....en de overgang verergeren de klachten, dus wat te doen?

02:26 - 01:28
luistertijd 02:26 - leestijd 01:28

Psychiater, cardioloog en gyneacoloog bundelen kennis

Uit samengevoegde kennis van specialisten als pyschiater Sandra Kooij, cardioloog Janneke Wittekoek en gyneacoloog Dorenda van Dijken blijkt dat vrouwen die ADHD en het daarvan afgeleide ADD hebben, vaker last hebben van hartklachten, slapeloosheid en klachten als gevolg van oestrogeendaling in de overgang. Meer vrouwen dan tot nu toe bekend was, hebben ADHD en dit verheldert ook een spectrum aan klachten die er is.

Hoofd, hart, hormonen

De drie vrouwelijke artsen hebben een speciaal consortium opgericht onder de naam H3. Het staat voor hoofd, hart, hormonen. Uit screening onder 300 vrouwelijke hartpatiënten kwam naar voren dat ruim een kwart positief scoort op ADHD-kenmerken. Wat ook opviel in dat onderzoek, zo bericht NRC, dat de vrouwen vaak in de overgang een combinatie van hartklachten en ADHD verschijnselen hadden.

De impact van dalend oestrogeen: de artsen vermoeden dat de daling van het vrouwelijk hormoon oestrogeen de ADHA-klachten verergert. Men zag in andere onderzoeken al eens eerder dat vrouwen met ADHD op andere momenten oestrogeendaling, vlak voor de menstruatie en na de bevalling, toegenomen ADHD klachten hadden.

Als je oestrogeenwaarden dalen, ben je net even minder goed in uitvoerende functies als planning en controletaken. De concentratie is verminderd. Om dit op te vangen helpt dopamine in de hersens een handje. Echter blijkt die afstelling tussen oestrogeen en dopamine bij vrouwen met ADHD ontregeld te zijn.

Hormoonsuppletie en Ritalin

Vrouwen die in de overgang zijn en hormoonsuppletie gebruiken zouden er net iets minder last van hebben. Ook de stof dexafetamine (Ritalin) zou wat helpen hierbij.

Ontregelde slaap en ADHD

Ook slaapproblemen als gevolg van ADHD kunnen beter gereguleerd worden met behulp van genoemde medicatie. ADHD kan ook tot een ontregeld eetpatroon leiden.

Het H3 netwerk gaat nog veel meer onderzoek doen naar deze samenhang. Janneke Wittekoek heeft speciale hartcentra voor vrouwen in Nederland opgericht, en heeft zelf ook ADHD. Dorenda van Dijken is werkzaam bij het OLVG en heeft zitting in overgangsspreekuren voor vrouwen in Nederland.

Bekijk ook hier wat Janneke te vertellen heeft over het herkennen van symptomen van hartklachten bij vrouwen:

Lees ook