Een pleidooi om meteen naar buiten te gaan?

04:55 - 02:57
luistertijd 04:55 - leestijd 02:57

Nieuw onderzoek: Zonaanbidders leven langer

Een verrassende uitspraak, vind je ook niet? Maar het is wel de conclusie van een recent onderzoek, waarbij onderzoekers de leeftijd van mensen met verschillende hoeveelheden blootstelling aan de zon hebben vergeleken. Zij ontdekten daarbij dat van de bijna 30.000 deelnemende vrouwen in Zweden, die in het kader van dit onderzoek allemaal 20 jaar lang in de gaten werden gehouden, de vrouwen die meer tijd in de zon doorbrachten langer leefden en minder hartklachten hadden dan de vrouwen die minder vaak in de zon te vinden waren.

Kan zon je leven verlengen?

Nu het zomer is en de zon volop schijnt, lijken de onderzoeksresultaten een goed excuus om snel je huiskamer of kantoor te verlaten en buiten heerlijk wat zonnestralen te vangen. Het onderzoeksresultaat bevat echter een aantal belangrijke kanttekeningen die eerst nog even het vermelden waard zijn:

Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

Hoewel je op basis van bovenstaande natuurlijk je vraagtekens kunt plaatsen bij het belang van dit onderzoek (er zijn nogal wat ‘open eindjes’ te benoemen…), is er één ding zeker: wanneer het gaat om de impact van blootstelling aan de zon op gezondheid en ziekten, geeft het onderzoek zeker aanleiding voor een ‘stevig gesprek’ op wetenschappelijk niveau. De positieve onderzoeksresultaten zijn immers strijdig met negatieve risico’s die kleven aan zonnebaden: huidkanker en huidveroudering zijn een duidelijk en inmiddels welbekend risico. Dat betekent echter niet dat we ons alleen maar op de nadelen van de zon moeten focussen.

Meer onderzoek naar de voordelen van de zon zou hierbij kunnen helpen. Ook over bijvoorbeeld de optimale duur van blootstelling aan de zon. Daarover is nog weinig bekend.

Volgens de onderzoekers: niet zonnen net zo schadelijk als roken!

De onderzoekers speculeren in hun rapport dat juist het beperken van blootstelling aan de zon ook schadelijk voor je gezondheid kan zijn. Sterker nog: ze beweren dat het vermijden van de zon negatieve gevolgen heeft voor je gezondheid, die qua omvang vergelijkbaar zijn met roken. Dat is nogal een uitspraak!

Retrospectief onderzoek

Als je het ons vraagt is een dergelijke uitspraak nogal prematuur en past het niet bij het type onderzoek, te weten retrospectief onderzoek. Bij retrospectief onderzoek wordt de deelnemers gevraagd om zich bepaalde gebeurtenissen of behandelingen te herinneren en daar verslag van te doen. Er zijn genoeg voorbeelden van retrospectief onderzoek waarbij de uitkomst achteraf niet helemaal juist bleek te zijn. Laten we blootstelling aan de zon niet het volgende voorbeeld maken.

Kortom, een pleidooi voor meer onderzoek op dit gebied. De eerste – zij het voorzichtige – resultaten zijn in ieder geval hoopgevend.

Bron

Lees ook