Oxybenzone kun je beter vermijden

03:28 - 02:04
luistertijd 03:28 - leestijd 02:04

Regelmatig verschijnen in de media berichten dat je beter geen zonproducten kunt kopen waarin het uv-filter oxybenzone zit. Het zou een hormonale werking hebben, zich in het lichaam kunnen ophopen doordat het gemakkelijk door de huid kan worden opgenomen en het kan allergie veroorzaken.

We hebben onlangs eens navraag gedaan bij de Nederlandse Cosmetica Vereniging (branche vereniging cosmetica industrie) en zij lieten het volgende weten.

(start citaat)

‘Oxybenzone is een UV-filter en toegelaten voor gebruik in cosmetica, de toelating lees je hier.

De toelating is verstrekt op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Alle studies over deze stof worden daartoe verzameld en door deskundigen geëvalueerd. Oxybenzone is in 2008 nog geëvalueerd door het wetenschappelijk comité. De conclusie was dat:

The SCCP is of the opinion that the use of benzophenone-3 as a UV-filter up to 6% in cosmetic sunscreen products and up to 0.5% in all types of cosmetic products to protect the formulation does not pose a risk to the health of the consumer, apart from its contact allergenic and photoallergenic potential.”

Dat betekent dus dat het veilig in zonnecosmetica tot 6% gebruikt kan worden, en tot 0,5% in alle andere producten. Met nadruk wordt gesteld dat oxybenzone allergene eigenschappen heeft. Op zich is dat niet verontrustend. UV-filters staan ver onder in de lijst van stoffen die een allergie veroorzaken.

Hoe dit comité tot deze beoordeling is gekomen kun je hier nalezen, het betreft een opsomming en beoordeling van alle (nieuwe) informatie over deze stof. Hierin staat bijvoorbeeld dat de opname door de huid van dit filter 10% is. In de veiligheidsbeoordeling is hiermee dus rekening gehouden, de veiligheid van het product is hierdoor dus niet in het geding.

Op basis van deze evaluatie is inmiddels voorgesteld om ook de concentraties die in de wet staan voor het gebruik van deze stof in cosmetica aan te passen. Dat is de normale gang van zaken, op basis van de wetenschappelijke beoordeling wordt de wet voor het gebruik van stoffen, indien nodig aangepast.

De NCV heeft over deze procedures een boekje over geschreven dat ik u van harte aanbeveel. Hierin staat uitgelegd hoe de veiligheid van ingredienten en cosmetica gewaarborgd wordt. De link naar deze publicatie: “Zeker van cosmetica” vind je hier.

Overigens heeft de NCV eerder een standpunt ingenomen over de veiligheid van Oxybenzone in 2010. Dat lees je hier.

De industrie hecht er veel waarde aan om over meerdere UV-filters (maar ook kleurstoffen, conserveermiddelen etc.) te beschikken voor het formuleren van producten. De chemisch verschillende filters zijn nodig om verschillende typen producten te kunnen ontwikkelen, van milks, gels, naar sprays. Niet iedere filter is even geschikt voor formulering in verschillende producten. Dit vergt grote deskundigheid van productontwikkelaars, want wat voor type product gemaakt wordt, de SPF (beschermingsfactor) moet voldoen en stabiel zijn. De kwaliteit van producten dient ook onderzocht te worden.’ (einde citaat)

Note: Over de onderstreepte zin waarin staat dat de wettelijke concentraties wellicht aangepast gaan worden, heeft BeautyJournaal de vraag aan de NCV gesteld wanneer dit gaat gebeuren. Het document waarin dit wordt voorgesteld dateert al van 2008 namelijk.

Lees ook:

Lees ook