Plaveiselcelcarcinoom wordt nu aangetroffen in de kapsels rond implantaten, gelukkig (nog) niet veel, maar het is wederom een waarschuwing

05:06 - 03:03
luistertijd 05:06 - leestijd 03:03

De FDA, de gezaghebbende Amerikaanse Food and Drug Administration, maakte onlangs in een persbericht bekend dat er verschillende soorten kanker, waaronder plaveiselcelcarcinoom en diverse soorten lymfoma’s zijn aangetroffen in het littekenweefsel (de capsule) die zich vormt rond borstimplantaten. Het gaat daarbij om andere typen dan het al bekende grootcellig anaplastisch lymfoom (ALCL). De FDA volgt en onderzoekt al jaren complicaties van borstimplantaten.

borst

Het gaat (nog) niet om veel gevallen: de FDA vond minder dan twintig gevallen van plaveiselcelcarcinoom en minder dan dertig gevallen van diverse lymfoma’s. DE FDA ontving daarnaast tien wetenschappelijke rapporten die een verband bewijzen tussen plaveiselcelcarcinoom en borstimplantaten en twaalf rapporten die een verband tussen diverse lymfoma’s en borstimplantaten bewijzen.

Denk overigens niet dat plaveiselcelcarcinoom een typische huidkanker is, het kan namelijk ook in de longen en in het darmweefsel voorkomen (en dus in kapsel rond implantaten). Het zijn cellen in het epitheel. Als door een stressfactor deze epitheelcellen muteren, kan het uiteindelijk kanker worden.

Omdat het om weinig gevallen en rapporten gaat, vormen zij niet direct sluitend bewijs van een verband tussen borstimplantaten en deze kankers. De FDA is echter dermate gealarmeerd dat er per direct veel meer en uitgebreider onderzoek zal plaatsvinden.

siliconen implantaten, de binnenkant

De FDA gaat er vanuit dat deze gevallen van kanker, veroorzaakt door een borstimplantaat, uiterst zeldzaam zijn. Desalniettemin vindt de organisatie dat artsen en mensen die een borstimplantaat hebben of overwegen hiervan op de hoogte moeten zijn. De risico’s zijn weliswaar klein maar er is momenteel niet te bepalen hoe groot of klein dat risico precies is. Er is wel bekend dat deze kankers soms pas jaren na het plaatsen van borstimplantaten ontstaan. Patiënten melden klachten als zwelling, pijn, bultjes of veranderingen in de huid, aldus de FDA.

Vooralsnog wil de FDA geen alarm slaan maar de organisatie roept artsen en patiënten op om klachten direct te melden.

IMG_7973

Er is de laatste tien jaar veel over de problematiek van borstimplantaten geschreven. De stand van zaken op dit moment is dat een aanzienlijk deel van de vrouwen klachten krijgt die lijken op overgangsklachten. Het is nog steeds niet 100% wetenschappelijk duidelijk wat er precies aan de hand is, waardoor die klachten ontstaan. Een deel van de vrouwen heeft namelijk geen klachten, die implantaten dragen.

Duidelijk is wel dat implantaten partikels uitzweten en dat betekent dat er deeltjes van het materiaal in het lichaam terecht komen. Aanvankelijk eerst in het kapsel dat het lichaam er omheen opbouwt, maar ze komen uiteindelijk ook in de bloedbaan terecht. Op welke wijze die partikels gezondheidsklachten veroorzaken is nog onduidelijk.

Een ander issue is dat het immuunsysteem reageert op het lichaamsvreemde materiaal. Dat is ook de reden waarom het ingekapseld wordt. Echter blijft het immuunsysteem in een permanente staat van alertheid en dat leidt tot uitputtingsklachten van het immuunsysteem.

borsten vullen met vetweefsel

Boven: borst met prothesen. Onder: prothesen zijn verwijderd, borst is opgevuld met lichaamseigen vet. Foto’s van plastisch chirurg Frank Niessen die al vele honderden borstimplantaten verwijderd heeft.

Er is tegenwoordig een fantastische manier om borsten te vullen: met lichaamseigen vet. Echter hebt je daar wel voldoende lichaamsvet voor nodig.

De nieuwe inzichten kunnen ertoe leiden dat vrouwen gaan vragen om al het kapsel te verwijderen, echter is dit niet altijd eenvoudig omdat kapsel vergroeit met omliggend weefsel. Het kan tot schades leiden die ook weer klachten gaan geven.

Desalniettemin: heb je klachten, of voel je je niet lekker meer met borstprothesen in je lichaam, praat erover met je arts en laat ze verwijderen. De Nederlandse onderzoeker Henry Dijkman adviseert ook om de kapsels te laten verwijderen als de implantaten eruit gaan.

Lees ook:

Heb jij vragen over je borsten? BeautyJournaal’s expert en plastisch chirurg Frank Niessen kan ze beantwoorden. Stuur je vraag via dit contactformulier, je krijgt persoonlijk antwoord. Kijk ook op zijn website FrankNiessen.com voor meer voor- en nafoto’s.

Heb je klachten over je borstimplantaten, meldt ze dan vooral ook bij dit meldpunt van de overheid: www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl

Lees ook