Het is goed deze huidschilfering tijdig op te sporen

05:58 - 03:34
luistertijd 05:58 - leestijd 03:34

Actinische keratosen zijn meestal oppervlakkige plekjes (5- 10mm), met roodheid waarop hoornachtige schilfering plaatsvindt. Soms is het een plekje, vaak zijn er meerdere plekjes aanwezig. Ze komen vooral voor op huidgebieden die vaak aan de zon worden blootgesteld, zoals (onbehaarde) schedel, gelaat en ook handruggen. Soms zelfs op de onderbenen. Online Dermatologie deed er recent onderzoek naar en wij delen op BeautyJournaal alle antwoorden en oplossingen met je.

actinische keratosen

Wat zijn actinische keratosen?

Actinische keratosen zijn zonbeschadigingen. Het zijn  meestal kleine, veelal ruw aanvoelende verhoornde plekjes van de huid. De kleur varieert van huidkleurig tot rood of bruin. Deze huidafwijkingen ontstaan op de aan (zon)licht blootgestelde delen van het lichaam. We zien het vooral in het gezicht en op de handruggen.

Actinische keratosen worden vooral op oudere leeftijd gezien. Doordat mensen steeds vaker tijd in de buitenlucht doorbrengen worden ze ook steeds vaker op jongere leeftijd waargenomen. Een langdurig verblijf in de tropen, een licht huidtype en een langdurig gebruik van bepaalde medicijnen verhogen het risico op het krijgen van actinische keratosen.

Actinische keratosen zijn te beschouwen als een chronisch effect van (teveel) ultraviolette straling en zij moeten gezien worden als een mogelijk voorstadium van huidkanker.

huidkanker

Hoe ontstaan ze?

Zonlicht heeft zowel positieve als negatieve kanten voor de mens. Als goede eigenschap kan genoemd worden de aanmaak van vitamine D in de huid. Door velen wordt ook het zonnen als aangenaam ervaren. De negatieve kanten kunnen worden verdeeld in directe effecten en effecten op lange termijn. Een direct effect is bijvoorbeeld de zonnebrandreactie.

Een nadelig effect van ultraviolette straling op lange termijn is de vroegtijdige veroudering van de huid. De huid wordt droog en rimpelig, bleekgeel tot bruin van kleur en voelt leerachtig aan. De huid wordt ook vlekkerig.

zonlicht

Langdurige blootstelling

Actinische keratosen ontstaan na langdurige blootstelling van de huid aan zonlicht. Ze worden daarom ook wel solaire keratosen genoemd. Het ontstaan van actinische keratosen is afhankelijk van het huidtype en de totale hoeveelheid ultraviolette straling die iemand  heeft gekregen. Hoe blanker de huid, des te groter de kans op het ontwikkelen van deze huidafwijking.

Wat zijn de verschijnselen?

Voorkeursplaatsen zijn de handruggen, de onderarmen, het gezicht en de schedelhuid. In het begin is de huidafwijking beter te voelen dan te zien. Het zijn huidkleurige, rode of bruine, ruw aanvoelende plekjes of grotere plekken.

Soms zijn ze licht pijnlijk bij aanraking. De grootte kan wisselen van enkele millimeters tot enkele centimeters. Na verloop van jaren kan er in deze plekjes huidkanker ontstaan.

huidkanker

De diagnose

Meestal kan de diagnose met het blote oog gesteld worden. Bij twijfel kan er door het nemen van een klein huidmonster verder onderzoek worden gedaan. Dit laatste om meer zekerheid te krijgen over de diagnose.

huidkanker

De behandeling

Behandeling van actinische keratosen is noodzakelijk, omdat er  een duidelijk verhoogde kans bestaat op huidkanker. Actinische keratosen kunnen op verschillende manieren worden behandeld:

creme smeren

Wat kan je zelf nog doen?

Belangrijk is verdere beschadiging van de huid door ultraviolette straling zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door blootstelling aan zonlicht (en zonnebank) te beperken.

Het gebruik van zonnebrandcrème (ook wel: antizonnebrandcrème of zonnemelk) met een hoge beschermingsfactor (factor 15 of hoger), maar vooral het dragen van beschermende kleding en een hoofddeksel is van groot belang. Hierbij moet men bedenken dat een zonnebrandcrème niet bedoeld is om langer in de zon te kunnen blijven, maar om de huid te beschermen, gedurende de tijd dat je in de zon bent. Bij mensen met veel actinische keratosen blijft controle door de arts noodzakelijk.

zonnebrand

Wat zijn de vooruitzichten?

Actinische keratosen blijven na behandeling steeds terugkomen. De vroeger opgelopen zonneschade kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Met enige regelmaat zal daarom de behandeling moeten worden herhaald.

Na verloop van jaren kan er in de actinische keratosen huidkanker ontstaan. De vorm van huidkanker die kan ontstaan is het plaveiselcelcarcinoom. De kans op het ontstaan hiervan wordt geschat op 5-10%.

Bron: Actinische keratosen – Online Dermatologie

Lees ook:

beautyjournaal shop

Lees ook