Maar dit komt niet door nationale screeningsprogramma's....

02:28 - 01:29
luistertijd 02:28 - leestijd 01:29

Onderzoek toont aan: minder sterfgevallen door borstkanker

Het afgelopen jaar 2016 gaat helaas niet de geschiedenisboeken in als een jaar vol met goed nieuws. Toch zijn recente onderzoeksresultaten over borstkanker zeer hoopgevend. Volgens een rapport van de World Health Organization (WHO) hebben onderzoekers van het International Research Institute in Lyon geconcludeerd dat het aantal sterfgevallen door borstkanker in de Verenigde Staten met 42% is afgenomen tussen 1980 en 2013. Het onderzoek toont bovendien aan dat deze afname vooral significant is voor vrouwen jonger dan 50.

In het onderzoek werden in totaal 47 landen betrokken. De onderzoekers ontdekten dat in 39 van de 47 landen het aantal sterfgevallen door borstkanker in de onderzoeksperiode 1980-2013 is afgenomen, hetgeen op een wereldwijde afname duidt.

Niet alleen tijdige screening van belang

Er zijn diverse factoren denkbaar voor deze afname en niet al deze factoren hangen samen met een tijdige screening en het vroegtijdig constateren van de ziekte, zoals vaak wordt gedacht. Zo hadden Nederland en België in 1980 een vergelijkbaar sterftecijfer en ook een vergelijkbare afname van het aantal sterfgevallen in de jaren die volgden, ondanks dat preventieve screening in Nederland al in 1988 breed werd ingevoerd middels het Bevolkingsonderzoek en in België pas in 2005. Dit leidt tot de aanname van de onderzoekers dat de afname in sterfgevallen niet per definitie samenhangt met het invoeren van preventieve screening.

Gezondheidszorg en lifestyle spelen ook een rol

Hoofdonderzoeker Cecile Pizot geeft aan dat de verschillende stelsels van gezondheidszorg ook een rol spelen. Bijvoorbeeld omdat het vaak deze stelsels zijn die richting geven aan de te gebruiken medicatie of te kiezen behandelmethode. En natuurlijk spelen ook andere factoren mee, als lifestyle, dieet en blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, zoals chemicaliën in plastic. Zo constateerden de onderzoekers in Zuid Korea juist een toename van het aantal sterfgevallen van maar liefst 83% in de onderzoeksperiode. Deze toename is waarschijnlijk te wijten aan de industrialisering van Zuid Korea. Waar inwoners voorheen een landelijke en sobere levenswijze hadden, kregen zij vanaf 1980 meer en meer een ‘westerse’ lifesyle, met alle voedingsmiddelen en (schadelijke) producten die daar bij horen.

Het onderzoek is niet volledig sluitend voor wat betreft het vaststellen van de oorzaken van de afname van sterfgevallen door borstkanker, maar wel richtinggevend voor vervolgonderzoek op het gebied van het voorkomen en genezen van borstkanker.

Bron

Lees ook