De huisarts moet een preventie expert worden.

03:36 - 02:10
luistertijd 03:36 - leestijd 02:10

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en onderzoeksinstituut TNO hebben de handen ineen geslagen en het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde opgericht (NILG).

We kunnen diabetes ook zonder pillen de kop in drukken!

Het doel van het instituut is om de maatschappelijke en economische impact van leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes in de komende tien jaar te halveren, door de patiënt de regie over de eigen gezondheid te laten nemen, en dat betekent in werkelijkheid dat er bijvoorbeeld heel grondig naar voedingspatronen gekeken gaat worden, want het blijkt inmiddels dat diabetes type II heel goed onder controle te houden is met de juiste voeding.

Huisartsen moeten aan preventie gaan doen

Velen in onze branche weten natuurlijk al lang dat echt kwalitatieve voeding van grote impact is op het geestelijk en lichamelijk welbevinden, maar dat de reguliere medische wereld en een degelijk onderzoekscentrum zich er nu ook over buigen is echt fantastisch nieuws. Er is inmiddels ook een genootschap van huisartsen opgericht dat zich veel meer op preventie in plaats van alleen maar genezing gaat richten.

Ons zorgstelsel is hopeloos verouderd

Leefstijlgeneeskunde moet onderdeel worden van de reguliere geneeskunde, vindt internist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie aan het LUMC, Hanno Pijl. Hij is van mening dat het huidige zorgstelsel, dat in de 19e eeuw is ontstaan, niet meer voldoet. Hij vindt dat er alleen maar aan ziekenzorg wordt gedaan en niet aan gezondheidszorg.

De macht van de farmaceutische industrie is te groot

Pijl ageert fel tegen het conglomeraat van conservatieve artsen en de farmaceutische industrie die er teveel belang bij hebben om de pillenverstrekkende industrie in leven te houden. Pijl toog onlangs ook naar het Europees Parlement waar hij een fel betoog hield samen met een Nederlandse en een Engelse collega-arts tegen het functioneren van de huidige medische zorg.

Bekijk hier de video van het indringende betoog van prof Hanno Pijl voor het Europees Parlement:

Het uitgangspunt van leefstijlgeneeskunde is dat de dokter meer moet loslaten en dat de patiënt het heft in eigen hand moet nemen – en zijn leefstijl aanpassen ten bate van zijn gezondheid. Hiervoor is een transformatie nodig, stellen het LUMC en TNO, niet alleen in de zorg maar ook in het bedrijfsleven, in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn én bij de burger zelf.

Neem de verantwoordelijkheid voor je gezondheid in eigen hand

Het doel van het NILG is om de maatschappelijke en economische impact van ‘leefstijl-geneesbare ziekten’ in de komende tien jaar te halveren, door deze zorg te laten verhuizen van spreekkamer naar huiskamer. Dit wil het instituut doen door te fungeren als platform voor kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Op deze manier zal een brede coalitie ontstaan, verwacht het NILG, die de implementatie van leefstijlgeneeskunde in Nederland en daarbuiten mogelijk maakt. Bron Skipr.

Bekijk hier opnamen van het betoog van professor Hanno Pijl over de slechte invloed van koolhydraten op je gezondheid:

MEER LEZEN?

 

Lees ook