Over nasolabiale en mentolabiale hoekjes

02:54 - 01:44
luistertijd 02:54 - leestijd 01:44

 

Onderzoekers stellen de perfecte lip vast

Wat maakt lippen zo aantrekkelijk? Zijn er bepaalde factoren – zowel voor mannen als voor vrouwen – waardoor aantrekkelijkheid van lippen wordt bepaald? Resultaten van een recent onderzoek uit Duitsland suggereren dat er bepaalde afmetingen, ofwel parameters, zijn die de ideale vorm van de lippen en de onderkant van het gezicht bepalen. Voor mannen én voor vrouwen.


176 lippen uitvoerig bestudeerd door 250 mensen

Dokter Penna, werkzaam op de afdeling hand- en plastische chirurgie van het universitair medisch centrum in Freiburg, Duitsland, voerde deze studie samen met collega’s uit om helderheid te verkrijgen in de bestaande literatuur over dit onderwerp. Hiertoe fotografeerde het onderzoeksteam de lippen en kin van 176 patiënten. Deze foto’s werden online beoordeeld door 250 ‘juryleden’ met behulp van een analoge Likert schaal. Dit is een populaire en betrouwbare methode om iemands houding of mening te meten met behulp van antwoordkeuzen die variëren van het ene uiterste naar het andere uiterste (bijvoorbeeld: van helemaal niet waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk). Dit in tegenstelling tot een simpel ja of nee.

Onderzoeksresultaten

Het online onderzoek leidde tot de volgende inzichten:

1. Mannen en vrouwen die als aantrekkelijk worden gezien hebben over het algemeen een grotere afstand tussen mond en neus, net als tussen kin en neus, dan minder aantrekkelijke mannen en vrouwen;

2. De nasolabiale hoek (dit is de hoek die gevormd wordt door bovenlip en onderkant van de neustop) is scherper bij aantrekkelijke vrouwen en minder scherp bij onaantrekkelijke vrouwen;

Links: een scherpe mentolabiale hoek. Rechts: een minder scherpe mentolabiale hoek (na chirurgische ingreep).

3. De mentolabiale hoek (het hoekje in je kin als je jezelf en profiel bekijkt) is minder scherp bij aantrekkelijke vrouwen en scherper bij onaantrekkelijke vrouwen.

Minder deuk

Oftewel, aantrekkelijke vrouwen hebben een kleinere ‘deuk’ in hun kin dan onaantrekkelijke vrouwen.

Liever een kleinere afstand bij vrouwen tussen neus en mond en kin

Toen de onderzoekers de resultaten voor lipparameters van mannen en vrouwen vergeleken, kwamen ze tot de ontdekking tot de kin-mond en kin-neus afstand van aantrekkelijke vrouwen kleiner is dan de kin-mond en kin-neus afstand van mannen die door de juryleden eveneens als aantrekkelijk werden beschouwd. We denken dus kennelijk anders over mannelijke aantrekkelijkheid dan over vrouwelijke aantrekkelijkheid, als het gaat om het onderste deel van het gezicht.

Het onderzoeksteam concludeert: “Het is ons gelukt om bepaalde parameters vast te stellen voor lippen en het onderste deel van het gezicht die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van vrouwelijke en mannelijke individuen en hebben bewezen dat er geslacht gerelateerde verschillen bestaan in afmetingen en vorm van wat als aantrekkelijk wordt beschouwd.”

Bron

Lees ook