De matrix vormt het belangrijkste onderdeel van het hele “systeem” dat met de nagel te maken heeft.

04:34 - 02:44
luistertijd 04:34 - leestijd 02:44

De matrix vormt het belangrijkste onderdeel van het hele “systeem” dat met de nagel te maken heeft. Andere onderdelen van dit systeem zijn onder meer het nagelbed, de nagelriemen en de nagel (nagelplaat) zelf. De matrix bepaalt in eerste instantie de kwaliteit en de vorm van de nagel. Veel nagelproblemen vinden hun oorsprong in de matrix.

Het maantje als onderdeel van de matrix

De matrix een klein stukje glinsterend levend weefsel dat zich aan de basis van de nagel bevindt. Een klein deel hiervan is zichtbaar als het blauwachtig-witte halve maantje aan het begin van de nagel. Dit zichtbare deel (de lanula) hoeft overigens niet bij alle vingers zichtbaar te zijn.

De keratine producent

De matrix is de “werkplaats” waarin een buitengewoon taai vezelachtig eiwit wordt geproduceerd dat keratine (Grieks: hoornstof) wordt genoemd. Dit keratine vormt de bouwstenen waaruit de nagel (of beter gezegd de nagelplaat) is opgebouwd. Om de functie van de matrix duidelijk te maken heb ik hierboven met opzet het woord “werkplaats” gebruikt want vanuit voedingsstoffen en zuurstof die in het bloed worden aangevoerd bouwt de matrix de nagel op volgens een min of meer continue proces.

Groeicurves

Inderdaad, min of meer, want ’s zomers verloopt dit proces sneller dan ’s winters en ook overdag groeien nagels sneller dan ’s nachts. Bij mannen groeien nagels sneller dan bij vrouwen en dan vooral aan de dominante hand.  Teennagels groeien ongeveer de helft zo snel dan vingernagels.

Gezonde matrix, gezonde nagel?

De matrix bepaalt in eerste instantie de kwaliteit en de vorm van de nagel. Hierbij weet de matrix precies wat er verwacht wordt. Naast de productie van een continue stroom van keratinecellen moet de matrix er ook voor zorgen dat deze terecht komen waar ze thuishoren. De meest voor de hand liggende voorstelling van zaken die je hierbij kan maken is dat de uitstulpende keratinecellen als een “takje” loodrecht uit de vinger gaan groeien. Gelukkig is dat niet waar omdat de matrix precies weet dat deze cellen zich als een “schijfje” –de nagel dus – onder een hoek van 90 graden over het nagelbed heen naar de top van de vinger moeten bewegen.

Kan de matrix hersteld worden?

Als er met de matrix iets aan de hand is – hier in overdrachtelijke zin gebruikt – dan heb je een nagelprobleem. Doorgaans zorgt de natuur er goed voor dat bij de geboorte de matrix als werkplaats optimaal is uitgerust. Nu zouden we kunnen proberen om de prestaties van de matrix te verbeteren, bijvoorbeeld door het aanhouden van een bepaald eetpatroon, het slikken van pillen of het uitvoeren van oefeningen. Dat gaat niet lukken; het omgekeerde is echter wel waar! Wanneer bepaalde voedingsstoffen ontbreken, door ziekte of daarmee verband houdend medicijngebruik, bij herhaalde zware belasting (bijvoorbeeld hardlopen) of trauma’s van allerlei aard kan de matrix er op een gegeven moment geheel of gedeeltelijk de brui aan geven en zullen nagelproblemen zich gaan manifesteren. Het is dan maar helemaal de vraag of het zelf-reparerend vermogen van het lichaam in staat is om de schade beperkt te houden.

Zacht maar stevig nagelbed

Laat ik voor een goed begrip nu ook maar even ingaan op het nagelbed. Dit bestaat uit zacht doch uitermate sterk huidweefsel dat rijkelijk is voorzien van bloedvaten en zenuwen. In het nagelbed bevinden zich groeven in lengterichting naar de top van vingers en tenen toe. In deze groeven past precies de onderkant van de nagel. Dit maakt het mogelijk dat de nagel in die richting kan groeien. Er moet dus beweging mogelijk zijn van de nagel over het nagelbed heen. Aan de andere kant moet de hechting van de nagel aan het nagelbed en aan het daaronder liggende bot voldoende sterk zijn om te voorkomen dat de nagel – bijvoorbeeld bij krabben – los komt te zitten.

Als alles goed in orde is, is er dus geen enkel probleem. Helaas is dat niet altijd zo. Ik zal dit jaar op BeautyJournaal al jullie vragen en problemen beantwoorden en bekijken en proberen met de juiste antwoorden zoveel mogelijk inzichtelijk te maken.

Stuur je vragen in!

Heb je vragen? Stuur ze via het contactformulier op BeautyJournaal, en we zullen ze hier beantwoorden.

Lees ook