[media id=23 width=290 heigth= 190]Laaggeschoolde (allochtone) meiden kunnen vaak moeilijk een baan vinden.

02:11 - 01:18
luistertijd 02:11 - leestijd 01:18

[media id=23 width=290 heigth= 190]Laaggeschoolde (allochtone) meiden kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Voor jongens zijn er vele (r)entree projecten beschikbaar, voor meiden nauwelijks. Daarnaast is het moeilijk om deze meiden te bereiken en te motiveren om weer een opleiding te starten en te werken aan verbetering van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Voormalig catwalkmodel B. Beroh Ekall (Berny Beroh) trok zich het lot van deze meiden aan en ontwierp de catwalkopleiding en richtte de stichting Belle-Image hiervoor op.

De afgelopen maanden zijn tien meisjes druk bezig geweest met het eigen maken van alle aspecten van de catwalkopleiding. De opleiding pretendeert niet hun een toekomst als model te bieden. De focus ligt meer op het vergroten van het zelfvertrouwen, het verbeteren van het zelfbeeld en het aanleren van vaardigheden, zodat ze beter beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt.  Parallel aan de opleiding worden de meisjes begeleid bij het vinden van een baan. Hierbij valt te denken aan banen in de detailhandel, schoonheidssalon, drogisterij, e.d.

Ter afsluiting van de opleiding vond op 1 april 2009 een modeshow plaats. De  meisjes toonden de geleerde vaardigheden aan het publiek. Aan het einde van de modeshow kregen ze hun certificaat uitgereikt. De perspectieven zijn veelbelovend. Een aantal meisjes heeft al zicht op een vaste baan of kiest er bewust voor om verder te gaan met leren. De benodigde financiën zijn beschikbaar gesteld door Start Foundation. Zij investeert € 67.212,- in dit project.

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder. Start Foundation ondersteunt en initieert vernieuwende experimenten en ondernemingen in Nederland die er voor zorgen dat mensen met minder kansen ook aan het werk komen. Jaarlijks investeert Start Foundation ongeveer vier miljoen euro in Nederland. Zij investeerde onder andere in, Dress for Succes, restaurant Fifteen in Amsterdam en de Verbinding in Groningen, een fabriek waar uitsluitend doven werken. Het bestuur van Start Foundation bestaat uit oud-premier Wim Kok, oud-CNV voorzitter Anton Westerlaken en Uneto/VNI directeur Titia Siertsema.

Lees ook