shop Eucerin UreaRepair Plus Voetcrème 10% Urea De allerbeste crème bij droge voeten en kloofjes. Bekijken Vrouwelijke wetenschappers kunnen vanaf 8 maart 2012 een Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven, dit meldt L’Oreal Nederland vandaag in een persbericht. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceren het […]

04:34 - 02:44
luistertijd 04:34 - leestijd 02:44

Vrouwelijke wetenschappers kunnen vanaf 8 maart 2012 een Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven, dit meldt L’Oreal Nederland vandaag in een persbericht.

De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Programma

Het prestigieuze internationale programma ‘For Women in Science’ is een samenwerking tussen UNESCO en L’Oréal. Het programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. In de veertien jaar dat het programma bestaat hebben meer dan 1300 vrouwen, afkomstig uit 106 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen.

25 duizend euro

Vanaf 2012 zullen jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro worden toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode tot tien jaar na de promotie (niveau Vidi).

Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op de NIAS-campus in Wassenaar waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen.

Meer vrouwen in de wetenschap!

De wereld heeft wetenschap nodig, wetenschap heeft vrouwen nodig
Van alle hoogleraren in Nederland is slechts 13% vrouw. Het Nederlandse streefcijfer van 15% in 2010 is niet gehaald, laat staan het Europese streefcijfer van 25% voor datzelfde jaar. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

Meer informatie over de aanvraag
Op de website www.forwomeninscience.nl is de volledige informatie over het programma te vinden en zijn het reglement en het aanvraagformulier te downloaden. De aanvraag moeten worden ingediend bij de Nationale UNESCO Commissie. De sluitingsdatum ligt op 15 mei 2012; de officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden in oktober.

Extra informatie over de deelnemende partijen:

Over L’Oréal

Met meer dan 100 jaar ervaring in de beauty industrie heeft de Groep L’Oréal internationaal in 2011 een geconsolideerde jaaromzet gehad van 20,3 miljard euro. De Groep heeft een personeelsbestand van 67.500 werknemers en heeft een divers en elkaar aanvullend portfolio van 23 internationale merken die verkocht worden in 130 landen. L’Oréal is de grootste investeerder in cosmetica onderzoek en creëert innovatieve en kwalitatieve producten met een hoge toegevoegde waarde. De L’Oréal Foundation, opgericht in 2007, werkt o.a. aan het promoten van wetenschappelijk onderzoek.

Over UNESCO, de Nationale UNESCO Commissie
UNESCO is de organisatie binnen de Verenigde Naties die onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie gebruikt om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. Sinds de oprichting in 1945 streeft UNESCO het doel na, om de wetenschap te stimuleren in het belang van duurzame ontwikkeling en vrede. De organisatie werkt ook aan het uitbannen van alle vormen van discriminatie en promoot de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder in wetenschappelijk onderzoek. De Nationale UNESCO Commissie is de schakel tussen de in UNESCO verenigde wereldwijde gemeenschap, het Nederlandse professionele veld en de Nederlandse overheid.

Over NIAS
Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) met een speciale rol: de organisatie kent (residentiële) fellowships van drie, vijf of tien maanden toe aan onderzoekers uit binnen- en buitenland die werken op het gebied van de sociale en de geesteswetenschappen, of in interactie daarmee. Zowel individuele onderzoekers, als (internationale) onderzoeksgroepen kunnen meedingen. Een aantal individuele fellowships wordt meegefinancierd door publieke en private instellingen. Daarnaast biedt het NIAS onderdak aan een groot aantal kleinschalige, internationale onderzoeksworkshops en debatten over onderzoeksvernieuwing, beleid en maatschappij.

Over LNVH


De Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zet zich sinds 2001 in voor de bevordering van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap en van vrouwelijke hoogleraren in commissies en adviesorganen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door het organiseren van activiteiten gericht op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers en door het beïnvloeden van universitair beleid probeert het LNVH dit doel te bereiken.

Lees ook