Wij onderscheiden de fabels van de feiten

03:58 - 02:23
luistertijd 03:58 - leestijd 02:23

Laserbehandeling voor de donkere huid veilig. Of niet?!

Het is een veelgehoorde uitspraak: “Laser kan niet veilig gebruikt worden op de donkere huid.” Dit is echter een vooroordeel dat arts Eliot Battle maar al te graag weerlegt. Battle heeft namelijk – samen met Harvard University – de afgelopen 20 jaar onderzoek gedaan naar het veilig uitvoeren van laserbehandelingen op de donkere of gekleurde huid.

“Ik ontmoet nog regelmatig patiënten die me vertellen dat hun dermatoloog of laserkliniek aangeeft dat het simpelweg niet veilig is om de donkere huid te laseren,” zegt Battle, CEO en mede-oprichter van het Cultura Dermatology and Laser Center in Washington. Onlangs sprak hij ook op de Skin of Color Seminar in New York over dit thema.

Huidskleur is niet de enige factor

Bij het beoordelen of een laserbehandeling veilig kan worden uitgevoerd, is huidskleur echter niet de enige of belangrijkste factor. Ook etnische afkomst, blootstelling aan de zon en de medische geschiedenis van een patiënt zijn zaken om rekening mee te houden. Battle: “Een persoon die is opgegroeid in het noorden van de Verenigde Staten, waar de zomers kort zijn, zal anders reageren op een laserbehandeling dan een persoon die in het zuiden is opgegroeid. Op vergelijkbare wijze zal iemand uit het Caribisch gebied weer anders reageren dan iemand die heel zijn leven in Afrika heeft gewoond. Dit heeft de maken met de impact die de zon op de huid heeft.”

Ook je medische historie telt mee…

“Om een voorbeeld te geven: we zien bij patiënten met diabetes dat de huid verandert door de ziekte en daarmee ook hoe laser reageert op de huid,” aldus Battle.

Ondanks de enorme technische vooruitgang op het gebied van laserapparatuur in de laatste 20 jaar, waardoor het mogelijk is geworden om mensen met een donkere huid veilig en effectief te behandelen “zien we nog steeds een disproportioneel aantal mensen met een donkere huid, waarbij bijwerkingen optreden,” zegt Battle.

Volgens hem is de verklaring hiervoor vooral gelegen in het feit dat er verhoudinsgewijs meer mensen met een donkere huid kiezen voor een laserbehandeling, gekoppeld aan een gebrek van kennis en ervaring van behandelaars voor wat betreft het veilig behandelen van de donkere huid. Hierbij wordt volgens Battle nog onvoldoende gekeken naar wat hij de ‘cultuur van de huid’ noemt.

Ken de cultuur van de huid

“Ongeacht huidskleur of etnische afkomst, we hebben allemaal hetzelfde aantal melanocyten in onze huid. Deze zijn gebundeld in cellichamen die we melanosomen noemen. De afmeting van de melanosoom, hoe ze zijn gebundeld (los of in membranen) en waar ze zich bevinden in de epidermis, bepaalt je huidskleur, evenals hoe de huid reageert op laser,” legt Dokter Battle uit.

Je etnische afkomst en blootstelling aan de zon heeft invloed op de verdeling van melanine in de huid. Lichtere huiden hebben kleinere melanosomen, gebundeld in membranen in de basale laag van de epidermis. Dit is de onderste laag van de epidermis, ook wel kiemlaag genoemd. Donkere huiden daarentegen hebben meer en grotere melanosomen die bovendien verspreid zijn over alle lagen van de epidermis. Dus niet alleen de onderste.

Maar los van de verdeling van de melanosomen over de huid, speelt dus ook je afkomst, medisch geschiedenis en zongedrag een rol. De cultuur van de huid. Dokter Battle: “In andere woorden: wit is niet wit en bruin is niet bruin.”

En hoe meer we dit begrijpen, hoe veiliger laserbehandelingen worden. Ook voor de donkere huid. Daarom pleit Battle voor nader onderzoek over dit thema.

Meer weten over laser? In dit artikel legt arts en BeautyJournaal expert Claudia van der Lugt het je haarfijn uit.

Bron: Dermatology Times

Lees ook