Vooral hormoonverstoorders geven problemen

04:04 - 02:26
luistertijd 04:04 - leestijd 02:26

Vrouwen eisen betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen

Women in Europe for a Common Future (WECF), het internationale gender- en duurzaamheidsnetwerk werkzaam in meer dan 50 landen, publiceerde ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag eerder deze maand een nieuwe studie getiteld “Women and Chemicals”. WECF roept bovendien op tot politieke actie voor betere bescherming van vrouwen en kinderen tegen schadelijke stoffen.

Blootstelling aan schadelijke en ongezonde stoffen

Vrouwen én mannen worden voortdurend blootgesteld aan schadelijke en ongezonde stoffen in hun dagelijks leven. Vrouwen worden echter vaak op een andere manier blootgesteld aan deze stoffen als een gevolg van genderrollen en/of biologische gevoeligheden.

Chemicaliën, thuis én op het werk

In de studie wordt onder meer gekeken naar de gevolgen van het gebruik en werken met pesticides, kwik en hormoonverstorende stoffen voor de gezondheid van vrouwen. Vrouwen worden wereldwijd blootgesteld aan een reeks van gevaarlijke chemicaliën thuis én op het werk, als gevolg van hun werk als pesticidesproeiers, afvalplukkers, schoonmaaksters of als werknemers in de kunststofindustrie.

Gevaarlijke stoffen zijn overal

Gevaarlijke chemische stoffen bevinden zich in de lucht die we inademen, in het voedsel dat we eten en in het water dat we drinken. Mensen zijn voor een grotendeel onbewust van deze dagelijkse blootstelling aan chemische stoffen. De chemische stoffen hebben negatieven gevolgen op het milieu en de menselijke gezondheid en kunnen tot een aantal levenslange, onomkeerbare en chronische aandoeningen veroorzaken. Blootstelling aan schadelijke stoffen kan leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, zoals kanker, diabetes of onvruchtbaarheid.

Verhoogd risico op borstkanker

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) stelt dat schadelijke stoffen tot een verhoogd risico op borstkanker leiden, met de inschatting dat ongeveer 1,7 miljoen vrouwen zullen worden gediagnosticeerd met borstkanker in 2020.

Hormoonverstoorders

Corinne Lepage, voormalig Franse minister van het milieu en voorzitter van WECF International stelt: “Ik maak me vooral zorgen over hormoonverstorende stoffen, de zogenaamde EDCs. Hoewel meer en meer onderzoeken bekend worden over de schade voor mens en milieu is de Europese Commissie tot nu toe nog niet in staat geweest EDCs te reguleren.

Vooral vrouwen en mannen die van plan zijn om kinderen te krijgen, moeten beter worden beschermd tegen en geïnformeerd over EDCs. Dit rapport is een goed startpunt om het verband tussen blootstelling aan chemische stoffen van de vrouwen, de verhoging van de aantal ziektes en dat politieke actie nu nodig is te laten zien.”

Gevolgen voor kinderen

Sommige stoffen, zoals bovengenoemde hormoonverstoorders, kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind tijdens de eerste levensjaren. Dit werd ook bevestigd door de verklaringen in 2015 van de Internationale Federatie van Gynaecologie en Obstetrie (FIGO) en de Endocrine Society. FIGO, wees bijvoorbeeld erop dat “de blootstelling aan giftige chemische stoffen in het milieu tijdens de zwangerschap een bedreiging kan zijn voor de gezonde menselijke voortplanting … en dat baby’s ‘pre-vervuild’ worden geboren.” FIGO en de Endocrine Society dringen aan op politieke actie.

Focus op vrouwen… onmiddellijk!

Alexandra Caterbow van WECF concludeert: “In dit rapport hebben we ons gericht op vrouwen, omdat de gevolgen van schadelijke stoffen op de mannelijke gezondheid al beter bekend zijn, zoals verminderde zaadproductie en de toename van teelbalkanker. We roepen tot wetgevende maatregelen op voor een betere bescherming van de gezondheid van vrouwen, mannen en kinderen van gevaarlijke chemische stoffen. Er moeten onmiddellijk stappen worden genomen tegen het gebruik van zeer gevaarlijke pesticiden, tegen het gebruik van kwik in de goudwinning én voor het afbouwen van EDCs zoals Bisphenol A in producten en verpakkingen, en het gebruik van veiliger substituten en niet-chemische alternatieven”.

‘Women and Chemicals’ kwam tot stand dankzij steun van deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de Verenigde Naties, wetenschappelijke instellingen, de WHO en UNDP . Voor meer info over het WECF, zie de website.

Lees ook