Moet een scoretabel je gaan helpen veilige producten te kopen?

03:35 - 02:09
luistertijd 03:35 - leestijd 02:09

Komt er een giflabel op cosmetica? Als het aan de Fransen ligt wel, althans als het aan de Franse organisatie tegen kanker (Ligue contre le Cancer), ligt. Zij wil in de strijd tegen kanker ook op cosmetica een label dat aangeeft welke in potentie kankerverwekkende stoffen erin zitten.

Een scorelijstje

Dit voorstel werd gepresenteerd tijdens de conferentie op 21 november 2018. Men wil een zogeheten toxiscore op alle consumentenproducten, dus ook op cosmetica. Aan het einde werd een statement opgemaakt en een zg white paper uitgedeeld waarin het voorstel nog eens wordt uitgelegd.

Bewezen giftig of aannemelijk giftig

Het gaat om een labelling van stoffen met een bewezen, dan wel mogelijke impact op de volksgezondheid, voor alle producten die in en om het huis gebruikt worden. Voeding, bouwmaterialen, decoratiematerialen, cosmetica, kinderverzorging, huishoudelijke producten, pesticiden.

Gefundeerd door wetenschappelijke data

Het label zou gecertificeerd moeten worden op basis van wetenschappelijk bewezen data. Aanvankelijk in Frankrijk, maar het doel is om het in heel Europa als een geharmoniseerd model te verspreiden.

Voor wie Frans leest, kan hier het complete voorstel downloaden.

Recent maakte de Europese Commissie ook al bekend dat ze een ‘mededeling’  heeft aangenomen waarin de intentie staat om haar Europese burgers beter te gaan beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen. Met nadruk op hormoonontregelende stoffen. Het besluit voert voort uit het Zevende Milieuactieprogramma.

De strategische aanpak is gericht op:

  • minimalisering van onze algemene blootstelling aan hormoonontregelaars, met speciale aandacht voor belangrijke levensfasen, zoals zwangerschap en de puberteit;
  • snellere ontwikkeling van een grondige onderzoeksbasis voor doeltreffende en toekomstgerichte besluitvorming in het kader van Horizon Europa, voortbouwend op het bestaande onderzoek en in het bijzonder op gebieden waar lacunes in de kennis bestaan;
  • bevordering van een actieve dialoog waarbij alle belanghebbenden worden gehoord en kunnen samenwerken. In dit verband zal de Commissie een jaarlijks forum over hormoonontregelende stoffen organiseren en voert zij haar steun aan de werkzaamheden van internationale organisaties op.

Wat zijn hormoonontregelaars?

De Europese Commissie verwoordt het als volgt:

‘Hormoonontregelaars zijn chemische stoffen die de werking van de hormoonhuishouding ontregelen en bijgevolg negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en dieren.

Sinds 1999 aandacht voor hormoonverstorende stoffen

Vanaf de jaren ‘90 groeit de bezorgdheid over hormoonontregelaars. Nadat het Europees Parlement in 1998 een resolutie over hormoonontregelende stoffen heeft vastgesteld, heeft de Commissie in december 1999 de communautaire strategie voor hormoonontregelaars aangenomen, waarop sindsdien door middel van maatregelen op het gebied van onderzoek, regelgeving en internationale samenwerking is voortgebouwd.

50 projecten doen onderzoek

De EU heeft reeds uitgebreid steun verleend aan onderzoek naar hormoonontregelende stoffen. Op grond van verschillende kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie zijn ruim 50 projecten ter waarde van meer dan €150 miljoen van de EU gefinancierd. Nog eens 52 miljoen euro uit Horizon 2020 is toegewezen aan projecten inzake test- en screeningmethoden.

Wetgeving over pesticiden

Europa kent al een redelijk strenge wetgeving. Met name zijn specifieke clausules inzake de behandeling van hormoonontregelaars in wetgeving inzake pesticiden en biociden, chemische stoffen in het algemeen (de “Reach-verordening”), medische hulpmiddelen en water opgenomen. Op het gebied van voedselcontactmaterialen, cosmetica, speelgoed en de bescherming van werknemers op de werkplek zijn stoffen met hormoonontregelende eigenschappen bovendien, net als andere chemische stoffen met gevaarlijke eigenschappen, aan afzonderlijke wetgevende maatregelen onderworpen. ‘

Meer informatie vind je ook hier.

Lees ook