemen

Vrouwen die aan lipoedeem lijden hebben vaak veel klachten. Ze hebben vaak veel pijn in de benen, wat de kwaliteit van hun leven beduidend slechter maakt. Daarnaast hebben ze te maken met stigmatisering, waardoor ze moeite hebben met het accepteren van hun eigen lichaam. Tenslotte kan het lang duren voordat hun arts hun klachten erkent. Vaak wordt dan ook beweerd dat patiënten met lipoedeem last hebben van psychische problemen.

Depressie, eetproblemen en angststoornissen

Er is niet veel onderzoek gedaan naar psychische problemen van mensen met lipoedeem maar er zijn wel wat cijfers. Daaruit blijkt dat mensen die aan lipoedeem lijden vaker last hebben van depressie, eetproblemen en angststoornissen. Ook doen ze vaker een zelfmoordpoging. Er is echter nooit wetenschappelijk bewezen dat deze psychische klachten het gevolg zijn van lipoedeem. Zo is nooit gekeken of lipoedeem werkelijk de oorzaak is van de psychische klachten, of dat de twee los van elkaar staan. Ook is nooit onderzocht of de pijnklachten een gevolg zijn van de diverse psychische klachten.

Onderzoek door een psychotherapeut

In een nieuw onderzoek naar psychische problemen als gevolg van lipoedeem, werden 150 patiënten, die allen de diagnose lipoedeem hadden gehad en allemaal last hadden van vetophopingen in de benen (en soms de armen) en ook pijnklachten hadden, gedurende ruim twee jaar gevolgd. Er werd zowel gekeken naar huidige als naar inmiddels opgeloste psychische problemen. Het onderzoek werd gedaan door een psychotherapeut die veel ervaring heeft met het behandelen van patiënten met lipoedeem.

De resultaten

Van de onderzochte groep bleek tachtig procent al last te hebben van ernstige psychisch klachten als depressie, extreme stress, burn-out en ernstige eetproblemen voordat ze last kregen van pijnklachten door lipoedeem. Zo’n vijf procent van de onderzochte groep had last van ernstige eetproblemen voordat ze lipoedeem hadden. Bijna een kwart van de deelnemers had ooit suïcidale neigingen gehad, maar ontkende dat deze gerelateerd waren aan lipoedeem. Ze weten de suïcidale neigingen aan stressvolle gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare, ontslag , een ernstig ziek kind, ruzie op het werk of familieruzies.

Meer dan de helft van de deelnemers had een jaar voor ze pijnklachten door lipoedeem kregen al last van psychische klachten. Deze psychische klachten zijn dus geen gevolg van lipoedeem.

Conclusie

De meeste vrouwen met lipoedeem hebben al ruim een jaar voordat ze last kregen van pijn door lipoedeem al last van ernstige psychische klachten. Die psychische klachten worden dus niet veroorzaakt door lipoedeem. Integendeel; het lijkt er meer op dat psychische klachten bijdragen aan het ontstaan van lipoedeem. Depressie en PTSS blijken daarnaast de intensiteit van de pijn bij lipoedeem te verergeren.

Lees ook:

beautyjournaal shop

Lees ook