Resultaten in juni dit jaar gepubliceerd

03:34 - 02:08
luistertijd 03:34 - leestijd 02:08

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft alle artsen in Nederland in 2010  aangeschreven om patiënten die een PIP implantaat hadden gekregen, op consult te laten komen voor onderzoek. Het Medisch Centrum Jan van Goyen/ECA heeft hier onder andere aan gehoor gegeven, zo meldt plastisch chirurg dr. Frank Niessen. De kliniek implanteerde de protheses sinds 2000.

De kliniek heeft alle gegevens uit die consulten laten registreren en analyseren door onderzoekster Marike Mayers.  De resultaten uit dit onderzoek zijn in juni 2012 gepubliceerd in het tijdschrift Plastic Reconstructive Surgery.

Wat kwam er uit dit onderzoek naar voren? In de periode 2000-2001 zijn door Medisch Centrum Jan van Goyen/ECA 474 vrouwen aangeschreven om terug te komen voor onderzoek. Uiteindelijk bleken daarvan 364 vrouwen PIP implantaten te hebben. Hiervan zijn 129 vrouwen op de polikliniek verschenen en hebben er 112 ingestemd met een uitgebreid onderzoek, bestaande uit een MRI scan en klachtenregistratie. De uiteindelijke studiegroep bestond uit 112 patienten.

De resultaten van deze studiegroep:

Plastisch chirurg dr Frank Niessen

Bij 90% van de vrouwen waren er geen lichamelijke bevindingen geconstateerd. Bij de overige 10% dus  wel. Dit varieerde van asymmetrie van de borsten, intrekking van huidweefsel, een verdikte lymfeklier in de oksel.

70% Van de vrouwen gaf aan zelf geen klachten te ervaren. De overige 30% ervaarde klachten als pijn in de borst, een brandend gevoel, soms een verandering van de borstvorm.

Bij 1 op de 3 vrouwen werd lekkage uit een van de beide PIP protheses geconstateerd. Opmerkelijk vindt de toenmalig onderzoekster dat de vrouwen daar nauwelijks klachten van hadden. De klachten die gemeld werden konden niet in verband worden gebracht met de lekkende borstprothese.

Een van de grootste zorgen is de relatie met borstkanker, zo blijkt uit berichtgeving de afgelopen 1,5 jaar. Onderzoekster Mayers laat weten dat uit de studiegroep van Medisch Centrum Jan van Goyen/ECA geen enkele vrouw borstkanker heeft gekregen.

Over de berichtgeving rond borstkanker en PIP laat Mayers het volgende weten: ‘Er zijn internationale onderzoeken bekend waaruit blijkt dat vrouwen met protheses in het algemeen een  iets verhoogde kans op een bepaalde vorm van kanker hebben: lymfoomkanker, maar dit komt zeldzaam voor. Andere studies geven een verminderde kans op borstkanker aan, als men een implantaat heeft gekregen. Het PIP implantaat geeft wel een hogere kans op lekkage, maar zegt ze daarbij: ‘Ik heb geen gegevens van andere merken, dus ik kan op het punt van lekkage geen vergelijk maken.’

In de groep van 30 duizend Franse vrouwen die PIP implantaten dragen, zouden uiteindelijk iets meer dan 3000 in hun leven borstkanker krijgen. Dit is onfhankelijk van of ze een implantaat hebben. Als vrouw loop je überhaupt het risico om borstkanker te krijgen. In Nederland krijgt bijvoorbeeld 1 op de 9 vrouwen borstkanker. Diverse instanties, zowel nationaal als internationaal doen nu onderzoek naar de relatie tussen PIP en een verhoogde kans op borstkanker.

Het IGZ heeft de afgelopen maanden alle vrouwen die PIP implantaten dragen, opgeroepen terug te gaan naar het ziekenhuis of de kliniek waar ze zijn ingebracht voor controle en verwijdering ervan. De kosten hiervoor worden vergoed door de verzekeraar.

Lees hier het complete onderzoek (Engels)Prevalence of Rupture in Poly Implant Prostheses-PRS-27-01-11

Bekijk hier ook een docu over een verwijderingsoperatie van PIP implantaten

Lees ook