Cosmetisch arts en trainer Tom van Eijk: 'Tandartsen zouden toegelaten moeten worden tot ons vak'

04:10 - 02:29
luistertijd 04:10 - leestijd 02:29

Afgelopen weekend stond er in het Volkskrant magazine een reportage over een injectablestraining voor tandartsen in ons land, die verzorgd werd door de bekende cosmetisch arts Tom van Eijk. Het betrof een driedaagse ‘spoed’ cursus.

Kwaliteitsbewaking

Tom van Eijk is tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG), en deze vereniging stuurde dit weekend een persbericht uit met de mededeling dat ‘ tandartsen niet bevoegd zijn om injectables behandelingen uit te voeren’.  De NVCG maakt zich momenteel erg sterk voor een verbetering, en bewaking van het imago van injectables artsen, en voor de kwaliteit van hun werk. Dit naar aanleiding van een blijvende stroom van verhalen over malafide praktijken in de injectables-wereld.

De vereniging wil korte metten maken met specialisten die voor dit werk geen speciale training/opleiding genoten hebben, volgens de kwaliteitseisen van de vereniging.

Conform de wet

Catharina Meijer, vice-voorzitter van de vereniging reageert: ‘ Tandartsen zijn conform de Nederlandse wet niet bevoegd om buiten hun eigen behandelgebied (de mond) te injecteren. Een uitzondering daarop is de botulinetoxine behandeling tegen knarsetanden. Cosmetisch artsen zijn gespecialiseerd in medisch cosmetische behandelingen met een laag risico, waaronder injectable behandelingen en laserbehandelingen. Een stoomcursus van enkele dagen (verwijzend naar de cursus die arts Tom van Eijk verzorgde voor tandartsen, red.) is ook voor artsen een illusie. Dit zou de kwaliteit van injectable behandelingen ernstig in gevaar brengen.’

Inkomensderving

Volgens Meijer is het wel begrijpelijk dat steeds meer medisch specialisten nieuwe taken erbij zoeken, omdat ‘ bezuinigingen in de zorgsector tot inkomensverlies bij medisch specialisten leiden, die daardoor soms op zoek gaan naar een extra inkomstenbron.’

BeautyJournaal sprak met cosmetisch arts Tom van Eijk over deze kwestie en hij laat ons het volgende, schriftelijk weten:

‘ Het persbericht van de NVCG doet helaas geen recht aan de zorgvuldigheid waarmee de cursus van Implacademy is opgezet. Het betreft een cursus van drie dagen waarin intensief wordt lesgegeven in slechts vier injectie technieken met een tweetal materialen. Het is geen uitgebreide opleiding tot cosmetisch arts vergelijkbaar met de opleiding die door de NVCG geïnitieerd is, waarvan ik ook één van de opleiders ben, en pretendeert dat ook niet te zijn.

Toegestaan

‘ De weerstand tegen het feit dat tandartsen deze behandelingen (willen) uitvoeren is echter niet nieuw. Daarom heeft Impacademy vanaf het prille begin gecheckt bij de wetgever, de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde)  en de belangrijkste verzekeraar voor artsen, de VvAA, of het toegestaan was om tandartsen op te leiden. Dat bleek het volgens die drie bepalende partijen te zijn.

Kennis op hoog niveau

‘Een belangrijk punt van kritiek is het veronderstelde gebrek aan kennis en vaardigheid van de tandarts voordat die aan de cursus begint. Het blijkt dat de kennis van bijvoorbeeld de anatomie van het hoofd hals gebied uitstekend is. Ook de motorische vaardigheid en begrip van esthetiek van de tandartsen die zich laten trainen ligt op een hoog niveau.

Q-keurmerk

‘Het allerbelangrijkst is en blijft natuurlijk de veiligheid van de patiënt die zich laat behandelen. Omdat tandartsen niet worden toegelaten tot de opleiding van NVCG voelen ze zich genoodzaakt elders informatie te vergaren teneinde patiënten veilig te kunnen behandelen. Er zijn verschillende partijen die cursussen aanbieden. Implacademy heeft met haar drie daagse cursus de enige opleiding in Nederland op dit gebied die succesvol getoetst is door de accreditatiecommissie van het erkende Q-keurmerk.

Kaakchirurgen

‘Voor wat betreft de toekomst hoop ik dat tandartsen toegelaten gaan worden tot de NVCG, zoals dat nu ook al is gebeurd met kaakchirurgen die de Impacademy cursus hebben gevolgd. Dat zou in lijn zijn met de trend dat internationaal tandartsen zowel in getal als op het gebied van innovatie en educatie een grote rol spelen in de wereld van de cosmetische geneeskunde.

 

Lees ook