De surftijd van 6,9 uur per week is berekend over alle Nederlanders van 13 jaar of ouder.

01:34 - 00:56
luistertijd 01:34 - leestijd 00:56

De surftijd van 6,9 uur per week is berekend over alle Nederlanders van 13 jaar of ouder. Kijken we alleen naar de surfers dan is de surftijd 8,4 uur per week. In totaal nam de internetconsumptie (surfpopulatie x surftijd) in genoemde periode toe met bijna 8%, waarvan het grootste gedeelte door een langere surftijd.

Veruit de grootste groei wordt gerealiseerd door de groep 50-plussers. De internetpenetratie steeg hier van 59% in 2007 naar 63% in 2008 en de gemiddelde surftijd nam in deze groep toe van 3 uur per week tot 3,5 uur per week. Bij de groep 13-34 jaar is de internetpenetratie inmiddels op 99% uitgekomen. Zij zijn met 10,6 surfuren per week de meest intensieve surfers. Hun aandeel in de totale surftijd bedraagt ruim 60%.

Internet liet als enige mediumtype een groei zien in tijdsconsumptie. Televisie, radio en tijdschriften lezen daalden allemaal in 2008 als gekeken wordt naar het aantal uren per week dat hier aan besteed werd. Het lezen van kranten bleef in tijd gemeten gelijk. Het consumptie-aandeel van internet steeg van 11,3% in 2007 naar 13,7% in 2008. In de groep zware surfers (meer dan 5 uren per week) heeft internet inmiddels een aandeel van 25%.

De Establishment Survey is een populatie-onderzoek onder 2.000 Nederlanders van 13 jaar en ouder dat het gebruik van media en specifiek internet in kaart brengt. (bron: STIR)

Note voor potentiële adverteerders van BeautyJournaal: wij kunnen absoluut financiële ondersteuning gebruiken. Wie geïnteresseerd is in sponsoringsvormen of advertenties (van banner tot infomerical), kan ons altijd bellen op 020-6821583.

Lees ook